Středoškolská odborná činnost

 • 17.5.2017
  Správce

  Karel Marx postoupil do celostátního kola SOČ

  I v letošním roce se 11. května 2017 konalo v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a garant celostátního kola SOČ PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia Mgr. Novák, zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje a Mgr. Marcela Nováková – ředitelka ŠZ DVPP Hradec Králové. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.

  Naši školu reprezentovali v tomto kole tři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ Pavel Marx (I4A) s prací – „Výuková aplikace Java Skript Trainer“. V oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ Marek Štampoch (EA4) s prací – „Stereo zesilovač s rádiem FM“ a Martin Tejchman (EA4) s prací – „Meteostanice řízená Arduinem“. I v letošním ročníku byla v kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ značná konkurence. Všechny soutěžní práce měly velmi dobrou úroveň. Umístění Marka Štampocha na pátém místě a Martina Tejchmana na šestém místě tak lze považovat za velmi dobrý výsledek.

  Oproti předchozím ročníkům měl letošní ročník soutěže poměrně silné obsazení v oboru „Tvorba učebních pomůcek“ a tak nás velice potěšilo výborné umístění Pavla Marxe na druhém místě. Toto umístění mu zajistilo postup do celostátního kola SOČ.

  Letošní ročník byl pro nás úspěšnější než ročník loňský už proto, že jeden náš student postoupil do celostátního kola. Velké poděkování patří všem zúčastněným studentům za jejich vzornou reprezentaci naší školy. Práce všech studentů, a tedy i našich, byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jejich práce. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným, a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme.

  Poděkování patří i všem pedagogům, kteří studenty vzorně a obětavě připravovali do všech kol soutěže.

  Krajské kolo SOČ 2017 Krajské kolo SOČ 2017
  Krajské kolo SOČ 2017 Krajské kolo SOČ 2017
 • 10.4.2017
  Správce

  V krajském kole SOČ budeme mít trojnásobné zastoupení

  Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Vavroušek, hodnotila 5 prací z oborů „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Historie“ a „Ochrana a tvorba životního prostředí“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.

  Naši studenti Marek Štampoch a Martin Tejchman, oba z EA4, soutěžili v oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ a oba postoupili do krajského kola. Rovněž Pavel Marx z I4A, který soutěžil v oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ postoupil do krajského kola.

  V letošním ročníku okresního kola soutěže neměli naši studenti konkurenci z jiných škol. Ta se projeví až v krajském kole a bude proto nutné se na něj důkladně připravit. I když bylo okresní kolo SOČ početně málo zastoupené, o to kvalitnější byly soutěžní práce. Pro studenty naší školy bylo toto kolo úspěšné už proto, že všichni postupují do krajského kola. Práce, prezentované našimi studenty na okresním kole soutěže SOČ byly výborné úrovně, o čemž jsme se přesvědčili již ve školním kole, a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří studentům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla studenty zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že v příštím ročníku nás bude na okresním kole zastupovat více studentů zejména těch mladších.

  Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 11. 5. 2017 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich studentů do celostátního kola 16. - 18. června 2017, ve Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice.

 • 30.3.2017
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2017

  Ve čtvrtek 16. března 2017 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Havlík, Ing. Zikeš, Ing. Vik a pan Janeček hodnotila 6 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ a jednu práci z oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“. Podle postupového klíče mohly postoupit do okresního kola z každého oboru práce, pouze dvě nejlepší práce.

  V obru Elektrotechnika se do soutěže přihlásil Ondřej Kolář, EA4 s prací „Inteligentní digitronové hodiny“, Marek Štampoch, EA4 s prací „Stereozesilovač s FM“, Jiří Štěpánek, EA4 s prací „Zdroj 0 – 24V/2A SML 338T“, Martin Tejchman, EA4 s prací „Meteostanice řízená Arduinem“, Josef Zívr, EA4 s prací „Gravírovací laser řízený Arduinem“ a Lukáš Knap, ES4 s prací „Mixážní pult pro směšování signálů“. Z této kategorie postoupily do okresního kola SOČ se svými pracemi Marek Štampoch a Martin Tejchman.

  V oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ se do soutěže přihlásil Pavel Marx s prací „Výuková aplikace – Java skript“. I tuto práci doporučila odborná komise k postupu do okresního kola.

  Všechny práce, prezentované na školním kole SOČ měly velice dobrou úroveň, zejména práce postupujících a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou práci. Soutěž byla, ostatně jako každý ročník veřejná.

  Doufáme, že zejména studenti nižších ročníků se zapojí do soutěže v příštím školním roce s výsledky své práce v některém z oborů SOČ, aby příští ročník byl v porovnání s letošním úspěšnějším a kvalitnějším.

  Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 6. 4. 2017 v Jičíně. Práce, které postoupily, mají velkou šanci na postup do krajského kola, které se bude konat 11. května v Hradci Králové a doufáme, že také do celostátního kola 16.-18. června 2017 v Boskovicích.

  2017 školní kolo SOČ 2017 školní kolo SOČ
 • 17.5.2016
  Správce

  Druhé místo Antonína Říhy v krajském kole studentské odborné činnosti 2016


  11. května 2016 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a garant celostátního kola SOČ PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia Mgr. Novák, asistentka radní pro školství Mgr. Šormové a vedoucí ŠZ DVPP Mgr. Dana Beráková. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.


  Naši školu reprezentovali v tomto kole čtyři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „ Tvorba učebních pomůcek“ Vlastimil Laloušek (I4 A) s prací – „Učební pomůcka k výuce databázových systémů“. V oboru „Informatika“ Ondřej Šimeček a Petr Hotovec, (I4A) s prací –  „Multiplatformní aplikace – Správa požadavků na opravu“ a Antonín Říha, (I2B) s prací – „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C#  s rozlišením ES – Hyper NEAT“. I v letošním ročníku byla v kategorii „Informatika“ značná konkurence. Všechny soutěžní práce měli velmi dobrou úroveň. O to víc nás těší velmi pěkné druhé místo Antonína Říhy a čtvrté místo Ondřeje Šimečka a Petra Hotovce. Práce Antonína Říhy byla porotou označena jako velmi kvalitní, a zařazena do licitačního řízení. To dává Antonínu Říhovi velké šance k postupu do celostátního kola.


