Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Návštěva drážďanské Gläserne Manufaktur VW

V úterý 4. prosince 2018 jsme s vybranými třídami I2A a S3B, které doplnili pilní studenti německého jazyka, vyrazili do německých Drážďan.

První částí programu v Drážďanech byla návštěva Skleněné manufaktury koncernu Volkswagen

 

Informace k přijímacímu řízení

Do 31. ledna 2019 budou na webu školy zveřejněna kritéria k přijímacímu řízení. Přihlášky musí být doručeny do 1. března 2019. Na naši školu se můžete přihlásit na dva různé obory (obě přihlášky pak podáte na naši školu).

 

Volné dny pro žáky střední školy

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji volný den pro žáky střední školy na čtvrtek 3. 1. 2019 a pátek 4. 1. 2019.

A. Žalská, ředitelka školy

 

Den v laboratořích Technické univerzity v Liberci

V pondělí 26. 11. 2018 se žáci třetího ročníku oborů Informační technologie a Elektrotechnika - Automatizace zúčastnili exkurze na Technickou univerzitu v Liberci. Program byl přizpůsoben studovaným oborům. Během dopoledne žáci absolvovali praktický seminář programování PLC .

 

Házená – postup do kvalifikace o republikové finále

Ve středu 27. listopadu 2018 se ve sportovním areálu v Jičíně uskutečnilo krajské kolo chlapců v kategorii V.

 

Vyhlášení vítězů soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky

Mezi oceněnými byl i Ondřej Šmíd ze třídy SC4.

 

 

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Obsah kurzu: 20 vyučovacích hodin (10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka)

 

DALŠÍ ZPRÁVY