Informace pro strávníky

 • 18.5.2020
  Správce

  Vážení strávníci,

  od 25. 5. 2020 obnovuje naše Školní jídelna provoz.

  Upozorňuji všechny strávníky, že od 25. 5. do 26. 6. 2020 NEBUDOU AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENI ke stravování = v případě zájmu o stravování se musíte sami přihlásit:

  • www.strava.cz
  • e-mail klamrtova@spsjc.cz
  • tel. 493 524 788
  • tel. 727 812 473 pouze SMS

   

  PROSÍM STRÁVNÍKY, KTEŘÍ MAJÍ NEBO POCIŤUJÍ PŘÍZNAKY COVID 19, ABY NECHODILI DO ŠKOLNÍ JÍDELNY.

  ŠJ bude vařit pouze O1 a výdej obědů je přizpůsoben požadavkům Nařízení vlády, Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví takto:

  1. VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ 11.15 - 11.35
   • do ŠJ prosím vstupujte s ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška, respirátor)
   • po vstupu do ŠJ si umyjte ruce mýdlem, osušte a použijte dezinfekci
   • na stoly nepokládejte tašky, kabelky, peněženky, mobily, brýle, čepice a jiné věci
   • jídlonosiče rozložte na přidělený tác
   • jídlonosiče si složte na stolech k tomuto účelu vyhrazeným
   • tác odneste do stojanu na použité nádobí
   • v prostorách ŠJ se prosím zdržujte po nezbytně nutnou dobu
  2. VÝDEJ VE ŠJ 11.40 - 12.30

   •  

    do ŠJ prosím vstupujte s ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška, respirátor). Roušku sundejte a opět nandejte u jídelního stolu.

   • po vstupu do ŠJ si umyjte ruce mýdlem, osušte a použijte dezinfekci

   • oděv odkládejte v šatnách

   • na stoly nepokládejte tašky, kabelky, peněženky, mobily, brýle, čepice a jiné věci

   • před výdejním okénkem dostanete tác, příbor a skleničku

   • oběd i polévku vydává paní kuchařka

   • nápoj si čepuje strávník sám

   • tác odneste do stojanu na použité nádobí

   • v prostorách ŠJ se prosím zdržujte po nezbytně nutnou dobu

     

 • 16.3.2015
  Správce

  ALERGENY V POTRAVINÁCH

  Specifikace alergenů:

  Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
  Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

  Vysvětlení:

  Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku.
  V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

  Alergická reakce :

  Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí.
  Zpravidla 1 hodinu po požití.

  Projevy alergické reakce:

  kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, Svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.
  Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

  Intolerance – averze:

  Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

  Prahové hodnoty:

  Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

  Běžné potravinové alergeny:

  Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení

  Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,
  rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.