  Oproti předchozím ročníkům měl letošní ročník soutěže poměrně silné obsazení v oboru „Tvorba učebních pomůcek“. V tomto oboru obsadil Vlastimil Laloušek se svojí prací páté místo.


  I když letošní ročník nebyl pro nás tak úspěšný jako loňský, patří velké poděkování všem zúčastněným studentům za jejich reprezentaci naši školy. Práce všech studentů, a tedy i našich, byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jejich práce. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným, a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme.


  Poděkování patří pedagogům Mgr. Ondřeji Kořínkovi a Janu Janečkovi za vzornou a obětavou přípravu studentů do všech kol soutěže.
   

  SOČ 2016 - kraj SOČ 2016 - kraj
  SOČ 2016 - kraj SOČ 2016 - kraj
 • 26.4.2016
  Správce

  Okresní kolo SOČ 2016

  Ve středu 20. dubna 2016 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing.Kunc, hodnotila 4 práce z oboru „Informatika“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ a „Historie“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.


  V oboru Informatika soutěžili Ondřej Šimeček a Petr Hotovec, třída I4A, s prací „Multiplatformní aplikace – Správa požadavků na opravu“. Obsadili 2. místo a postoupili do krajského kola. První místo, rovněž s postupem do krajského kola, obsadil Antonín Říha, I2B, s prací „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C# s rozlišením ES – Hyper NEAT“. Jeho práce byla označena porotou za velmi hodnotnou.


  V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ soutěžil Vlastimil Laloušek, I4B, s prací – Učební pomůcka k výuce databázových systémů a obsadil 1. místo. Komise doporučila jeho práci k postupu do krajského kola.


  V letošním okresním kole soutěže neměli naši studenti konkurenci z jiných škol. Ta se projeví až v krajském kole a bude proto nutné se na něj důkladně připravit. I když bylo okresní kolo SOČ početně málo zastoupené, o to kvalitnější byly soutěžní práce. Pro studenty naší školy bylo toto kolo úspěšné už proto, že všichni postupují do krajského kola. Všechny práce, prezentované našimi studenty na okresním kole soutěže SOČ byly výborné úrovně, což se ukázalo již ve školním kole a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří studentům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla studenty zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že výsledky budou inspirovat zejména mladší studenty k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 11. 5. 2016 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich studentů do celostátního kola 17. až 19. června v SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1023, Hradec Králové. 
   

  Okresní kolo SOČ 2016 Okresní kolo SOČ 2016
  Okresní kolo SOČ 2016  
 • 16.3.2016
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2016

   

  V pátek 11. března 2016 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Evžen Havlík, Ing. Zdeněk Zikeš, Mgr. Ondřej Kořínek a Jan Janeček měla hodnotit 6 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“ a „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“. Podle letošního postupového klíče mohly postoupit do okresního kola z každého oboru práce, které se umístí na prvních dvou místech.

  V oboru Informatika soutěžil tým Ondřej Šimeček a Petr Hotovec, oba I4A, s prací „Multiplatformní aplikace – Správa požadavků na opravu“ a Antonín Říha I2B s prací „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C# s rozlišením ES – Hyper NEAT“. V této kategorii postoupili do okresního kola se svými pracemi jak tým Šimeček, Hotovec, tak i Antonín Říha. Zmiňovaný tým obsadil první místo, Antonín Říha pak místo druhé.

  V oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ byly do soutěže přihlášeny tři práce. Jakub Navrátil s prací „Aplikace matematických úloh ZŠ v programování“, Patrik Netolický s prací „Učební pomůcka k výuce číslicové techniky“ a Vlastimil Laloušek s prací “Učební pomůcka k výuce databázových systémů“, všichni z I4A. K postupu do okresního kola odborná komise doporučila práci Vlastimila Lalouška.

  Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly mimořádně dobrou úroveň, zejména práce v oboru informatika a je nutné poděkovat pedagogům, kteří žáky vedli, za jejich obětavou práci. Soutěž byla, ostatně jako každý ročník, veřejná.

  Doufáme, že zejména mladší žáci se zapojí do soutěže v příštím školním roce a přijdou prezentovat své koníčky a výsledky své práce v některém z oborů SOČ, aby příští ročník byl v porovnání s letošním naplněn větším počtem velmi kvalitních prací.

  Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 20. 4. 2016 v Jičíně. Věříme, že i letos postoupí některý z našich studentů do krajského kola, které se bude konat 13. května v Hradci Králové a také do celostátního kola rovněž v Hradci Králové.

   

 • 25.1.2016
  Správce

  VOŠ a SPŠ, JIČÍN
  VYPISUJE VII. ROČNÍK SOUTĚŽE VE STUDENTSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI (SOČ)


  Do soutěže se může přihlásit každý student naší školy, který se chce pochlubit výsledky své práce, který chce spolužáky a učitele seznámit se svým koníčkem a ukázat nám všem, že v naší škole máme nadané studenty.
  Podrobné informace o soutěži naleznete na stránkách www.soc.cz. Ochotně je rovněž podá Ing. Zikeš – strojní oddělení, u kterého se můžete do soutěže přihlásit.


  Přihlášku můžete podat ústně nebo písemně na adresu: zikes@vos-sps-jicin.cz. Je třeba v ní uvést: jméno, třídu a název práce. Podle zvolené náplně bude práce zařazena do příslušné kategorie, ve které bude prezentována jak ve školní přehlídce, tak i v okresní nebo krajské přehlídce (pokud daná práce postoupí). Soutěžní obory je možné si rovněž vyhledat na www.soc.cz.


  Školní přehlídka SOČ se bude konat 11. března 2016. Termín okresního kola byl stanoven na 20. dubna 2016. Krajské kolo by se mělo konat 13. května 2016. Zpracované práce předají účastníci SOČ nejdéle 14 dní před vyhlášeným termínem školního kola Ing. Zikešovi. Návod na formu jejich zpracování naleznete na www.soc.cz. Při přihlášení je nutné vyplnit na stránkách SOČ alespoň oddíl A a před odevzdáním práce i oddíl B. Jako garanta soutěže uvádějte Ing. Zikeše. Elektronický formulář pro přihlášení do soutěže bude na www.soc.cz otevřen lednu 2016.


