IQRF Alliance

logo_iqrf.png, 9kB

Jedeme dál na IoT vlně

Získáváme přehled o nových možnost, navazujeme cenné kontakty aneb co nám přinesl IQRF Summit v Praze?


Také letos se vydala pětičlenná výprava z naší školy na IQRF Summit do Prahy. Seznámili jsme se s novinkami i plánovaným dalším rozvojem výrobků jičínské firmy Microrisc i dalších firem v IQRF alianci, např. Netio, UniPi, Jotio, Hardwario a dalších. Velmi zajímavé byly i ukázky praktického využití technologie IQRF např. ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Pravděpodobně nejcennější jsou pro nás ale navázané kontakty a předběžná domluva další spolupráce s firmami. Jsme za ně vděční a děkujeme za veškeré informace, kontakty a nastíněné další možnosti především Vladimíru Šulcovi (CEO, Microrisc), Ivoně Spurné (IQRF Alliance), Vojtěchu Novákovi (Jotio) a Tomáši Moravovi (Hardwario, BigClown). Ve spolupráci nejen s nimi budeme dále rozvíjet naši práci s IoT, podílet se na společných projektech a vytvářet projekty vlastní, které posunou naše studenty dále a nabídnou jim možnost dalšího rozvoje nad rámec školních učebních osnov.

(Fotografie převzaty z oficiální galerie dostupné na adrese https://photos.app.goo.gl/t9Z9fjWwnQEvJB63A)

2019 IQRF Summit 2019 IQRF Summit
2019 IQRF Summit 2019 IQRF Summit

Členství naší školy v IQRF Allianci umožnilo podpořit praktické znalostí žáků v oblasti využití bezdrátových technologií

Ve dnech 25. 9. a 2. 10. 2018 se vybraní žáci z 2. a 3. ročníku zúčastnili praktických semináře zaměřeného na technologii IQRF ve firmě Microrisc v Jičíně.

Obsah seminářů byl zaměřen na seznámení s technologií IQRF a její další využití. Žáci se dále seznámili s vývojovým prostředím, vytvořili základní síť a vyzkoušeli řadu senzorů a čidel v síti. Zhotovení sítě sloužilo především k různým propojením, např. s IBM cloudem pomocí red-nodu atd. Žáci si seminář velice pochvalovali, kde kvitovali především velice vstřícný přístup paní instruktorky. Dále se rádi seznámili s moderní technologií a rozšířili si tím svoje obzory. V neposlední řadě se již někteří zajímali o možnost dalšího uplatnění, které je pro zvídavé a šikovné žáky otevřené.

2018 IQRF 2018 IQRF

Na IQRF Summitu o využití bezdrátové technologie

Ve dnech 24. - 25. 4. 2018 se David Vancl, David Laušman, Jan Pluhař a Vítek Vaníček žáci třetího ročníku oboru Informační technologie zúčastnili s Mgr. Ilonou Hamanovou IQRF Summitu v Praze. Na prezentacích se seznámili se základními vlastnostmi a součástkami i s novinkami, ale především s konkrétním praktickým využitím v budovách a městech, ale i v Průmyslu 4.0. Na workshopu si vyzkoušeli nastavení zařízení a ovládání senzorů a chytrých zásuvek.

Ve výuce se žáci s touto technologií seznamují ve 4. ročníku, zájemci s ní ale mohou pracovat i dříve, případně se účastnit různých akcí IQRF Alliance, jejímž je naše škola členem. IQRF technologii se mohou věnovat i v rámci své individuální praktické maturitní práce.

foto_2018_iqrf

Zúčastnili jsme se 1. ročníku IQRF IoT Hackatonu

Ve dnech 15. a 16. listopadu se v prostorách  Smíchovské střední průmyslové školy v Praze konal IQRF IoT Hackaton. Akce se zúčastnilo celkem 40 studentů z osmi středních a dvou vysokých škol. Za naši školu se hackatonu zúčastnili čtyři studenti, a to Antonín Říha ze třídy I3B, Ondřej Kolář ze třídy EA4 a Pavel Marx s Michalem  Dolenským ze třídy I4A. Celou akci zahájila série prezentací technologií zaměřených na IoT. Šlo především o bezdrátovou technologii IQRF, čidla CO2, teploty a relativní vlhkosti tuzemské firmy Protronix a dále o řešení cloudových služeb různých poskytovatelů - Microsoft (Azure), Inteliments (Inteliglue) a CIS (IQRF Cloud). Možnost integrace dat z různých zdrojů předvedla firma O2 IT Services. Po této úvodní části následovala série workshopů, kde se studenti seznámili s konkrétními možnostmi využití těchto technologií. Tato přípravná fáze měla za cíl poskytnout účastníkům prostředky ke splnění soutěžního úkolu. Šlo o realizaci systému automatické ventilace a hlídání ovzduší pro zajištění optimálního prostředí v domácnosti. Zadání řešily týmy poskládané ze studentů různých škol a různých odborností. V 19 hodin byla soutěž odstartována s ukončením v 9 hodin ráno příštího dne.

