ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Mechatronici vytvořili funkční model výtahu

Funkční model výtahu pro 3 patra byl vytvořen jako samostatná práce v předmětu číslicová technika, studentů třetího ročníku oboru Mechatronika.

Důležité informace pro žáky přijaté do 1. ročníku

V 1. ročníku bude pro všechny žáky vyučovaným povinným jazykem angličtina. Na základě přihlášek bude zároveň probíhat pro přihlášené výuka nepovinného německého jazyka.

Důležité termíny:

provedení zálohové platby na adaptační kurz – do 31. 7. 2016
doručení kopie závěrečného vysvědčení ze ZŠ – do 31. 8. 2016
přihlášení ke stravování ve školní jídelně – 18. 7. do 28. 7. a od 29. 8. do 31. 8. 2016

 

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ - obor 23-41-N/02 Strojírenství s využitím CAD a CAM

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu je možno podat do 21. 6. 2016.

 

Naše účast na akci StreTech 2016

Naši školu velice úspěšně reprezentoval student Antonín Říha ze třídy I2B. Jeho práce zaměřená na tvorbu a využití neuronové sítě vyvolala zájem mnoha přítomných z akademické sféry včetně pedagogů z ČVUT.

VODÁCKÝ KURZ - VLTAVA 2016

 I v letošním školním roce jsme pro studenty druhých ročníků naší školy uspořádali 2 turnusy vodáckého kurzu.

Výměnná praxe studentů 3. ročníku ve slovenském Martine

Je 8. 5. 2016 a my vyrážíme na Slovensko. Na konci dlouhé cesty konečně přijíždíme před areál školy. 

Naše pondělní vyučování začalo dvěma hodinami Perspektivního programování mikroprocesorů, kde jsme se zaměřili na mikroprocesory typu MCS 51.

Vodácký kurz

Informace a prohlášení k vodáckému kurzu 2016 naleznete v sekci Výchovné poradenství.

 

DALŠÍ ZPRÁVY