  Na studiu – účet „U“, složka „Soc“ najdete další informace, které budou průběžně doplňovány a to včetně výsledků jednotlivých kol. Najdete zde rovněž náměty na práce. Zájemci o zpracování těchto témat se mohou přihlásit u Ing. Zikeše.


  Zejména studenty 3. ročníků upozorňujeme na to, že práce prezentovaná v SOČ může pokračovat jako individuální praktická maturitní práce ve 4. ročníku. Studenti 4. ročníků se mohou zúčastnit této soutěže s pracemi dlouhodobé praktické maturitní práce.V loňském ročníku dosáhla naše škola velmi dobrých výsledků. Doufáme, že se nenecháte zahanbit, přihlásíte se do soutěže a dosáhnete minimálně stejně dobrých výsledků jako účastníci minulého ročníku. Je to pro vás i příležitost vyzkoušet si prezentaci své vlastní práce před odbornou porotou.

  Za organizátory: Ing. Zikeš
   

 • 14.5.2015
  Správce

  Mimořádně úspěšný ročník SOČ pro naši školu – obsadili jsme první místa ve třech kategoriích krajského kola


  12. května 2015 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a ředitel gymnázia Mgr. Novák. Tohoto aktu se rovněž zúčastnila radní pro školství Mgr. Šormová, člen ústřední komise SOČ za Královéhradecký kraj PaedDr. Pavel Jankovský a vedoucí ŠZ DVPP Mgr. Dana Beráková. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a předsedové a členové odborných hodnotitelských komisí.


  Naši školu reprezentovalo v tomto kole devět studentů, kteří postoupili z okresního kola. V oboru Fyzika Tomáš Myslivec (EA4) a Jaromír Patočka (SM4), v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Jiří Kulich (EA4), v oboru Tvorba učebních pomůcek Daniel Zelenka (EA4) a Tomáš Blažek (SM4), v oboru Informatika Mojmír Křížek (I4B) a Vojtěch Sajdl spolu s Filipem Musalem (oba I4A). I v letošním ročníku byla poměrně silně zastoupena kategorie Informatika, tak že konkurence zde byla značná. Můžeme proto první místo Mojmíra Křížka s prací „Monitoring textilního provozu“ a druhé místo Vojtěcha Sajdla a Filipa Musala s prací „Vytvoření sociální sítě“, považovat za velký úspěch. Mojmír Křížek si svým umístěním zajistil postup do celostátního kola SOČ. Poměrně značná konkurence byla i v oboru Tvorba učebních pomůcek, ve kterém se Daniel Zelenka s prací „Třídicí linka“ umístil na prvním místě a Tomáš Blažek s prací „Robotická ruka“ na místě třetím. Daniel Zelenka rovněž postupuje do celostátního kola. Dalším úspěchem našich soutěžících v krajském kole bylo i umístění Martina Soukupa na prvním místě ve své kategorii s prací „Monitorování zkušebního stroje“. Stal se tak našim dalším postupujícím do celostátního kola této soutěže. V oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Jiří Kulich obsadil velmi pěkné druhé místo s prací: “Automatizovaný pojezd fotoaparátu pro časosběrný záběr“. V oboru Fyzika jsme nebyli již tak úspěšní. Hlavní vliv na toto umístění měla hodnotitelská komise, která označila práce jako špatně zařazené do oboru. Znamenalo to pak umístění Tomáše Myslivce s prací: „Měřič slunečního záření a UV záření“ na pátém a Jaromíra Patočku s prací: „Regulátor vlhkosti“ na šestém místě. I přesto byl letošní ročník pro studenty naší školy mimořádně úspěšný, o čemž svědčí postup do celostátního kola ve třech kategoriích z pěti, ve kterých jsme soutěžili.


  Za dosažené výsledky a vzornou reprezentaci naši školy patří velké poděkování všem zúčastněným studentům, ať již bylo jejich umístění jakékoliv. Práce našich studentů byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jak jejich práce, tak i práce pedagogů, kteří jim pomáhali. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a těm, kteří postupují do celostátního kola soutěže, přejeme přední umístění a budeme jim držet palce. Doufáme, že výsledky budou inspirací mladším kolegům našich soutěžících, k zapojení do této soutěže, abychom v příštím ročníku SOČ dosáhli stejného úspěchu jako letos.
   

  SOČ SOČ
  SOČ SOČ
  SOČ SOČ
  SOČ SOČ
  SOČ
 • 23.4.2015
  Správce

  Okresní kolo Studentské odborné činnosti 2015


  Z devíti prací našich žáků postoupilo do krajského kola osm z nich. Navíc práce Mojmíra Křížka ze třídy I4B „Monitoring textilního provozu“ byla označena porotou za nejhodnotnější práci okresního kola.

  V pondělí 20. dubna 2015 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo Studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Kunc, hodnotila 15 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Fyzika“, „Ochrana životního prostředí“, „Pedagogika“ a „Historie“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.


  V obru „ Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ soutěžili za naši školu Jiří Kulich (třída EA4) s prací: „Automatizovaný pojezd fotoaparátu pro časosběrný záběr“ a Roman Auersvald (třída I4A) s prací: „Stavba kvadrokoptéry“. V této kategorii obsadil Jiří Kulich 2. místo a postoupil do krajského kola. Roman Auersvald skončil na třetím, nepostupovém místě.


  V oboru Informatika soutěžili Filip Musal a Vojtěch Sajdl (třída I4A) s prací „Vytvoření sociální sítě“, obsadili 2. místo a postoupili do krajského kola. První místo, rovněž s postupem do krajského kola, obsadil Mojmír Křížek s prací „Monitoring textilního provozu“ (třída I4B). Jeho práce byla označena porotou za nejhodnotnější práci okresního kola.
   

  V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ soutěžil Daniel Zelenka (třída EA4) s prací „Třídicí linka“. Obsadil 1. místo a komise doporučila jeho práci k postupu do krajského kola. I jeho práce byla porotou vysoce hodnocena. Druhé místo obsadil Tomáš Blažek (třída SM4) s prací „Robotická ruka“. I on postupuje do krajského kola SOČ.


  Z oboru Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design postoupil se svou prací: „Monitorování zkušebního stroje“ Martin Soukup (třída EA4), který obsadil 1. místo s postupem do krajského kola.


