ZE ŽIVOTA ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 4. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

4. kolo přijímacího řízení se bude konat 26. srpna 2016.
Přihlášky podávejte do 19. srpna 2016.

Dne 7. 7. 2016 vyhlašuje ředitelka školy 4. kolo přijímacího řízení pro 4leté denní studium pro obory vzdělání

18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) - 5 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika)- 7 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů)-  10 žáků

a pro 3leté denní studium pro obory vzdělání

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) - 5 žáků

Více informací pro SPŠ zde.
Více informací pro SOU zde.

 

SPORTOVNÍ DEN ŘEDITELKY ŠKOLY - 2016

Jak se už stalo tradicí, tak i letos se na konec školního roku konal 29. 6. „Sportovní den ředitelky školy“. Všichni studenti 1. – 3. ročníků se sešli na sportovním stadionu V lípách, kde probíhala sportovní klání mezi třídami v atletice, malé kopané a volejbale.

Mechatronici vytvořili funkční model výtahu

Funkční model výtahu pro 3 patra byl vytvořen jako samostatná práce v předmětu číslicová technika, studentů třetího ročníku oboru Mechatronika.

Důležité informace pro žáky přijaté do 1. ročníku

V 1. ročníku bude pro všechny žáky vyučovaným povinným jazykem angličtina. Na základě přihlášek bude zároveň probíhat pro přihlášené výuka nepovinného německého jazyka.

Důležité termíny:

provedení zálohové platby na adaptační kurz – do 31. 7. 2016
doručení kopie závěrečného vysvědčení ze ZŠ – do 31. 8. 2016
přihlášení ke stravování ve školní jídelně – 18. 7. do 28. 7. a od 29. 8. do 31. 8. 2016

 

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ - obor 23-41-N/02 Strojírenství s využitím CAD a CAM

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu je možno podat do 21. 6. 2016.

 

Naše účast na akci StreTech 2016

Naši školu velice úspěšně reprezentoval student Antonín Říha ze třídy I2B. Jeho práce zaměřená na tvorbu a využití neuronové sítě vyvolala zájem mnoha přítomných z akademické sféry včetně pedagogů z ČVUT.

VODÁCKÝ KURZ - VLTAVA 2016

 I v letošním školním roce jsme pro studenty druhých ročníků naší školy uspořádali 2 turnusy vodáckého kurzu.

DALŠÍ ZPRÁVY