Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Informace k přijímacímu řízení

informace pro   SPŠ
informace pro   SOU
informace pro   VOŠ

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Opravné a náhradní termíny maturitních a závěrečných zkoušek září 2015

SPŠ
1. 9. – 7. 9. 2015 – DT a PP společné části MZ 2015 – podzim
8. 9. 2015 – praktická maturitní zkouška
11. 9. 2015 – ústní část maturitní zkoušky

SOU
2. 9. 2015 – písemná zkouška
3. 9. – 4. 9. 2015 – praktická zkouška
10. 9. 2015 – ústní závěrečná zkouška

 

Pro žáky budoucího 1. ročníku

Adaptační kurz se koná 7. – 9. září 2015. Poplatek 1 200,- Kč uhraďte nejpozději do 31. 7. 2015 na účet 431550207/0100, variabilním symbolem je Vaše registrační číslo.

Na základě podaných přihlášek bude od září 2015 vyučován čtyřletý nepovinný předmět německý jazyk.

ŠKODA AUTO - Mladá Boleslav, 3. 6. 2015

Naše škola získala grant ŠKODA AUTO. Grant je určen na podporu zájmu o technické vzdělávání na naší škole.

PARTNERSTVÍ ŠKOL POKRAČUJE

V rámci spolupráce mezi naší školou a SPŠ ve slovenském Martině se uskutečnila ve dnech 31. 5. – 5. 6. 2015 již pátá výměnná stáž studentů obou partnerských škol.

Celostátní matematická soutěž 2014/2015 - vynikající výsledek Ondřeje Koláře a Ondřeje Ettla

 

DALŠÍ ZPRÁVY