Kulturní akce školy

 • 28.4.2009
  Správce

  DEN ZEMĚ

   

  Lidé po celém světě si každoročně 22. dubna připomínají svátek naší planety. Letos se k oslavám Dne Země připojili i studenti VOŠ a SPŠ, Jičín. Studenti tříd IT1B a S1 připravili pro obyvatele Jičína anketu, ve které lidé odpovídali na otázky o stavu životního prostředí v Jičíně a blízkém okolí. Studenti jednotlivé odpovědi zaznamenali do záznamových archů a s výsledky seznámí veřejnost v nejbližší době.


  Protože jsme také sami chtěli aktivně přispět ke zlepšení životního prostředí alespoň v našem nejbližším okolí, rozhodli jsme se ve druhé části pro výsadbu drobné zeleně v okolí školy. Studenti IT1A zasadili pod vedením paní Pelcové růže u elektro oddělení a pomohli panu školníkovi s obvyklým jarním úklidem a hrabáním okolo školní budovy. Zde je jistě na místě poděkování paní Pelcové, která nejen pomohla, ale sama také růže zdarma naší škole dodala. Takže děkujeme.


  Studenti S1 se zaměřili na osázení břehu u strojního oddělení drobnými dřevinami. Břeh, který byl po výstavbě sousední budovy plný stavebního odpadu, bylo nutné nejprve odplevelit a vyčistit. Pak si studenti mohli zasadit každý ten svůj keřík.
  Nezbývá nic jiného, než si přát, aby se rostlinkám dobře dařilo a aby podobné akce zaměřené na životní prostředí nezůstaly ojedinělé.


   

 • 28.4.2009
  Bc. Miloslav Bret

  Napájení sluncem – zúčastnili jsme se přípravné části soutěže v Ostravě


  Ve středu 22. 04. 09 jsme se v počtu 18 studentů z prvních, druhých a třetích ročníků účastnili přípravné části k soutěži NAPÁJENÍ SLUNCEM pořádané VŠB - TU Ostrava, kde nás seznámili formou odborných přednášek s problematikou v oblasti fotovoltaiky a využití energie z palivových článků. Zároveň jsme si vyzvedli stavebnice solárního poskakovače a vodíkového jezdce. Po přednáškách nás provedli laboratořemi katedry měřicí a řídicí techniky a předvedli některé vědecké práce jako např.: fotbal robotů, biomedicínské měřící přístroje, elektromobily poháněné palivovými články a malou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 20kW. I když jsme většinu času z celého dne strávili cestováním, i tak jsme tuto exkurzi ocenili jako velmi přínosnou a inspirující pro další zajímavé práce a případné budoucí studium na vysoké škole.