Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Moderní stroje pro žáky strojírenských oborů

Po robotické ruce, mají naši žáci k dispozici nové moderní stroje a zařízení.  Specializovanou CNC učebnu se nám podařilo vybavit čtyřmi novými CNC stroji a do strojírenské laboratoře přibyl moderní 3D scanner.

 

Třídní schůzky

Třídní schůzky SRPŠ se konají v pondělí 19. listopadu 2018 v budově školy Pod Koželuhy 100 a v úterý 20. listopadu 2018 v budově na Komenského náměstí 45 vždy od 15.30 hod.

 

Dny otevřených dveří 30. listopadu a 1. prosince 2018 - přijď mezi nás

Zveme všechny zájemce o studium k návštěvě Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v rámci Dnů otevřených dveří v pátek 30. 11. 2018 (od 9:30 do 14:30 hodin) a v sobotu 1. 12. 2018 (od 9:00 do 12:00 hodin)

Prohlédnout si můžete nejen klidné a moderní prostředí všech budov školy (Pod Koželuhy 100, Komenského náměstí 45) s nadstandardně vybavenými odbornými učebnami, ale také pracoviště pro praktické vyučování a prostory Domova mládeže (Denisova ul. 212).

Současně budou podávány podrobné informace o oborech školy a podmínkách studia u nás, včetně informací o průběhu Jednotné přijímací zkoušky a jejím vlivu na přijímací řízení pro obory s maturitní zkouškou.

 

Exkurze ve ŠKODA AUTO a.s.

Dne 23. 10. 2018 vybraní žáci tříd 3. a 4. ročníku oboru strojírenství navštívili firmu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

 

Inzerát: Deprag

Dynamicky se rozvíjející strojírenská firma se stoprocentní zahraniční účastí hledá následující pracovníky:

PROGRAMÁTOR PLC PRO JEDNOÚČELOVÉ STROJE A ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Jičínská průmyslovka spolupracuje se školou z polské Svídnice

V polské Svídnici proběhla slavnostní zahajovací konference projektu Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů, který je součástí dotačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Partnerem Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy Jičín je polská Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych ze Svídnice a celková dotace projektu činí více než 2 mil. korun.

Cílem projektu je realizovat společné vzdělávání žáků na obou stranách hranice v sídle partnerů, spolupráce mezi školou a firmami z obou regionů. Náplň vzdělávání se zaměřuje na získání odborných dovedností v oblasti řešení inteligentních domů (stavební část, automatizované řízení, bezdrátová komunikace, využití programovatelných automatů a obnovitelné zdroje energie).

 

Co děláme ve volném čase?

Podívejte se, jak modelujeme a tiskneme na 3D tiskárně.

Co děláme v roce 2018 Co děláme v roce 2018

DALŠÍ ZPRÁVY