Výsledky 3. kola přijímacího řízení SPŠ + SOU a 2. kola VOŠ 2022/23


Výsledky přijímacího řízení naleznete:

 • v PDF souboru umístěném vpravo -->
 • ve výsledcích je uvedeno Vaše registrační číslo
 • vaše registrační číslo je uvedeno v našem oznamovacím dopise

Vyhodnocení výsledků 3. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. června 2022.
 • Celkové hodnocení uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy na dobu 15 dnů.
 • Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou.
 • Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl nepřijat z důvodu naplnění kapacity, podá nejpozději do 3 dnů odvolání (vzor odvolání ke stažení zde) a může být přijat v rámci tzv. autoremedury.
 • Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 15. 7. 2022.

V případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte, nebo pište:

 • ředitelka Mgr. Lea Vojtěchová - 734 475 954, reditel@spsjc.cz
 • hospodářka Bohuslava Kořínková - 493 532 686