Projekt 10 lekcí techniky


V období od ledna do března 2010 se naše škola zúčastnila projektu 10 lekcí techniky, pořádaného Hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Cílem tohoto projektu bylo seznámení žáků 8. a 9. tříd základních škol s technickými obory a přispět tak k jejich popularizaci a zvýšení zájmu o studium na technických školách. V prostorách dílen praktické výuky jsme připravily pro žáky základních škol Jičína dva kroužky. Kroužek „Elektrotechniky“ a kroužek „Práce s kovy“.


V elektrotechnickém kroužku se žáci seznámili se základními elektrotechnickými součástkami, navrhováním a výrobou jednoduchých elektronických obvodů. Mohli si přinést i vlastní kutilské práce, se kterými měli problémy a za pomocí lektora je pak vyrobit.


V kroužku „Práce s kovy“ si žáci vyzkoušeli různé techniky ručního opracování kovů. Lektor je seznámil i s nejčastěji používanými stroji pro strojní obrábění, včetně CNC strojů. Vyzkoušeli si i některé druhy tepelného zpracování kovů, zejména kalení a popouštění. Získané dovednosti si mohli ověřit na výrobě jednoduchých výrobků, které si odnesli domů.


Kroužky byly přínosem nejen pro chlapce, ale i pro školu. Pro některé žáky byly lekce natolik inspirativní, že si podali přihlášku na některý z oborů vyučovaných na naší škole, učební obory nevyjímaje.


Protože projekt bude probíhat i ve školním roce 2010 – 2011 a máme s ním dobré zkušenosti, rozhodla se naše škola zorganizovat tyto dva kroužky i v tomto školním roce.


Z tohoto projektu získala naše škola další finanční podporu České hospodářské komory na realizaci zahraničního zájezdu pro studenty. Vzhledem k našim kontaktům se školou v Holandsku jsme se rozhodli uskutečnit zájezd do této země v dubnu 2011. Cílem týdenního zájezdu bude návštěva školy a několika firem. Studenti poznají život i kulturu této země. Jistě budou mít možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti v praxi.loga_op_vk.jpg, 16kB