3. termín přijímacího řízení na SPŠ Jičín pro školní rok 2021/2022

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Odvolání proti
rozhodnutí o nepřijetí


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přijímací zk.
MAT - VZOR


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přijímací zk.
ČJL - VZOR


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Zápisový lístek
vzor vyplnění

Nabídka oborů pro uchazeče - čtyřleté denní studium zakončené maturitou


18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) 4 žáci
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) 9 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) 8 žáků

3. kolo přijímacího řízení se bude konat 12. 7. 2021

Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku (včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor elektrotechnika) doručte ředitelce školy do 9. 7. 2021.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu bude zveřejněno ředitelkou školy dne 12. 7. 2021.

Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Přijímací zkouška se nekoná, žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání ze ZŠ.

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením vzdělávání z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školy.
Hodnocen bude prospěch těchto čtyř předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika.

  • Pokud uchazeč plní povinnou školní docházku, bude hodnocen podle výsledků prospěchu v obou pololetích předposledního ukončeného ročníku a výsledků prospěchu v prvním pololetí současného ročníku školy, ve které plní povinnou školní docházku (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku).
  • Pokud uchazeč již splnil povinnou školní docházku, bude hodnocen podle výsledků prospěchu ve druhém pololetí předposledního ukončeného ročníku a výsledků prospěchu za obě pololetí posledního ukončeného ročníku školy, ve které plnil povinnou školní docházku (2. pololetí předposledního ročníku a 1. a 2. pololetí posledního ročníku).
  • Jestliže se uchazeč vzdělává v jednom a více cizích jazycích, z nichž je jeden anglický, pak se v každém období započítává anglický jazyk.
  • Jestliže se uchazeč vzdělává ve dvou a více cizích jazycích, z nichž žádný není anglický, pak se za každé pololetí započítává ten cizí jazyk, ze kterého má uchazeč v daném pololetí lepší prospěch.

Maximálně může uchazeč získat 28 bodů.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 7. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

  • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z matematiky,
  • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z českého jazyka,
  • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z cizího jazyka,
  • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z fyziky,


Ing. Alena Žalská
ředitelka školy