Sponzorský dar firmy Seco GROUP a.s.

V prosinci poskytla Firma Secco GROUP a.s., se kterou máme velmi dobré partnerské vztahy, naší škole sponzorský dar ve výši 13 050,- Kč na nákup základní soupravy Lego MINDSTORM Education, soupravy technických dílů, softwarového vybavení NXT Software a další pomocné výbavy.


Touto pomocí nám firma Seco GROUP pomohla zařadit do výuky předmětu Automatizace oboru Strojírenství základy robotiky a programování robotických mechanismů. Mimo to budeme moci na cvičeních tohoto předmětu pomocí této soupravy zařadit i názornou výuku uplatnění senzoriky v automatickém řízení.


V oboru strojírenství bude možné soupravu využít i při výuce předmětů Mechanika a Stavba a provoz strojů, kde by měla přispět k větší názornosti výuky a uplatnění výpočetní techniky při výuce.


V současné době připravuje škola ve středoškolském vzdělávání s maturitou nový obor Mechatronika. V předmětu tohoto oboru, který se nazývá také Mechatronika a také v předmětu Automatizace tohoto oboru bude možné soupravu využít k výuce základů robotiky, uplatnění senzoriky při řízení mechanismů a v neposlední řadě i programování robotů a robotických mechanismů.


Naše škola bude mít tak dispozici moderní výukový prvek, který je stavebnicový a je možné jej libovolně rozšiřovat a to i do oblasti využití alternativních energií, jako je solární energie.