DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis byly 13. listopadu 2016 vyhlášeny výsledky druhého ročníku oceňování spolupráce škol a firem. Ke kategorii „Firma škole“ nově přibyla kategorie „Škola firmě“. Právě v této kategorii byla naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín nominována firmou DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad.

2014 Firma škole 2015 Škola firmě

Projektové setkání DEPRAG CZ a.s. v Lázních Bělohrad

Na dalším projektovém setkání se sešli 13. dubna 2015 zástupci středních a základních škol v Lázních Bělohrad ve společnosti DEPRAG CZ a.s. Po vřelém uvítání a představení společnosti ředitelem panem Ing. Jiřím Kotyškou se slova ujal ekonomický náměstek pan Ing. Mgr. Miroslav Jarý a představil spolupráci společnosti se školami.

Společnost se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání. V roce 2014 získala od Královéhradeckého kraje cenu Firma škole za podporu střední školy při vzdělávání a odborné přípravě žáků. V letošním roce společnost vydala knihu s názvem Základy programování CNC strojů, jejímž autorem je pan Josef Pour. Tato publikace má sloužit k výuce zaměstnanců společnosti, ale také jako výukový materiál studentům na středních školách v regionu.

Za spolupráci mezi společností DEPRAG CZ a.s. a Vyšší odbornou školou v Jičíně poděkovala ředitelka Ing. Alena Žalská. Žáci učebních oborů a studenti VOŠ zde pod odborným dohledem absolvují své praxe na obráběcích strojích nebo v oddělení konstrukce. Společnost DEPRAG CZ a.s. školu podporuje například i darováním vydaných knih Základy programování CNC strojů.

Po prohlídce provozu firmy následovala skoro hodinová diskuze mezi zástupci středních a základních škol o motivaci žáků a rodičů k výběru studijního oboru na střední škole a následném uplatnění na trhu práce. Diskutována byla také koncepce českého základního a středního vzdělávání.


Spolupráce na projektu UNIV3 v roce 2015

Firma Deprag Lázně Bělohrad poskytla našim pedagogům odborné konzultace při přípravě realizace projektu UNIV 3 v oblasti kontroly jakosti ve strojírenství (umožnila prohlídku provozu a zhlédnutí provádění kontroly, poskytla vzory protokolů a informace k systému kontroly). V projektu byl pilotně realizován dvouměsíční kurz dalšího vzdělávání jako příprava na zkoušku profesní kvalifikace Technik kontrolor jakosti ve strojírenství 23-068-M. Ing. Tomáš Jirásko z firmy Deprag působil v roli posuzovatele při závěrečné zkoušce profesní kvalifikace Technik kontrolor jakosti ve strojírenství, která byla součástí realizace projektu UNIV3.


Deprag 2016 Deprag 2016

Návštěva mateřské společnosti firmy Deprag v bavorském Ambergu

Ve středu 23. 3. 2011 se skupina studentů naší školy zúčastnila, spolu se SOU Lázně Bělohrad, exkurze do německé firmy DEPRAG. Ta sídlí v bavorském městě Amberg a je mateřskou společností firmy DEPRAG, která působí právě v Lázních Bělohrad. Firma vyrábí pneumatické a upínací nářadí, např. brusky, vrtačky nebo utahováky. Areál podniku jsme si prohlédli v několika skupinách, vždy s jedním ze zástupců firmy. Výklad tlumočili naši pedagogové a zástupci bělohradské pobočky. Po skončení exkurze a po obědě, který byl pro nás připraven v závodní jídelně, jsme měli ještě čas prohlédnout si historickou část města. Zpátky jsme se vraceli plni zážitků, se zajímavou zkušeností a v očekávání další zajímavé exkurze.

Exkurze do firmy Deprag v německém městě Amberg motivovala studenty k tomu hledat v této perspektivní firmě zaměstnání, ale nabídla i možnost ověřit si svoji znalost němčiny, exkurzi finančně zajistila firma Deprag.


Deprag 2016 Deprag 2016