Napájení sluncem

OSTRAVA 25. LEDNA 2011 – soutěž NAPÁJENÍ SLUNCEM
2. MÍSTO PRO NAŠE KRESLÍŘE


V rámci projektu Blended learning v mechatronice jsme se zúčastnili exkurze a soutěže "NAPÁJENÍ SLUNCEM" v Ostravě, kterou organizuje Katedra měřicí a řídicí techniky - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.


Zde jsme soutěžili ve třech samostatných disciplínách:

  1. Soutěže „robotů“ poháněných fotovoltaickými články, která měla tři kategorie:
    a) bez elektroniky, b) s elektronikou a c) s mikroprocesorem

    V této disciplíně jsme měli šest soutěžních týmů.
    V kategorii s elektronikou soutěžili Jan Sedláček, Jiří Rajm, Mládek Jiří, Pavlová Michaela, Ondřej Kolář a Mádle Kamil. Kategorie bez elektroniky se účastnili Krečík Pavel, Pešout Marek, Cihi Radek a Klacik Michal. Ve třetí kategorii s mikroprocesorem bojovali se svými vozítky Bíba Ladislav, Jakub Čada a Řehák Matěj. Výsledky ze soutěže jsou na: http://napajenisluncem.vsb.cz/
  2. Soutěže robotů poháněných vodíkovými palivovými články se účastnili Martin Svatoň a Martin Vít.
  3. Soutěže o nejlepší plakát na téma VODÍKOVÝ AUTOMOBIL se účastnili Lukáš Batelka, Daniel Pohořalý a Tereza Vaňková. Zde jsme získali krásné druhé místo.

Celorepublikové soutěže se účastnilo přes 100 soutěžních týmů.
Všem našim účastníkům patří velký dík nejen za vítězství, ale i za účast a aktivní přístup k této akci.

Miloslav Bret a Michal Kněz

foto - roboti foto - roboti
foto - roboti


Kamera: Michal Kněz
Střih: Tomáš Macura - IT3BStudenti naší školy se od školního roku 2008-2009 pravidelně připravují a soutěž Napájení Sluncem, kterou pořádá každý rok VŠB – Technická Univerzita Ostrava.


Jedná se o skupinu cca 15 studentů (včetně jedné dívky) se zájmem o problematiku z oblasti elektrotechniky, robotiky a obnovitelných zdrojů energie. Studenti se scházejí jednou týdně ve středu v čase od 14,30 do 16,30 hod. Jejich činnost je nyní zaměřena na stavbu solárních a vodíkových robotů, které jsou poháněny fotovoltaickými články a vodíkovým palivovým článkem. S těmito roboty se chceme v lednu 2010 účastnit soutěže o nejrychlejšího robota napájeného solárními články a robota s minimální spotřebou energie.


Bc. M. Bret

foto - roboti foto - roboti
foto - roboti foto - roboti
foto - roboti foto - roboti
foto - roboti foto - roboti
foto - roboti