Experiment v přírodovědných a technických předmětech

Anotace projektu:

Projekt řeší problém chybějící učebny vybavené vhodnou prezentační technikou a softwarem pro výuku fyziky, chemie a dalších technických předmětů, zároveň chybějící učebny pro provádění praktických laboratorních měření zejména z fyziky a chemie. Z těchto důvodů je nutné učebnu rekonstruovat.
Rekonstrukce učebny se projeví ve dvou základních oblastech:
  1. Změna dispozičního řešení učebny
    Učebna získá novou moderní tvář a bude možné ji využívat jak pro frontální výuku, tak i pro provádění laboratorních měření žáky.

  2. Vybavení prezentační technikou a výukovým softwarem
    Vybavení učebny prezentační technikou zvýší názornost a zajímavost výuky. Prezentační technika je tvořena počítačovou stanicí pro učitele, dataprojektorem, interaktivní tabulí, ozvučením učebny, webovou kamerou. Přínosem pro výuku je využití systému ISES, který se skládá z několika programů měřících na přídavné kartě počítače, je modulárně orientovaný (např. teploměr, voltmetr, ampérmetr, siloměr, snímač polohy, optická závora).
    Na rekonstrukci učebny bude navazovat zpracování metodických materiálů, které budou obsahovat zadání a řešení úloh s využitím zmiňovaného systému, proškolení pedagogických pracovníků s možností rozšíření výstupů projektu do dalších škol.

Projekt získal finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje na rok 2007 ve výši 190 000,- Kč. Významným zdrojem finančních prostředků pro tento projekt jsou sponzorské dary firem z jičínského regionu.

Sponzoři:

AEG Components, a.s. Jičín
CADENCE INNOVATION k.s. Libáň
Kobit s.r.o. Jičín
Ronal ČR Jičín s.r.o.
SRPŠ při SPŠ Jičín

Fotogalerie z prezentace experimentů v systému ISES:

náhled náhled náhled náhled