  V oboru Fyzika jsme měli z naší školy dva soutěžící. Tomáš Myslivec (třída EA4) obsadil 1. místo s prací „Měřič slunečního záření a UV záření“. Druhé místo pak obsadil Jaromír Patočka (třída SM4) s prací „Regulátor vlhkosti“. Oba soutěžící postupuji do krajského kola SOČ.


  Letošní okresní kolo soutěže bylo pro studenty naší školy velice úspěšné, o čemž svědčí i ta skutečnost, že z devíti prací postoupilo osm do krajského kola. Všechny práce, prezentované našimi studenty na okresním kole soutěže SOČ byly velmi dobré úrovně, což se ukázalo již ve školním kole a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří studentům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla studenty zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že výsledky budou inspirovat zejména mladší studenty k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 12. 5. 2015 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich studentů do celostátního kola.
   

  soc2 soc2
  soc2 soc2
 • 19.3.2015
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2015

   

  V pátek 13. března 2015 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Havlík, Ing. Zikeš, Ing. Pokorný a Mgr. Kořínek hodnotila 10 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“, „Strojírenství“ a „Fyzika“. Z každého oboru mohla postoupit do okresního kola jedna nejlepší práce. Vzhledem k mimořádné kvalitě prezentovaných prací doporučila komise k postupu práce umístěné na prvních dvou místech.


  V obru Elektronika soutěžili Jiří Kulich (třída EA4) s prací: “Automatizovaný lineární pojezd fotoaparátu pro časoměrný záběr“, Auersvald Roman (třída I4A) s prací „Stavba kvadrokoptéry“ a Vít Dohnal s prací „Inteligentní automobil“ (třída SM4). Do okresního kola postoupil Jří Kulich a Roman Auersvald.


  V oboru Informatika soutěžil Filip Musal a Vojtěch Sajdl (oba třída I4A) s prací:“Vytvoření sociální sítě“ a Mojmír Knížek (třída I4B) s prací „Monitoring textilního provozu“. V této kategorii postoupili do okresního kola se svými pracemi jak Filip Musal a Vojtěch Sajdl, tak i Mojmír Knížek.


  Jedinou prací v oboru „Strojírenství“ byla soutěžní práce Martina Soukupa (třída EA4): “Monitorování zkušebního stroje“. I tuto prací odborná komise doporučila k postupu do okresního kola.


  Z oboru Fyzika postoupil se svou prací: „Měřič ÚV záření a slunečního záření“ Tomáš Myslivec (třída EA4) a Jaromír Patočka (třída SM4) s prací „Regulace vlhkosti“.


  Obor „Učební pomůcky“ byl zastoupen pracemi Daniela Zelenky: „Třídicí linka - PLC“ a Tomáše Blažka: „Robotická ruka“. Obě tyto práce postoupily do okresního kola.


  Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly mimořádně dobrou úroveň a je nutné poděkovat všem pedagogům, kteří studenty vedli za jejich obětavou práci. Soutěž byla veřejná, ale jen málo studentů využilo tuto příležitost k tomu, aby se přišli podívat, jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že zejména mladší studenty budou výsledky letošního kola inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 20. 4. 2015 v Jičíně. Doufáme, že i letos postoupí některý z našich studentů do krajského kola, které se bude konat 12. května v Hradci Králové a také do celostátního kola v Praze.

   

  SOČ 2015 SOČ 2015
  SOČ 2015 SOČ 2015
  SOČ 2015 SOČ 2015
 • 15.5.2014
  Správce

  Krajské kolo Studentské odborné činnosti 2014

   

  12. května 2014 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a ředitel gymnazia Mgr. Novák. Tohoto aktu se rovněž zúčastnila radní pro školství Mgr. Šormová, člen ústřední komise SOČ za Královéhradecký kraj PaedDr. Pavel Jankovský a vedoucí ŠZ DVPP Mgr. Dana Beráková. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.


  Naši školu reprezentovali v tomto kole čtyři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru Fyzika Kamil Mádle (EA 4), v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Dominik Paulů (EA 4), v oboru Tvorba učebních pomůcek Martin Rusek ( I4A ) a v oboru Informatika Michal Klacík I4A). V letošním ročníku byla početně nejvíce zastoupena kategorie Informatika a tedy i konkurence zde byla značná. Můžeme proto šesté místo Michala Klacíka považovat za úspěch. Poměrně značná konkurence byla i v oboru Fyzika, ve kterém se Kamil Mádle umístil na šestém místě. Oproti předchozím ročníkům měl letošní ročník soutěže poměrně silné obsazení v oboru Tvorba učebních pomůcek. V tomto oboru obsadil Michal Rusek se svojí prací sedmé místo. Největšího úspěchu dosáhl se svojí prací „Absolutní snímač úhlu natočení“ v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Dominik Paulů, který obsadil druhé místo. V letošním ročníku se tedy žádnému našemu studentovi nepodařilo vybojovat postup do celostátního kola SOČ.


  I když letošní ročník nebyl pro nás tak úspěšný jako loňský, patří velké poděkování všem zúčastněným studentům za jejich reprezentaci naši školy. Práce všech studentů, a tedy i našich, byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jak jejich práce, tak i práce pedagogů, kteří jim pomáhali. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a doufáme, že budou inspirací mladším kolegům, abychom v příštím ročníku SOČ dosáhli alespoň takových výsledků jako letos.


  Ing. Zdeněk Zikeš
   

  SOČ SOČ
  SOČ SOČ
 • 11.3.2014
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2014

   

  V pátek 7. března 2014 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Havlík, Ing. Zikeš, Ing. Pokorný a Mgr. Vaníček hodnotila 10 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Robotika“ a „Fyzika“. Z každého oboru mohla postoupit do okresního kola jedna nejlepší práce.


  V obru Elektronika soutěžili Kamil Mádle (třída EA 4) s prací: “Chladicí box s Peltierovými články“ a dvojice Čestmír Škréta, Mojmír Knížek (třída I3 B) s prací „Cyklistický trenažer“. Do okresního kola postoupil Kamil Mádle.
  V oboru Informatika soutěžil Michal Klacík (třída I4A) s prací:“Tvorba počítačové hry s důrazem na vývoj umělé inteligence“ a Adam Valenta (třída I4B) s prací „Vývoj aplikace pro Android“. V této kategorii postoupil do okresního kola se svojí prací Michal Klacík.


