Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

INZERÁT

Přijmeme učitele odborných strojírenských a elektrotechnických předmětů (nástupní plat 26 000 -31 000 Kč) a mistra odborného výcviku. Nástup v září 2016. Strukturované životopisy posílejte
na: reditelka@vos-sps-jicin.cz

Informace k přijímacímu řízení

informace pro   SPŠ
informace pro   SOU
informace pro   VOŠ

užitečné informace pro   SPŠ
užitečné informace pro   SOU

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

3. kolo přijímacího řízení se bude konat 3. června 2016.
Přihlášky podávejte do 27. května 2016.

Dne 20. 5. 2016 vyhlašuje ředitelka školy 3. kolo přijímacího řízení pro 4leté denní studium pro obory vzdělání

18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) - 5 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika)- 7 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů)-  10 žáků

a pro 3leté denní studium pro obory vzdělání

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) - 5 žáků

Více informací pro SPŠ zde.
Více informací pro SOU zde.

 

Důležité informace pro žáky přijaté do 1. ročníku

V 1. ročníku bude pro všechny žáky vyučovaným povinným jazykem angličtina.

Důležité termíny:

podání přihlášky na nepovinný jazyk – do 30. května 2016
podání přihlášky na domov mládeže – do 30. května 2016
provedení zálohové platby na adaptační kurz – do 31. 7. 2016
doručení kopie závěrečného vysvědčení ze ZŠ – do 31. 8. 2016
přihlášení ke stravování ve školní jídelně – 18. 7. do 28. 7. a od 29. 8. do 31. 8. 2016

 

Vodácký kurz

Informace a prohlášení k vodáckému kurzu 2016 naleznete v sekci Výchovné poradenství.

 

Druhé místo Antonína Říhy v krajském kole studentské odborné činnosti 2016

11. května 2016 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové krajské kolo studentské odborné činnosti.

Naši školu reprezentovali v tomto kole čtyři studenti, kteří postoupili z okresního kola.

EXKURZE V IQLANDII – LIBEREC

Exkurze v science centru dokázala, že přírodní vědy mohou být pro žáky i dospělé zábavné. Žáci si tak sami na více než stovce interaktivních exponátů v praxi ověřili, co se za školní rok v lavicích naučili.

Spojení teorie s praxí - zapojení studentů do řešení praktických úkolů přímo z praxe

Současný dynamický rozvoj průmyslu se zaváděním stále novějších moderních technologií klade vysoké nároky na technické pracovníky. Nezbývá než spolupracovat s firmami, pro které budoucí pracovníky připravuje. Jednou z nejprogresivnějších metod spolupráce je možnost zapojit studenty do řešení praktických úkolů přímo z praxe.

Informace k výsledkům přijímacího řízení

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

V případě přijetí odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 26. května 2016.

Rozhodnutí o přijetí nejsou zasílána poštou.

Převzetí rozhodnutí a přijetí a odevzdání zápisového lístku můžete provést osobně od 13. května do 26. května 2016 vždy od 7.30 do 16.00 hodin.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou poštou zaslána 17. 5. 2016.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení.      <-- klikněte zde

 

 

 

DALŠÍ ZPRÁVY