Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Prezentace Continental (9. 11. 2017)

Tak jako každý rok, se i letos přišla 9. listopadu na naší školu představit německá firma Continental. Kromě historie společnosti se žáci dozvěděli, které oblasti výroby automobilových součástek společnost pokrývá a velká část prezentace byla zaměřena na lokální filiálku Continental, která se zabývá výrobou posilovačů brzd a brzdovými systémy osobních automobilů.

Dny otevřených dveří 1. a 2. prosince 2017

Zveme všechny zájemce o studium k návštěvě Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v rámci Dnů otevřených dveří v pátek 1. 12. 2017 (od 9:00 do 16:00 hodin) a v sobotu 2. 12. 2017 (od 9:00 do 12:00 hodin)

Prohlédnout si můžete nejen klidné a moderní prostředí všech budov školy (Pod Koželuhy 100, Komenského náměstí 45) s nadstandardně vybavenými odbornými učebnami, ale také pracoviště pro praktické vyučování a prostory Domova mládeže (Denisova ul. 212).

Současně budou podávány podrobné informace o oborech školy a podmínkách studia u nás, včetně informací o průběhu Jednotné přijímací zkoušky a jejím vlivu na přijímací řízení pro obory s maturitní zkouškou.

Přijímací zkouška nanečisto v lednu 2018

Chcete si vyzkoušet přijímací test v prostředí střední školy? Přijďte 12. ledna 2018 ve 13.00 hod. nebo 13. ledna 2018 v 9.00 hod. na budovu Pod Koželuhy 100 nebo na Komenského náměstí 45.

Přihlásit se můžete zde:

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Obsah kurzu: 20 vyučovacích hodin (10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka)

Exkurze Ronal ČR s.r.o. Jičín

Ve středu 8. 11. 2017 jsme se třídami SC4A a SC4B navštívili jičínskou pobočku společnosti Ronal Group. Společnost se zaměřuje na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a prodej vysoce kvalitních kol z lehkých slitin pro osobní automobily a užitkové vozy. Cílem exkurze bylo získat zajímavé informace z oblasti 3D skenování, které zažívá v současnosti široký rozvoj a stává se nepostradatelnou součástí všech moderních společností.

Navštívili jsme laboratoře Technické univerzity v Liberci

V pondělí 23. 10. 2017 se třídy I3A a I3B zúčastnily prohlídky Technické univerzity Liberec. Žáci byli po příjezdu rozděleni na 3 skupiny, které se postupně prostřídaly v jednotlivých laboratořích. V prvním bloku se jednalo o laboratoře měření elektrických a neelektrických veličin a laboratoř řečových a dalších technologií.

Třídní schůzky


Třídní schůzky SRPŠ se konají v pondělí 13. 11. 2017  v budově Pod Koželuhy 100 a v úterý 14. 11. 2017 v budově na Komenského náměstí 45 vždy od 15.30 hod.

DALŠÍ ZPRÁVY