Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Dny otevřených dveří

  25.11.2016 od 9:00 do 14:00
  26.11.2016 od 9:00 do 12:00
  13.01.2017 od 9:00 do 14:00
  14.01.2017 od 9:00 do 12:00

 Bližší informace v sekci [PRO UCHAZEČE] -->

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

VOŠ a SPŠ, Jičín se stala fakultní školou fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v Liberci

Koncem září 2016 se konal na Technické univerzitě Liberec „Kulatý stůl k problematice technického vzdělávání a jeho relevance k požadavkům průmyslu“. Při této akci byla podepsána Smlouva o partnerství TUL s VOŠ a SPŠ, Jičín.

Žákům základních škol

Každoročně naše škola nabízí žákům základních škol našeho regionu návštěvu zájmových kroužků.  Pod odborným vedením vyučujících z profesorského sboru školy zájemci mohou rozvíjet nejen technické dovednosti. Pro letošní školní rok jsme pro vás připravili kroužek robotiky a elektrotechnický kroužek.

Přijďte, zhlédněte, popovídejte si, zapojte se... Těšíme se na vás!

Adaptační kurz

Ve druhém zářijovém týdnu absolvovali žáci 1. ročníku adaptační kurz s řadou zajímavých aktivit.

Rozvrhy pro školní rok 2016/17

Na našich stránkách byly zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2016/17. Sekce PRO STUDENTY - ROZVRHY.

 

 

DALŠÍ ZPRÁVY