  Jedinou prací v oboru Tvorba učebních pomůcek byla soutěžní práce Martina Ruska (třída I4A): “Výukový materiál pro HTML 5 a CSS 3“. I tuto prací odborná komise doporučila k postupu do okresního kola.


  Z oboru Fyzika postoupil se svou prací: „Absolutní snímač úhlu natočení“ Dominik Paulů (třída EA4).
  Obor „Robotika“ byl zastoupen pracemi Tomáše Kučery: „Robot na pásovém podvozku“, Matěje Kleina: „Chodící robot“, Jakuba Košťáka: „Solární formule“ a Romana Voldána: „Robotický fotbalista“. Z těchto prací zvítězila a do okresního kola postoupila práce Tomáše Kučery.


  Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly velmi dobrou úroveň a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou práci. Soutěž byla veřejná a mnozí studenti se přišli podívat, jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že zejména mladší studenty bude toto letošní kolo inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 7. 4. 2014 v Jičíně. Doufáme, že i letos postoupí některý z našich studentů do krajského kola, které se bude konat 12. května2014 v Hradci Králové a také do celostátního kola v Plzni.
   

 • 3.5.2013
  Správce

  Krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti 2013


  Krajské kolo se uskutečnilo se 30. dubna 2013 tentokrát v gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové. Slavnostní zahájení soutěže v aule školy provedl její ředitel Mgr. Novák. Tohoto aktu se rovněž zúčastnila radní pro školství Mgr. Šormová a vedoucí odboru školství kraje JUDr. Šulcová. Přítomni byli rovněž zástupci sponzora a členové odborných hodnotitelských komisí.


  Naši školu reprezentovalo pět studentů ve třech soutěžních oborech. Ve velké konkurenci středoškoláků Královéhradeckého kraje byli soutěžící z naší školy velice úspěšní. Výrazného úspěchu dosáhl v oboru „Informatika“, kde bylo nejvíce soutěžících a tedy velká konkurence, Matěj Řehák (I4A) s prací „Regulace vytápění pomocí mikroprocesorové techniky“, který obsadil 1. místo a postoupil tak do celostátního kola v Brně. Výsledek je o to cennější, že práce Matěje Řeháka byla lepší než práce studentů SŠ aplikované kybernetiky. Druhým soutěžícím v tomto oboru byl Tomáš Biheler (I4 A), který obsadil 7. místo. Rovněž v oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ dosáhl nejvyššího ohodnocení a tím i 1. místa David Novotný (EA4) s prací „Analogový robot“. Také on postupuje do celostátního kola SOČ. I jeho práce měla lepší úroveň než práce studentů SŠ aplikované kybernetiky. V oboru „Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“ soutěžili Ondřej Lemberk a Vít Šanda (oba I4 B), kteří se umístili na velmi pěkném 4. místě.


  Všem studentům, kteří se zúčastnili krajského kola, gratulujeme a postupujícím přejeme, aby jejich práce „zabodovala“ i v náročné celorepublikové konkurenci. Poděkování patří i těm pedagogům naší školy, kteří soutěžícím studentům v jejich práci pomáhali odbornou radou.
   

     
     
     
     
     

   

 • 29.4.2013
  Správce

  Okresní kolo studentské odborné činnosti 2013.

   

  V pátek 19. dubna 2013 se v prostorách DVPP Jičín,Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Mgr.Lüftnerová, Ing.Kunc a Ing.Zikeš hodnotila 8 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“, Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, „Stavebnictví, architektura a design interiérů“ a Fyzika. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.


  V oboru Elektronika soutěžili David Novotný (třída EA 4) s prací:“Analogový robot“ a Ludvík Saska (třída EA 4) s prací:“Digitálně nastavitelný zdroj 0-29,9 V/3 A “ . Z této kategorie postoupili do krajského kola oba soutěžící s tím, že David Novotný obsadil první a Ludvík Saska druhé místo.


  V oboru Informatika soutěžil Tomáš Biheler (třída I 4A) s prací:“Tvorba aplikace pro školní informační panel v pokročilém program. jazyce“. A ten také postoupil do krajského kola.


  V oboru Strojírenství soutěžil Jakub Hůlek (třída EA 4) s prací :“Polohování pákového servopohonu. I jeho práce postupuje do krajského kola.


  V oboru Problematika volného času soutěžili jako jediní Ondřej Lemberk a Vít Šanda (třída I4 B) s prací:“Dokumentarní video“ . I oni dostali šanci postoupit do krajského kola s tím, že svoji práci doplní o informace z průzkumu dat a video přiloží k práci.


  Jedinou prací byla rovněž i soutěžní práce Matěje Řeháka (třída I4 A):“Regulace vytápění pomocí mikroprocesorové techniky“ v oboru „Stavebnictví“. I tuto prací odborná komise doporučila k postupu do krajského kola. Komise konstatovala, že tato práce nepatří do deklarovaného oboru a přeřadila ji pro krajskou soutěž do oboru „Informatika“.


  V oboru Tvorba učebních pomůcek soutěžil Ladislav Bíba s prací: „Generátor funkcí, řízený mikroprocesorem“ (třída ES 4). Tuto práci komise nedoporučila k postupu do krajského kola vzhledem k tomu, že soutěžící vložil do práce oproti ostatním účastníkům okresní soutěže málo své vlastní práce.


  Z oboru Fyzika postoupil se svou prací: „Meteostanice“ Michal Rychlý (třída EA 4).


  Všechny práce, prezentované na okresním kole soutěže SOČ měly velmi dobrou úroveň, což jsme konstatovali již na školním kole a zcela určitě si postup do krajského kola zaslouží. Je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli za jejich obětavou práci, která přinesla i v okresním kole své ovoce . Soutěž byla veřejná , ale bohužel se nikdo ze studentů nepřišel podívat jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že výsledky budou zejména mladší studenty inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 30.4.2013 v budově Gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce postoupí některý z našich studentů do celostátního kola v Brně.
   

