Dokumenty a soubory ke stažení

Dokumenty splňují požadavky dle § 4 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

složka Povinně zveřejňované dokumenty
PdfŠkolní řád
PdfŠkolní řád VOŠ
PdfVnitřní řád školní jídelny
PdfŠkolní poradenské pracoviště

složka Výroční zprávy školy
PdfVýroční zpráva školy za školní rok 2020/2021

složka Dokumenty Domova mládeže
PdfPřihláška ke stravování ve školní jídelně - žáci a studenti
PdfPřihláška ke stravování ve školní jídelně - žáci a studenti ubytovaní na Domově mládeže
PdfPřihláška ke stravování ve školní jídelně - pro cizí strávníky
PdfPlacení stravného ve školní jídelně
PdfPřihláška do Domova mládeže - pouze pro tisk
DocPřihláška do Domova mládeže - možnost úpravy před tiskem

složka Dokumenty SPRŠ
PdfStanovy SRPŠ
PdfVýroční zpráva SRPŠ za rok 2021

složka CMD skripty pro namapování disků
CmdStudent - namapování disků
CmdUčitel - namapování disků

složka Ostatní dokumenty
Pdf Oznámení o ukončení vzdělávání
Doc Oznámení o ukončení vzdělávání - upravovatelná
Pdf Žádost o opakování ročníku
Doc Žádost o opakování ročníku - upravovatelná
Pdf Žádost o přijetí formou přestupu
Doc Žádost o přijetí formou přestupu - upravovatelná
Pdf Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
Doc Žádost o uvolnění z tělesné výchovy - upravovatelná
Doc Žádost o uvolnění ze školy na dobu delší než dva dny - upravovatelná
Doc Žádost o uvolnění ze školy na dobu do dvou dnů - upravovatelná
Pdf Žádost o uznání dosaženého vzdělání
Doc Žádost o uznání dosaženého vzdělání - upravovatelná
Pdf Žádost o změnu oboru
Doc Žádost o změnu oboru - upravovatelná
Pdf Žádost o přerušení studia
Doc Žádost o přerušení studia - upravovatelná
Pdf Žádost o přijetí do vyššího ročníku
Doc Žádost o přijetí do vyššího ročníku - upravovatelná
Pdf Žádost o přijetí do vyššího ročníku (nezletilý žák)
Doc Žádost o přijetí do vyššího ročníku (nezletilý žák) - upravovatelná
Pdf Potvrzení o studiu
Doc Potvrzení o studiu - upravovatelné
Pdf Potvrzení o absolvování studia
Doc Potvrzení o absolvování studia - upravovatelné
Pdf Potvrzení o bezinfekčnosti