Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

INZERÁT

Přijmeme učitele odborných strojírenských a elektrotechnických předmětů, nástup v září 2015, VŠ vzdělání podmínkou. Strukturované životopisy posílejte na:
reditelka@vos-sps-jicin.cz

Informace k přijímacímu řízení

informace pro   SPŠ
informace pro   SOU
informace pro   VOŠ
Vaše přihlášky byly zaregistrovány. Po 31.3.2015 Vám pošleme oznamovací dopisy a pozvánky k přijímacím zkouškám.

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Přijímací řízení - pozvánky

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
zaregistrovali jsme Vaše přihlášky a po 31. 3. 2015 Vám pošleme oznamovací dopisy a pozvánky k přijímacím zkouškám.

Exkurze do firmy SpofaDental v Jičíně

Třídy I4B a I4A se zúčastnily exkurze v jičínské firmě SpofaDental , která je zaměřena na výrobu zdravotnických prostředků a dentálních materiálů. Exkurze, zorganizovaná v rámci předmětu Ekonomika, studentům ukázala infrastrukturu funkční firmy.

Školní kolo studentské odborné činnosti 2015

V pátek 13. března 2015 se na naší škole konalo školní kolo SOČ. Odborná komise v hodnotila 10 výborných prací z oborů „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“, „Strojírenství“ a „Fyzika“.

Součástí profesní přípravy našich žáků jsou i odborné stáže v zahraničí

Vzdělávání v oblasti cizích jazyků věnuje naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín velkou pozornost. Pravidelně využívává granty pro realizaci mobility žáků v odborném vzdělávání v rámci programu Leonardo da Vinci, dnes Erasmus +.

Základní informace pro maturanty ke společné části maturitní zkoušky z matematiky

Pro maturanty, kteří si zvolili matematiku jako povinnou či nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2014/2015, připravil Cermat tematické vydání Maturitního zpravodaje s pořadovým číslem 30.

Zpráva našeho školního týmu, který pracuje na projektu energetických úspor

Dovolujeme si Vás informovat, že se naše škola zapojila do projektu STORY LINE APPROACH, který se zabývá úsporami energie a obnovitelnými zdroji energie.

Vynikající výsledky našich maturantů v roce 2014

Výsledky maturitních zkoušek svědčí o tom, že naši žáci jsou velmi dobře připraveni. Podle výsledků zveřejněných firmou CERMAT dosáhli naši maturanti mnohem lepších výsledků než většina škol v našem kraji a dokonce i v celé České republice. Např. v matematice naši maturitanti dosáhli mezi technickými školami v našem kraji bezkonkurenčně nejlepšího výsledku.

DALŠÍ ZPRÁVY