Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Informace k přijímacímu řízení

informace pro   SPŠ
informace pro   SOU
informace pro   VOŠ

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Pro žáky budoucího 1. ročníku

Adaptační kurz se koná 7. – 9. září 2015. Poplatek 1 200,- Kč uhraďte nejpozději do 31. 7. 2015 na účet 431550207/0100, variabilním symbolem je Vaše registrační číslo.

Na základě podaných přihlášek bude od září 2015 vyučován čtyřletý nepovinný předmět německý jazyk.

ŠKODA AUTO - Mladá Boleslav, 3. 6. 2015

Naše škola získala grant ŠKODA AUTO. Grant je určen na podporu zájmu o technické vzdělávání na naší škole.

PARTNERSTVÍ ŠKOL POKRAČUJE

V rámci spolupráce mezi naší školou a SPŠ ve slovenském Martině se uskutečnila ve dnech 31. 5. – 5. 6. 2015 již pátá výměnná stáž studentů obou partnerských škol.

Celostátní matematická soutěž 2014/2015 - vynikající výsledek Ondřeje Koláře a Ondřeje Ettla

 

VODÁCKÝ KURZ - VLTAVA 2015

I v letošním školním roce jsme pro studenty druhých ročníků naší školy uspořádali 2 turnusy vodáckého kurzu. Ten každoročně probíhal na řece Vltavě v úseku mezi Vyšším Brodem a Českými Budějovicemi.

Výlet do Brugg a Londýna

Ve dnech 13. – 18. května 2015 se 14 studentů naší školy společně s pedagogickým dozorem účastnilo poznávacího zájezdu do Brugg a Londýna.

Přihlášky na obor Strojírentví s využitím CAD a CAM vyšší odborné školy

Uzávěrka přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je 8. června 2015, do 2. kola 19. června 2015.

Studenti naší vyšší odborné školy pracují se specializovaným softwarem v oblasti CAD/CAM/CAE i nejmodernějším vybavením v oblasti CNC programování. O absolventy je ze strany firem velký zájem.

 

DALŠÍ ZPRÁVY