Povinně zveřejňované informace

Schválený finanční plán školy na rok 2021 usnesením č. RK/19/828/2022 ze dne 6. 6. 2022 a střednědobé výhledy pro roky 2022-2023.


bookopen.png, 1,4kB
Rozpočet PO 2022


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název školy:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Adresa školy:
Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

Právní forma:
Příspěvková organizace

Zřizovatel:
Královéhradecký kraj

Zřizovací listina:
č.j. 14700/SM/2009

Ředitelka:
Mgr. Lea Vojtěchová

IČO:
60116820

DIČ:
CZ60116820

REDIZO:
6000012069

Datová schránka:
5rdwrqs

Součásti školy:
Střední průmyslová škola
Vyšší odborná škola
Domov mládeže
Školní jídelna

Číslo telefonu:
+420 493 532 686, 493 532 831

E-mail:
posta@spsjc.cz

Webové stránky:
www.vos-sps-jicin.cz

Vymezení předmětu činnosti:

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.


Informace poskytují:
Mgr. Lea Vojtěchová – ředitelka školy, tel. 736 441 706, reditel@spsjc.cz
Mgr. Radka Nováková – zástupkyně ředitelky, tel. 734 475 954, novakova@spsjc.cz
Ing. Jiří Šafránek – zástupce ředitelky, safranek@spsjc.cz
Ing. Tomáš Pavlíček – zástupce ředitelky, pavlicek@spsjc.cz
Bohuslava Kořínková – hospodářka, tel. 493 532 686, korinkova@spsjc.cz

Příjem žádostí a dalších podání:
Sekretariát ředitelky školy, Pod Koželuhy 100, Jičín, tel.: 493 532 686

Úřední hodiny:
pondělí – pátek 7:30 – 16:00

Hlavní dokumenty: viz záložka Dokumenty

Právní předpisy vztahující se k činnosti školy:
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
  • Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Právní předpisy jsou umístěny na www.msmt.cz.