Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Naši skvělí SOČkaři v celostátním kole

„Vědecká práce je naší jedinou cestou k poznání okolní reality.“ (Sigmund Freud)

David Dlouhý a Vítek Vaníček, dnes již naši úspěšní absolventi z odcházejících tříd I4A a I4B, svojí vědeckou prací nejen poznali další kus okolního světa, ale dali poznat i nám ostatním, jakých kvalit lze dosáhnout, když má člověk o něco zájem, pracuje pilně a s plným nasazením.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ se bude konat 20. června 2019.
Přihlášky podávejte do 19. června 2019.Více informací maleznete zde

Schůzka rodičů žáků 1. ročníku

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku se uskuteční 20. června 2019 od 15:30 hod.

Schůzka rodičů žáků oborů informační technologie a elektrotechnika se uskuteční v budově školy Pod Koželuhy 100. Schůzka rodičů žáků oborů strojírenství, obráběč kovů a strojní mechanik proběhne v budově školy na Komenského náměstí 45.

Praha už volá!

Před koncem školního roku jsme uskutečnili dlouho plánovanou exkurzi s prvními ročníky oboru informačních technologií do Prahy. Cílem naší výzvědné cesty se stala hlavní budova České televize a tzv. Pečkárna v Petschkově paláci. Cesta měla tedy jak technický, tak humanitní poznávací charakter.

StreTech 2019

Třináctý ročník konference StreTech 2019 proběhl ve středu 5. června 2019 na ČVUT v Praze. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky a bylo prezentováno přes stovku příspěvků z desítek středních škol. Účastníci se sjeli k prezentaci prací z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické.

Naši nejlepší fotografové odcházejí

Adéla Ortová a Tomáš Podmanický úspěšně absolvovali maturitní zkoušky a převzali si ocenění za vzornou reprezentaci školy ve fotografických soutěžích. S jejich pohledem na svět přes objektiv fotoaparátu jsme se setkávali každý den na ploše monitoru. Fotografická tvorba zaujala také odbornou porotu časopisu FotoVideo a je to jejich velká zásluha, že po 4. a 2. místě v soutěži škol jsme se v tomto soutěžním roce dostali na 1. místo.

Nyní se s námi loučí. Přejeme našim absolventům, aby jim fotografování stále dělalo radost, stejně jako nám všem v předchozích čtyřech letech.

VLTAVA 2019 – VODÁCKÉ KURZY

„Vydejte se s námi po plynoucí hladině řeky. Připlujte do míst, která jsou na dosah, a přesto exotická, neboť tam vodák dospěl mávnutím pádla. Vdechněte opojný vzduch lesů a svěží vůně vody. Je čas zažít tolik romantiky, kolik se jen do lodního pytle vejde…“ Zdeněk Šmíd

 

DALŠÍ ZPRÁVY