     
     
     
     

   

 • 22.3.2013
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2013

   

  V pondělí 18. března 2013 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Mgr. Poláková, Ing. Havlík, Ing. Zikeš, Ing. Blažek, Ing. Vik a p. Pour hodnotila 12 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, „Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“, Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, „Stavebnictví, architektura a design interiérů“ a Fyzika. Z každého oboru mohla postoupit do okresního kola jedna nejlepší práce.


  V obru Elektronika soutěžili David Novotný (třída EA4) s prací: “Analogový robot“ a Ludvík Saska (třída EA4) s prací: “Digitálně nastavitelný zdroj 0-29,9 V/3 A “ . Z této kategorie postoupil do okresního kola se svou prací student David Novotný. Komise doporučila požádat o postup i pro Ludvíka Sasku vzhledem ke kvalitě práce.


  V oboru Informatika soutěžil Tomáš Biheler (třída I4A) s prací: “Tvorba aplikace pro školní informační panel v pokročilém program. jazyce“. A ten také postoupil do okresního kola.
  V oboru Strojírenství soutěžil Jakub Hůlek (třída EA4) s prací : “Polohování pákového servopohonu“. I jeho práce postupuje do okresního kola.


  V oboru Problematika volného času soutěžili jako jediní Ondřej Lemberk a Vít Šanda (třída I4B) s prací: “Dokumentarní video“ a tím dostali šanci postoupit do okresního kola.
  Jedinou prací byla rovněž i soutěžní práce Matěje Řeháka (třída I4 A): “Regulace vytápění pomocí mikroprocesorové techniky“ v oboru Stavebnictví. I tuto práci odborná komise doporučila k postupu do okresního kola. V oboru Tvorba učebních pomůcek soutěžili: Jakub Čada s prací: „NF Wobbler 10-100 Hz“, Jiří Hlušička rovněž s prací: „NF Wobbler 10-100 Hz“, Radek Pilař s prací: „Nízkofrekvenční výkonový zesilovač“, Radek Vagenknecht s prací: „Laboratorní zdroj 0-30 V,2 – 3 mA“ a Ladislav Bíba s prací: „Generátor funkcí, řízený mikroprocesorem“ (všichni třída ES4). Z této kategorie postoupil do okresního kola Ladislav Bíba. Z oboru Fyzika postoupil se svou prací: „Meteostanice“ Michal Rychlý (třída EA4).
  Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly velmi dobrou úroveň a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli za jejich obětavou práci. Soutěž byla veřejná a mnozí studenti se přišli podívat, jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že zejména mladší studenty bude toto letošní kolo inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 19.4.2013 v Jičíně. Doufáme, že i letos postoupí některý z našich studentů do krajského kola, které se bude konat 15. května v Hradci Králové a také do celostátního kola v Brně. 

     
     
     
     
     
     

   

 • 25.6.2012
  Správce

  Vítězové krajského kola SOČ v oboru Informatika absolventi R. Strnad a P. Hazdra prezentovali svou webovou hru Swords of Destiny v celostátním kole SOČ, které se konalo 15. – 17. 6. 2012 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Ve velké konkurenci prací s různou obtížností, chytrými nápady nebo praktickými aplikacemi ocenila porota práci Radka a Petra devátým místem. Oběma řešitelům blahopřejeme a přejeme jim v dalším studiu mnoho štěstí.


  Do hry si můžete zapojit i vy na http://www.swordsofdestiny.cz/
   

 • 14.5.2012
  Správce

  Krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti 2012


  se uskutečnilo 10. května 2012 jako každoročně v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové za účasti sponzorů a členů odborných komisí.


  Naši školu úspěšně reprezentovalo v krajském kole osm studentů. V konkurenci středoškoláků Královéhradeckého kraje byli všichni naši studenti oceněni.


  1. místo – obor Informatika – Radek Strnad a Petr Hazdra
  2. až 3. místo - obor Teorie kultury a umění – Petr Binhak
  3. místo – obor Strojírenství – Marek Kejklíček a Petr Hrdlička
  3. místo – obor Sociologie – L. Šebela, Michal Antoš, J. Pokorný
   

  Vítězové R. Strnad a P. Hazdra, studenti třídy P4, si svou webovou hrou Swords of Destiny zajistili také postup do celostátního kola, které se koná 15. – 17. 6. 2012 na Gymnáziu v Kutné Hoře.
   

  Všem úspěšným studentům gratulujeme a postupujícím přejeme, aby jejich práce „zabodovala“ i v náročné celorepublikové konkurenci.
   

     
     
     
     

   

 • 11.4.2012
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2012.

   

  V pondělí 2. dubna se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Mgr.Poláková, Ing.Havlík, Ing.Zikeš, Ing.Zajac, Ing.Vik a Mgr.Vaníček hodnotila 8 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“ a „Teorie kultury, umění a umělecké tvorby“. Z každého oboru mohla postoupit do dalšího kola, a tím bylo vzhledem k nekonání okresního kola v Jičíně kolo krajské, jedna nejlepší práce.


  V obru Elektronika soutěžili Jan Šír (třída M4) s prací:“Aplikace bezdotykových snímačů pro řízení výtahu“, Zdeněk Rydval (třída M4) s prací:“Inteligentní elektroinstalace“ a Jan Soukup (třída P4) s prací:“Měření bezdotykového snímače“. Z této kategorie postoupil do krajského kola se svou prací student Jan Šír.


  V oboru Informatika soutěžili Milan Vostrý (třída IT 4A) s prací:“Vinotéka pro iPad“ a Radek Strnad a Petr Hazdra (třída P 4) s prací:“Swords of destiny“. Do krajského kola postoupili Radek Strnad a Petr Hazdra.


  V oboru Strojírenství soutěžili pouze Marek Kejklíček a Petr Hrdlička s prací :“Lis na brikety“ a jako jediní soutěžící v tomto oboru tak postoupili do kraje.


  V oboru Sociologie soutěžili jako jediní Lukáš Šebela, Michal Antoš a Josef Pokorný s prací:“Myslet nebolí“ a tím dostali šanci postoupit do krajského kola.


  Jedinou prací byla rovněž i soutěžní práce Petra Binhaka:“Kreslení pravou hemisférou dle Dr.Betty Edwards“ v oboru Umělecká tvorba. I tuto prací odborná komise doporučila k postupu do krajského kola.


  Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly velmi dobrou úroveň a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli za jejich obětavou práci. Soutěž byla veřejná a mnozí studenti se přišli podívat, jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že zejména mladší studenty bude toto letošní kolo inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 10.5.2012 v Hradci Králové. Doufáme, že i letos postoupí některý z našich studentů do celostátního kola, které se bude konat 15. až 17. června v Kutné Hoře.

   

 • 18.5.2011
  Správce

  Studentská odborná činnost na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Jičín.

   

  I v tomto školním roce se naše škola zúčastnila 33. ročníku „Studetské odborné činnosti“. Do školního kola se přihlásilo 17 studentů, kteří soutěžili v šesti kategoriích. Školní kolo proběhlo dvoukolově ve dnech 9.4 a 15.4. 2011. Odborná komise, složená z pedagogů naší školy vyhodnotila nejlepší práce z jednotlivých oborů a ty pak postoupily do krajského kola soutěže. Toto kolo se kolnalo 12.5.2011 v Domě dětí a mládeže Hradec Králové. Naši školu zde reprezentovalo 6 studentů ve čtyřech kategoriích.


  V kategorii „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ Petr Tauchman s prací „Pneumaticko – elektrický převodník“. V kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ Jakub Brendl s prací „Zlepšování kvality regulace u nespojitě řízených technologických procesů“ a Vojtěch Skřivánek s prací „Devítipásmový ekvalizér s indikátorem buzení“. V kategorii „Informatika“ prezentovali svoji práci „Nástroj pro měření útlumových charakteristik, osciloskop a generátor“ Ondřej Janata a Lukáš Neoproud. V oboru „Fyzika“ nás zastupoval Martin Vít s prací „Dynamické vlastnosti automobilového tlumiče“.


  Práce hodnotily odborné komise, složené z odborníků z praxe a pracovníků Domu dětí a mládeže. Tyto komise hodnotily vždy několik oborů.


  Obhajoby studentských prací probíhaly tak, že nejprve studenti stručně prezentovali řešení své práce a její případné pokračování do budoucna. V další části obhajoby pak porota a přítomní mohli řešitelům klást otázky.


  V letošním ročníku obstáli naši studenti velmi dobře, o čemž svědčí i výsledné umístění. V kategorii „Informatika“ obsadili Ondřej Janata a Lukáš Neoproud 1. místo a postoupili tak do celostátního kola SOČ . V kategorii „Fyzika“ jsme obsadili 1. místo Martinem Vítem, který tak rovněž postoupil do celorepublikového kola. Petr Tauchman obsadil se svojí prací 4. místo, Vojtěch Skřivánek 5. místo a Jakub Brendl 6. místo.


  Úspěchem v letošním ročník krajského kola jsme tak navázali na velmi dobrý výsledek v loňském ročníku, ve kterém rovněž dva naši studenti postoupili do celorepublikového kola.


  Všem účastníkům krajského kola gratulujeme k umístění a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Postupujícím do celostátního kola pak přejeme co nejlepší umístění.
   

   

     
     
 • 16.6.2010
  Ing. Vladimír Vik

  Vynikající výsledek v celostátní přehlídce SOČ


  Ve dnech 11. až 13. června proběhlo v Chrudimi celostátní kolo studentské odborné činnosti, do kterého se nominovali předchozím umístěním v krajském kole naši studenti Vojtěch Drbohlav a David Novotný. V kategorii „Tvorba učebních pomůcek“ Vojtěch Drbohlav s prací „Mikroprocesorový výukový systém“ obsadil vynikající 2.místo ze šestnácti účastníků. I druhý z našich zástupců David Novotný obstál velice dobře, protože v kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ s prací „Autonomní robot s možností bluetooth spojení s PC“ obsadil 4. místo z patnácti soutěžících.
   

  Za příkladnou reprezentaci školy oběma našim zástupcům v celostátní přehlídce studentské odborné činnosti děkujeme a věříme, že získané znalosti a zkušenosti uplatní i v dalším studiu.

   

  Kompletní výsledky jsou ke stažení zde: http://www.sspst-chrudim.cz/file.php?nid=3471&oid=1845026

   

   

  V.Vik

 • 13.5.2010
  Správce

  V. Drbohlav a D. Novotný postoupili do celostátního kola SOČ

   

  10. 5. 2010 se v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové konalo krajské kolo studentské odborné činnosti. Naši školu v tomto kole reprezentovalo ve čtyřech kategoriích šest studentů.

   

  V kategorii „Tvorba učebních pomůcek“ Vojtěch Drbohlav s prací – „Mikroprocesorový výukový systém“. V kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ David Novotný s prací – „Autonomní robot s možností bluetooth spojení s PC“, Bruno Schinkmann – s prací „Aplikace bezdotykových snímačů“ a Michal Šolc – s prací „Regulace otáček motoru“. V kategorii „Informatika“ prezentoval svoji práci „Nástroj pro kreslení a vizuální simulaci vývojových diagramů“ Miroslav Voda. V oboru „Strojírenství“ nás zastupoval Martin Vancl – s prací „Návod na implementaci a komplexní využívání SW – TDS Technik, kusovníku a šablon výkresových dokumentů v SW – Solid Edge ST“.

   

  Práce hodnotily odborné komise, složené z odborníků z praxe a pracovníků Domu dětí a mládeže. Tyto komise hodnotily vždy několik oborů.


  Obhajoby studentských prací probíhaly tak, že nejprve studenti stručně prezentovali řešení své práce a její případné pokračování do budoucna. V další části obhajoby pak porota a přítomní mohli řešitelům klást otázky.


  V letošním ročníku obstáli naši studenti velmi dobře, o čemž svědčí i výsledné umístění. V kategorii„Tvorba učebních pomůcek“ obsadil Vojtěch Drbohlav 1. místo a postoupil tak do celostátního kola SOČ. V kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ obsadil 1. místo David Novotný, který tak rovněž postoupil do celorepublikového kola a 2. místo Bruno Schinkmann, Michal Šolc skončil na 4. místě. David Novotný obdržel i cenu poroty za nejlepší práci v hodnocených kategoriích. V Kategorii „Informatika“ se Miroslav Voda umístil na druhém místě. První místo v kategorii „Strojírenství“ nám uniklo jen díky náhlé zdravotní indispozici Martina Vancla, který nemohl dokončit prezentaci své práce.


