Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

INZERÁT

Přijmeme učitele odborných strojírenských a elektrotechnických předmětů, nástup v září 2015, VŠ vzdělání podmínkou. Strukturované životopisy posílejte na:
reditelka@vos-sps-jicin.cz

Informace k přijímacímu řízení

informace pro   SPŠ
informace pro   SOU
informace pro   VOŠ
Vaše přihlášky byly zaregistrovány. Po 31.3.2015 Vám pošleme oznamovací dopisy a pozvánky k přijímacím zkouškám.

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Informace k výsledkům přijímacího řízení

 Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Najdete-li své číslo mezi přijatými uchazeči, je zapotřebí, abyste v zákonné lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu přinesli osobně nebo poslali poštou zápisový lístek. Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Jestliže budete mezi nepřijatými uchazeči, podejte si nejpozději v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání proti tomuto rozhodnutí. Ředitelka školy bude na základě autoremedury přijímat uchazeče, kteří nebyli přijati ihned a na něž zbylo místo po uchazečích, kteří nepodali zápisový lístek.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, odevzdání zápisového lístku a případně podání odvolání můžete provést osobně 22. 4. a 23. 4. 2015 od 7.30 do 17.00 hod, 24. 4. 2015 od 7.30 do 15.30 hod., v následujících dnech v době od 7.30 hod. do 16.00 hod.

Odvolací formuláře jsou pro Vás připraveny.

Rozhodnutí o přijetí nejsou zasílána poštou, nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou poštou zaslána 23. 4. 2015

Výsledky 1. kola přijímacího řízení.      <-- klikněte zde

 

V květnu se uskuteční zájezd žáků 1. ročníku do Londýna

Ve dnech 13. až 18. května 2015 se uskuteční zájezd žáků 1. ročníku do Londýna, se zastávkami v několika dalších městech na území Belgie a Anglie. První zastávkou budou Bruggy, kde se můžeme těšit na návštěvu čokoládovny. Dále navštívíme vojenskou pevnost v Doveru a světoznámou katedrálu v Canterbury. V Londýně si vedle prohlídky města mohou žáci vybrat, jaké významné muzeum chtějí vidět. Před odjezdem domů ještě vláčkem zajedeme do městečka Greenwich.


Doufáme, že zájezd inspiruje žáky 1. ročníku, kteří se svým zájmem zejména zasloužili o jeho zorganizování, k intenzivnímu studiu anglického jazyka a prohloubí jejich zájem o obecné poznávání.
 

Tomáš Kraus nejlepším hráčem mistrovství ČR školních týmů v šachu

Mistrovství ČR školních týmů 2015

Ve dnech 30. 3. 2015 a 31. 3. 2015 se naše šachové družstvo zúčastnilo Mistrovství ČR školních týmů v šachu v Ústí nad Labem. Naším cílem bylo vylepšení loňského 14. místa, které bylo úspěšné. Ještě před turnajem, díky Tomáši Krausovi, dostala naše škola skvělou reklamu (viz obrázek s komentářem) na nejnavštěvovanějším šachovém webu v České republice - http://www.nss.cz/dve-finale-republiky-skol-s-on-line

Ve firmě Sklopísek Střeleč se uplatní např. programátor PLC

V rámci dlouhotrvající spolupráce s firmou Sklopísek Střeleč, a.s. se konají exkurze do lomu a výrobního závodu pro naše žáky.

Třídní schůzky SRPŠ

Třídní schůzky se konají v budově Pod Koželuhy 100 ve středu 15. 4. 2015 a v budově na Komenského náměstí 45 ve čtvrtek 16. 4. 2015 vždy od 15.30 hod. v kmenových učebnách.

Návštěva firmy KARBOX na VOŠ a SPŠ, Jičín

Poslední březnový den roku 2015 proběhlo setkání studentů VOŠ druhého a třetího ročníku se zástupci velmi zájímávé firmy našeho regionu KARBOX, která sídlí v Hořicích.

Exkurze - Letiště Václava Havla Praha 24. 3. 2015

V rámci exkurze pořádané Letištěm Praha jsme měli příležitost poznat pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a místa, kam se cestující běžně nedostanou. Seznámili jsme se zblízka s nejlepším letištěm střední a východní Evropy.

DALŠÍ ZPRÁVY