Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Nabízené studijní obory

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vyučování od 12. 4. 2021

8. 4. 2021

Na základě pokynů MŠMT se od 12. 4. 2021 režim vyučování na naší škole nemění. Praktická výuka není povolena.

 

DEPRAG CZ A. S. – FIRMA PŘÁTELSKÁ KE STUDENTŮM

1. 4. 2021

S firmou Deprag máme dlouholeté zkušenosti jako s firmou pro naši školu přátelskou. Pořádá pro naše studenty odborné exkurze, souvislé praxe. Nyní přichází firma s nabídkou spolupráce na závěrečných studentských pracích (vhodné pro 3. ročníky) i nabídkou výjimečných pracovních příležitostí (vhodné pro 4. ročníky, absolventy současné i budoucí). Pokud hledáte své směřování či budoucí uplatnění v praxi, neváhejte a čtěte ZDE.

Školní kolo SOČ 2021

24. 3. 2021

Každým dnem se mění situace, mění se ministři zdravotnictví, mění se jarní počasí. Oblíbená SOČka však zůstává. Je stálicí mezi soutěžemi, kterých se naši studenti úspěšně účastní. Také letos nabídne zajímavé klání nejen na půdě naší školy. Letošní práce dosahují vysoké kvality. Potenciál je veliký. Nejen vzhledem k soutěži, ale i k praxi, kde si mnohé projekty jistě najdou své uplatnění.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

22. 3. 2021

V sekci NOVÁ MATURITA naleznete aktuální informace o letošní maturitní zkoušce. Dokument je také k dispozici po kliknutí na titulek aktuality. K dispozici je také nově přihláška k nepoviné zkoušce.

 

POZOR ZMĚNA

22. 3. 2021

Informace k přijímacím zkouškám na VOŠ a SPŠ, Jičín

Uchazeči, kteří se hlásí na obor strojírenství, nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školy.

Uchazeči, kteří se hlásí na obor informační technologie a elektrotechnika, budou konat přijímací zkoušky v termínech 5. a 6. května 2021, náhradní termín 18. května 2021.

Koncem března bude uchazečům zaslán dopis, kde bude uvedeno registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden na výsledkové listině 19. května 2021 a dále tam budou uvedeny další informace k přijímací zkoušce.

Vzory příkladů k přijímacím zkouškám.      <-- klikněte zde

 

 

Soutěžíme s Continentalem v době covidové

21. 3. 2021

Navzdory všem omezením a probíhající distanční výuce se naši studenti účastní soutěží v online podobě. Osobní setkávání sice schází, ale pokud nejsou v současnosti jiné možnosti, alespoň tuto formu bereme s povděkem. Kromě zkušeností sbíráme i úspěchy.

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

10. 3. 2021

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku oboru vzdělání.

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. května.

Nově budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek (ústní a praktické) a klasifikace zůstane nezměněna.

Termín ústní zkoušky zůstává nezměněn (14. 6. 2021).

Forma praktické zkoušky se nemění. Pokud žáci nastoupí k prezenční výuce nejpozději do 16. 4. 2021 budou se praktické zkoušky konat v plánovaném termínu. V opačném případě bude termín dodatečně upřesněn.

DALŠÍ ZPRÁVY