  Letošní ročník krajského kola byl pro naše studenty velice úspěšný a splnil naše přání z loňského roku, probojovat se do celostátního kola.


  Všem účastníkům krajského kola gratulujeme k umístění a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Postupujícím do celostátního kola pak přejeme co nejlepší umístění.
   

   

 • 9.4.2010
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti – březen 2010

   

  Tak jako v loňském roce i v letošním školním roce bylo na naší škole uspořádáno 25. 3. 2010 školní kolo studentské odborné činnosti. Do soutěže se původně přihlásilo se svými pracemi 13 studentů. Někteří z nich však nezvládli dokončit své práce v termínu a nezúčastnili se soutěže. Své práce tak představilo 8 studentů. Jejich prezentace byla zahájena v 8,00 hod. v demonstrační učebně elektrooddělení. Soutěžilo se v pěti kategoriích:

   

    - informatika
    - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
    - elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
    - automatizace
    - robotika

   

  Z každé kategorie mohla postoupit do dalšího kola nejlepší práce. Úroveň některých prací byla však tak vysoká, že bylo rozhodnuto umožnit prezentovat tyto práce v dalším kole soutěže i když bylo porušeno pravidlo postupu pouze jedné práce. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nekoná v Jičíně okresní kolo SOČ, postupují autoři nejlepších prací přímo do krajského kola, které se bude konat 10. 5. 2010 v Hradci Králové.

  Studenti prezentovali výsledky své práce ústně, písemnou zprávou a předvedením navržených zařízení v činnosti. Mohli si tak sami na sobě vyzkoušet jak dovedou obhájit výsledky své práce na veřejnosti. Tato zkušenost spolu se zkušenostmi, které získali zúčastnění studenti při realizaci vlastních nápadů je jistě velkým přínosem pro jejich budoucí povolání.
  Předvedené práce hodnotila pětičlenná hodnotitelská komise, která vybrala jako nejlepší tyto práce:

   

    - v oboru Informatika – Voda Vojtěch, P4A s prací „Vizuální simulace vývojových diagramů“,
    - v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie – Drbohlav Vojtěch, P4A s prací „Mikroprocesový výukový systém“ a Vancl Martin, S4A s prací „Návod na implementaci a komplexní využíváni SW – TDS Technik, kusovníku a šablon výkresových dokumentů v SW Solid Edge“,
    - v oboru Automatizace – Šinkman Bruno, M4 s prací „Aplikace bezdotykového snímače“ a Šolc Michal, M4 s prací „Regulace otáček motoru“,
    - v oboru Robotika – Novotný David, ET1 s prací „Autonomní robot“.

   

  Všem postupujícím gratulujeme a přejeme úspěch i v krajském kole.

  Z. Zikeš

       

   

 • 13.5.2009
  Správce

  Krajské kolo studentské odborné činnosti.

   

  Dne 30. 4 2009 se v Domě dětí a mládeže v Hradci králové konalo krajské kolo studentské odborné činnosti. Naší školu v tomto kole reprezentovali ve třech oborech čtyři studenti.


  V oboru Tvorba učebních pomůcek - Tomáš Rolenec E4 s laboratorním zdrojem a Pavel Svoboda S 3B s přístrojem na měření tažných a tlačných pružin.


  V oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace nás reprezentoval Michal Šolce E4 s časomírou pro hasičské soutěže. V oboru Informatika prezentoval svoji práci Bezdiskové stanice na Ubuntu Linuxu Martin Vancl S3A.


  Práce hodnotily odborné komise, složené z odborníků z praxe a pracovníků Domu dětí a mládeže. Tyto komise hodnotily vždy několik oborů najednou.
  Obhajoby studentských prací probíhaly tak, že nejprve studenti stručně přítomné seznámily s průběhem řešení své práce a jak v ní hodlají pokračovat do budoucna, a v další části obhajoby pak porota a přítomní mohli řešitelům klást otázky.


  Všichni naši studenti obstáli dobře, o čemž svědčí i výsledné umístění. V kategorii Tvorba učebních pomůcek jsme obsadili 4. místo Pavlem Svobodou a 5. místo Tomášem Rolencem. V kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace jsme obsadili 2. místo Michalem Šolcem a jeho prací. Konečně v oboru Informatika obsadil Martin Vancl se svoji prací rovněž druhé místo.


  Protože jsme se této soutěže zúčastnili v letošním školním roce poprvé, jsme s výsledky našich studentů velice spokojeni a doufáme, že příští rok se probojujeme až do celostátního kola.


  Všem účastníkům krajského kola gratulujeme k umístění.

   


   

 • 2.4.2009
  Ing. Zdeněk Zikeš

  Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti

   

  V letošním školním roce se poprvé na naší škole konalo dne 27. 4. 2009 školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Prezentace deseti přihlášených prací byla zahájena v 8 hod. ve speciální učebně strojního oddělení. Soutěžilo se ve třech kategoriích :
  - informatika
  - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  - elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

   


  Z každé kategorie mohly postoupit do dalšího kola dvě nejlepší práce. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nekoná v Jičíně okresní kolo SOČ, postupují autoři nejlepších prací přímo do krajského kola, které se bude konat 30. 4. 2009 v Hradci Králové.
  Žáci prezentovali výsledky své práce ústně, písemnou zprávou a předvedením navržených zařízení v činnosti. Mohli si tak sami na sobě vyzkoušet jak dovedou prezentovat výsledky své práce na veřejnosti. Tato zkušenost spolu se zkušenostmi, které získali zúčastnění studenti při realizaci vlastních nápadů je jistě velkým přínosem pro jejich budoucí povolání.
   

  Předvedené práce hodnotila šestičlenná hodnotitelská komise, která vybrala jako nejlepší tyto práce:
  - v oboru Informatika práci Martina Vancla S3A – Bezdiskové stanice na Ubuntu Linuxu
  - v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie práci Pavla Svobody S3B – Přístroj na měření pružin a práci Tomáše Rolence E4 – Laboratorní zdroj
  - v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace práci Michala Šolce – Hasičská časomíra
   

  Všem postupujícím gratulujeme a přejeme úspěch i v krajském kole.