Awards 2011 - ZVLÁŠTNÍ CENA AKADEMIE PRO NAŠI ŠKOLU

awards_2011_mini.gif, 4kB

Již po čtvrté v historii soutěže AV ENGINEERING AWARDS zasedla hodnotitelská akademie, aby vybrala nejlepší projekty zpracované vývojáři a konstruktéry v software Creo (dříve Pro/ENGINEER), Windchill, Mathcad a Abortext za poslední období v České republice.


V nezávislé hodnotitelské akademii, která se sešla k letošnímu jubilejnímu 10. ročníku soutěže AV ENGINEERING AWARDS zasedly tyto osobnosti českého průmyslu:

  • Ing. Karel Heinige, šéfredaktor, IT CAD
  • Ing. Josef Hnojil, PhD., redaktor, CAXMIX
  • Ing. Oldřich Jízdný, vedoucí technického úseku, BMT Medical Technology s.r.o., Brno
  • prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., prorektor pro tvůrčí rozvoj, Vysoké učení technické v Brně
  • Ing. Tomáš Winkler, jednatel a vedoucí technického úseku, TMT spol. s r.o. Chrudim
  • Ing. Zdeněk Zavadil, místopředseda představenstva a technický ředitel, ČKD Blansko Engineering, a.s., Blansko
  • Ing. Petr Čevela, obchodní ředitel AV ENGINEERIN, a.s.

Akademie v letošním ročníku soutěže posuzovala celkem 43 přihlášených projektů, z čehož 12 projektů bylo přihlášeno z oblasti školství a 31 projektů přihlásily výrobní podniky. Akademie rozhodovala o celkovém vítězi v kategorii AV Akademia Awards 2011 (kategorie určená pro školy a univerzity) a o 1.-3. místě pro projekty z komerční sféry.


Akademie při posuzování jednotlivých projektů brala v úvahu míru inovace, technické výjimečnosti, dále efekty pro výrobní podnik, společenský význam a uplatnění a v neposlední řadě celkovou úroveň informací poskytnutých soutěžícími.


Akademie se rozhodla udělit zvláštní cenu Akademie projektu Forma na vstřikování plastů – designový prvek, který přihlásila naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100. Akademie ocenila tento projekt zvláštní cenou především pro jeho komplexnost, která přesahuje rozsah výuky VOŠ.


Akademie se rozhodla formou dopisu, adresovaného vedení VOŠ a SPŠ, Jičín, ocenit dlouhodobou angažovanost při zajišťování výuky moderních návrhových technologií PTC.


V Choceradech, dne 2. 6. 2011-08-19
Členové hodnotitelské AKADEMIE 2011, v.r.


Více informací naleznete na stránkách:

http://awards-2011.aveng.cz

http://www.aveng.cz/tiskove-zpravy/av-engineering-awards-zna-sve-viteze.aspx

Slavnostní předávání cen:


Foto Awards 2011 Foto Awards 2011
Foto Awards 2011 Foto Awards 2011
Foto Awards 2011 Foto Awards 2011