Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Informace k přijímacímu řízení

informace pro   SPŠ
informace pro   SOU
informace pro   VOŠ

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Informace k přípravnému kurzu

Po uzavření přihlášek 29. 2. 2016 budou všem přihlášeným na přípravný kurz zaslány e-mailem informace k organizaci kurzu.

Přípravné kurzy pro žáky základních škol

Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Obsah kurzu: 16 vyučovacích hodin (8 hodin matematiky a 8 hodin českého jazyka)
 

Informace k přijímacím zkouškám pro uchazeče o přijetí do čtyřletého maturitního oboru

Zde naleznete informace k pozvánkám, termínům a přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.

 

Cisco akademie při VOŠ a SPŠ Jičín – absolventi kurzů ve školním roce 2014-15

Ve školním roce 2014-15 bylo na naší Cisco akademii otevřeno celkem 15 tříd, konkrétně tyto kurzy:

- IT Essentials

- CCNA Routing and Switching

- CCNA Exploration

- Internet of Everything –

Celkem bylo ve školním roce 2014-15 certifikováno v naší Cisco akademii 71 studentů.

 

VOŠ a SPŠ, Jičín vypisuje VII. ročník soutěže ve studentské odborné činnosti

Školní přehlídka SOČ se bude konat 11. března 2016, krajské kolo se bude konat 13. května 2016.

Vzorové zadání přijímacích zkoušek

 

VOŠ a SPŠ, Jičín – druhá nejlepší odborná škola v Královéhradeckém kraji

Hodnocení MŠMT řadí naši školu na 8. místo v České republice mezi středními odbornými školami.

DALŠÍ ZPRÁVY