Jak jsme dopadli po prezentacích jednotlivých řešení, které probíhaly mezi devátou a desátou hodinou, kdy už mnohé soutěžící zmáhala únava z probdělé noci i z náročných klimatických podmínek v soutěžních prostorách (především chlad v nočních hodinách). Na třetím místě se umístilo smíšené družstvo, ve kterém byli naši žáci Michal Dolenský a Pavel Marx společně se dvěma gymnazisty z Boskovic. Další naši zástupci Antonín Říha a Ondřej Kolář měli připravenu originální koncepci řízení klimatu v místnostech založenou na využití neuronové sítě. Problém, se kterým dlouho bojovali, byl přenos dat z CO2 senzoru. Následně již nestihli zprovoznit vazbu mezi SW a HW řešením.

Všem soutěžícím z naší školy patří uznání za vytrvalost, se kterou se potýkali nejen se zadaným úkolem, ale i s klimatickými podmínkami a únavou, která se logicky dostavovala. Věřím, že přínos v podobě získaných vědomostí jim pomůže v jejich dalším osobním odborném rozvoji.

V. Vik

IQRF Hackaton 2016 IQRF Hackaton 2016
IQRF Hackaton 2016 IQRF Hackaton 2016

První testování znalostí úvodního kurzu IQRF

Výuku, testování a certifikaci žáků ze znalostí úvodního kurzu IQRF zajišťuje na naší škole VOŠ a SPŠ, Jičín certifikovaný lektor Ing. Vladimír Vik. První testování žáků proběhlo ve druhém dubnovém týdnu. První žáci 4. ročníku oboru informační technologie získali certifikát ze základů technologie IQRF. S touto technologií se seznámili v průběhu cvičení z předmětu elektronické počítače. Získali základní dovednosti v oblasti správy bezdrátových transceiverů. Konkrétně jde o schopnost nahrání HW profilu do transceiveru a jeho konfiguraci, dále pak o sestavení sítě, odesílání a sběr dat, a to i pomocí příkazu FRC. Ten umožňuje oslovit všechny uzly sítě a do jedné zprávy posbírat odpovědi např. o teplotě v místě jednotlivých uzlů sítě. Žáci si v průběhu cvičení tyto praktické dovednosti zároveň i ověřili.

foto_2016_iqrf_certifikat foto_2016_iqrf_diplom

Seminář ve firmě Microrisc

Ve dnech 15. a 16. 12. 2015 se v rámci cvičení z předmětu elektronické počítače zúčastnili žáci třídy I4A vzdělávání ve firmě Microrisc v Jičíně. Jedná se o velmi progresivní firmu s řadou patentovaných řešení v oblasti IQRF technologií. Žáci získali přehled o možnostech využití IQRF i o praktickém nasazení v různých aplikacích technického charakteru, ale i mimo tuto oblast. Zároveň proběhlo základní seznámení s vývojovým prostředím pro obsluhu prvků výukové sady pro systém IQRF s možností praktického vyzkoušení na sadách, které získala naše škola od firmy Microrisc darem. Žáci byli rovněž informováni o členech IQRF aliance z komerční a vzdělávací sféry a o významu tohoto sdružení v dnešní době IoE.

Ing. V. Vik


18. září 2015 se naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín stala členem IQRF Alliance.

IQRF Alliance je volné sdružení právnických a fyzických osob, které mají zájem na vzájemné výhodné spolupráci v bolasti vývoje, výroby, podpory prodeje a prodeje zařízení s využitím technologie IQRF Data Controlled Transceivers.

Aliance je sdružení bez právní subjektivity.

Zakladatelem Aliance je společnost IQRF Alliance s.r.o., sídlo Jičín, Průmyslová 1275.


IQRF Smart School

IQRF Smart School je program IQRF Alliance zaměřený na podporu výuky, vzdělávání a praktických dovedností studentů středních a vysokých škol v oblasti bezdrátové komunikace, technologie IQRF a internetu věcí.

Cílem programu je napomoci školám zvýšit atraktivitu jejich studijních programů, prestiž školy a propojit výukové aktivity škol s reálnou praxí komerčních firem.

Druhým klíčovým cílem programu IQRF Smart School je pomoci studentům připravit se na reálnou praxi ve špičkových komerčních firmách a zvýšit tak jejich uplatnění a cenu na trhu práce.

Škola svým studentům prostřednictvím svých proškolených a certifikovaných lektorů zajistí certifikaci znalostí IQRF technologie pomocí připravených testů.


Pdf  Profil firmy Microrisc