Kontakty na zaměstnance školy

Telefony:

  • +493 533 137 - ředitelka školy
  • +493 532 686 - budova Pod Koželuhy
  • +493 532 831 - budova Komenského nám.
  • +493 524 789 - budova Domov mládeže
  • +493 524 788 - školní jídelna

Fax:

  • 493 533 137 - u ředitelky školy

Adresa ředitelství:

VOŠ a SPŠ, Jičín
Pod Koželuhy 100
506 01 Jičín

IČO: 60116820
DIČ: CZ60116820
REDIZO: 600012069
č.účtu: 431550207/0100
datová schránka: 5rdwrqs

Mapy:
mapa1    mapa2

Ředitelství školy

Funkce Jméno Telefon E-mail
Ředitelka školy Mgr. Lea Vojtěchová 493 533 137 reditelka@spsjc.cz
Zástupce ředitelky
(elektro obory)
Ing. Jiří Šafránek 493 534 730 safranek@spsjc.cz
Zástupce ředitelky
(strojní obory)
Ing. Tomáš Pavlíček 493 592 535 pavlicek@spsjc.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Radka Nováková 493 532 831 novakova@spsjc.cz

Ostatní pracovníci

Funkce Jméno Telefon E-mail
Účetní Hana Geršlová 493 532 686 gerslova@spsjc.cz
Účetní Markéta Horčičková 493 532 686 horcickova@spsjc.cz
Mzdová účetní Ilona Králová 493 532 686 kralova@spsjc.cz
Administrátor počítačové sítě Jan Janeček 493 532 686 spravce@spsjc.cz
Vedoucí školní jídelny Gabriela Klamrtová 493 524 788 klamrtova@spsjc.cz
Hospodářka Bohuslava Kořínková 493 532 686 korinkova@spsjc.cz
Vedoucí vychovatelka Marcela Havrdová 493 524 789 havrdova@spsjc.cz
Výchovný poradce Ing. Romana Junková 493 532 686 junkova@spsjc.cz
ICT koordinátor Ing. Jiří Šafránek 493 534 730 safranek@spsjc.cz
ICT koordinátor Mgr. Lea Vojtěchová 493 592 535 vojtechova@spsjc.cz
Vedoucí odborného výcviku Radek Koudelka 493 592 541 koudelka@spsjc.cz

Kontakty na učitele