Krajské dotace umožňují


kralovehradecky-kraj-logo, 2kB
  • zrealizovat kvalitní a smysluplné trávení volného času rozšířením zájmové činnosti (Rosnička, Pilotem, závodníkem po vyučování aj.)
  • vyhledávat nadané žáky a motivovat je k zapojení do aktivit, které umožňují jejich nadání dále využívat (Nadaní žáci v oblasti matematiky, Obnovitelné zdroje energie v robotice)
  • realizovat preventivní opatřením proti rizikovému chování (Preventivní opatření proti rizikovému chování žáků ve škole)
  • podporovat zájem o učební obory (Naučte se řemeslu!)
  • přinést do výuky nové technologie a metody (Inovace vzdělávacích metod mikroprocesorové techniky, Zefektivnění výuky automatizace a mechatroniky)

linka Staudinger