Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Nabízené studijní obory

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

SOČka úplně jinak

25. 5. 2020

Po školním kole 42. ročníku středoškolské odborné činnosti 2020 jsme očekávali standardní průběh okresního a krajského kola. Nečekaně ale i do školního prostředí zasáhla koronavirová epidemie a vyhlášení nouzového stavu, kvůli kterému bylo okresní kolo soutěže zrušeno, všechny práce automaticky postoupily do kola krajského, které proběhlo v online prostředí neveřejně.

 

Informace pro uchazeče o vzdělávání

20. 5. 2020

Informace pro uchazeče o vzdělávání.pdf

Čestné prohlášení.pdf

Informace o ochraně zdraví na středních školách.pdf

Žádost o vydání nového rozhodnutí (odvolání).pdf

 

Informace k maturitním zkouškám

20. 5. 2020

Informace k maturitním zkouškám

Didaktické testy 1. 6. 2020 - 8:00 hod. DT MAT, 13:00 hod. DT AJ

                          2. 6. 2020 – 8:00 DT ČJL

Třída I4A

obhajoby IMP – 25. 5. 2020 v 7:45 hod., praktické MZ 27. 5. 2020 v 7:45 hod., ústní MZ 10. 6. – 12. 6. 2020

Třída I4B

obhajoby IMP – 26. 5. 2020 v 7:45 hod., praktické MZ 27. 5. 2020 v 7:45 hod., ústní MZ 10. 6. – 12. 6. 2020

Třída SM4a/SC4a

obhajoby IMP – 25. 5. – 27. 5. 2020 v 7:45 hod., praktické MZ 27. 5. 2020 v 7:45 hod., ústní MZ 15. 6. – 18. 6. 2020

Třída SM4b/SC4b

obhajoby IMP – 25. 5. – 27. 5. 2020 v 7:45 hod., praktické MZ 28. 5. 2020 v 7:45 hod., ústní MZ 15. 6. – 18. 6. 2020

Třída EA4

obhajoby IMP – 25. 5. 2020 v 7:45 hod., praktické MZ 26. 5. 2020 v 7:45 hod., ústní MZ 17. 6. – 19. 6. 2020

Informace k závěrečným zkouškám a absolutoriím

20. 5. 2020

Informace k závěrečným zkouškám

Třídy OB3, SZ3

písemné zkoušky 1. 6. 2020
praktické zkoušky 2. 6. – 4. 6. 2020
ústní zkoušky 11. 6. 2020

Informace k absolutoriím

Třída V3

Absolutoria 22. 6. – 23. 6. 2020

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠJ

18. 5. 2020

Vážení strávníci,

od 25. 5. 2020 obnovuje naše Školní jídelna provoz.

Upozorňuji všechny strávníky, že od 25. 5. do 26. 6. 2020 NEBUDOU AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENI ke stravování = v případě zájmu o stravování se musíte sami přihlásit:

 • www.strava.cz
 • e-mail klamrtova@spsjc.cz
 • tel. 493 524 788
 • tel. 727 812 473 pouze SMS

PROSÍM STRÁVNÍKY, KTEŘÍ MAJÍ NEBO POCIŤUJÍ PŘÍZNAKY COVID 19, ABY NECHODILI DO ŠKOLNÍ JÍDELNY.

ŠJ bude vařit pouze O1 a výdej obědů je přizpůsoben požadavkům Nařízení vlády, Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví.

Informace k uzavření klasifikace a konzultacím po 11. 5. 2020

7. 5. 2020

 

 

 1. Konzultace od 11. 5. 2020 pro poslední ročníky (4. ročník maturitních oborů, 3. ročník učebních oborů a VOŠ)
  • konzultace budou nadále probíhat přednostně distanční formou, od 20. května pouze u maturitních předmětů nebo předmětů závěrečné zkoušky
  • konzultace ve škole pouze ve výjimečných případech po dohodě s příslušným učitelem a vedením školy, na konzultaci mohou přijít pouze žáci nebo studenti s rouškami, musí být dodrženy rozestupy 2 m, dezinfekce bude připravena ve škole; každý účastník musí mít podepsané čestné prohlášení ZDE
 2. Klasifikace za 2. pololetí – ve 2. pololetí budou žáci i studenti hodnoceni známkami na základě podkladů získaných do 10. března 2020, k podkladům získaným z distančního vzdělávání a k hodnocení za 1. pololetí se bude přihlížet
 3. Klasifikace za 2. pololetí pro poslední ročníky (4. ročník maturitních oborů a 3. ročník učebních oborů) do 20. 5. 2020 do 12.00 hod.

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO UČEBNÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

28. 4. 2020

2. kolo přijímacího řízení pro učební obory se bude konat 14. května 2020.

Dne 28. 4. 2020 vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro 3leté denní studium pro obory vzdělávání:

23-56-H/01 Obráběč kovů (Obráběč kovů) – 5 žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) – 7 žáků

Přijímací zkouška se nekoná.

Řádně vyplněnou přihlášku (včetně potvrzení zdravotní způsobilosti) můžete podávat do 11. května 2020.

2. kolo přijímacího řízení se bude konat 14. května 2020.

Ostatní informace jsou shodné s 1. kolem PŘ.

Alena Žalská, ředitelka školy

 

DALŠÍ ZPRÁVY