Stipendia žáků vybraných tříletých oborů vzdělávání


Krajský úřad Královéhradeckého kraje uvolňuje ze svého rozpočtu dotace na motivaci žáků vybraných tříletých oborů vzdělávání. Žákům je od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem vypláceno dle určitých kritérií stipendium. V naší škole se týká oborů:Obráběč kovů 23-56-H/01
Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

1. ročník: 300,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,- Kč

3. ročník: 500,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,- Kč

Podmínkou vyplacení příslušné měsíční částky, kterou škola bude vyplácet 3x ročně (v prosinci, březnu a červnu), bude, že žák nebude mít v příslušném období školního roku neomluvenou absenci a nebude mu udělena důtka ředitele nebo podmíněné vyloučení ze vzdělávání. Podmínkou pro vyplacení částky v březnu a červnu bude též klasifikace z chování stupněm velmi dobrý. Při jednorázových odměnách se bude vycházet ze známky na konci školního roku.