Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Exkurze Kamax s.r.o. Turnov a Siemens s.r.o. Liberec

V úterý 26. 06. 2018 jsme s třídami ET1, ST1B, OB2 a SZ2 navštívili společnost Kamax s.r.o. Turnov a servisní pobočku společnosti Siemens s.r.o. v Liberci. Z naší cesty si tak vezeme mnoho zajímavých informací a cenných dojmů, které žáci využijí jak ve studiu, tak i při hledání pracovní příležitosti.

 

Celostátní kola soutěží SOČ a Programování – zazářil Antonín Říha

Celostátní přehlídka prací SOČ se uskutečnila v termínu 15.-17. června 2018 v Olomouci. Nakonec nás v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace reprezentoval Jan Plucha a v kategorii Informatika Antonín Říha.

 

3D tisk na naší škole

Žáci druhých ročníků oboru Informační technologie se pod vedením našich učitelů seznamovali s dalšími technologiemi dostupnými v naší škole. Vyzkoušeli si například i návrh 3D modelu v online aplikaci tinkercad.com.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení na VOŠ.

 

Výměnná praxe žáků 3. ročníku VOŠ a SPŠ, Jičín

Jedenáct žáků 3. ročníku se ve dnech 20. - 25. května 2018 zúčastnilo výměnné praxe, která se uskutečnila v partnerské SPŠ v Martině.

Získání zkušeností, seznámení s vybavením školy, poznání okolí Martina i historie regionu - to bylo cílem výměnné praxe na SPŠ v Martině.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

3. kolo přijímacího řízení se bude konat 8. června 2018.
Přihlášky podávejte do 1. června 2018.


Dne 25. 5. 2018 vyhlašuje ředitelka školy 3. kolo přijímacího řízení pro 4leté denní studium pro obory vzdělání

18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) - 13 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika)- 10 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů)-  14 žáků

a pro 3leté denní studium pro obory vzdělání

23-56-H/01 Obráběč kovů (Obráběč kovů) - 5 žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) - 5 žáků

Více informací maleznete zde

 

Naši žáci opět úspěšní v soutěži Programování

V kategorii Programovací jazyky mládež, Antonín Říha fantasticky obhájil loňské celkové vítězství.

 

DALŠÍ ZPRÁVY