Maturitní obory


Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou pro absolventy základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia. Vhodné jako příprava ke studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.


26-41-M/01 Elektrotechnika

ŠVP (zaměření): Automatizace a aplikovaná elektrotechnika

Specializaci si žáci volí na konci 2. ročníku.

Naši žáci se umísťují na předních místech soutěží (SOČ, Matematická soutěž, KYBER ROBOT).

Absolventi oboru získají složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání. Studium těchto oborů umožňuje přímý přechod do praxe a zároveň poskytuje kvalitní základ pro studium na vysokých školách technického směru.


b_browse.png, 265B HODINOVÁ DOTACE


Specializace: Slaboproudá elektrotechnika

Specializace se zaměřuje na oblast radioelektronických a telekomunikačních zařízení. Žáci získají oprávnění ke složení zkoušek dle vyhlášky č. 50/78 Sb. k získání elektrotechnické způsobilosti.

Při studiu si žáci osvojí především znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
 • návrh a měření elektronických obvodů
 • simulace chování elektronických obvodů
 • přenos informací v moderních datových a hlasových sítích

Žáci jsou připravováni pro činnost v následujících oblastech:
 • montáž, konstrukce a oživování elektronických zařízení
 • diagnostika elektronických zařízení a jejich servis
 • práce s aplikačním softwarem pro návrh zařízení a zpracování výsledků měření

Specializace: Automatizační technika

Specializace se zaměřuje na oblast automatizační techniky a elektronických zařízení. Žáci získají oprávnění ke složení zkoušek dle vyhlášky č. 50/78 Sb. k získání elektrotechnické způsobilosti.
Při studiu si žáci osvojí především znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
 • programování prostředků automatizační techniky (PLC, jednočipy)
 • návrh, konstrukce a ověřovaní vlastností zařízení automatizační techniky
 • využití aplikačního softwaru pro návrh a realizaci zařízení, práci s daty
 • průmyslové sběrnice k přenosu dat (PROFIBUS, CAN)
Absolventi nalézají uplatnění v těchto profesích:
 • servisní a zkušební technik
 • opravář, konstruktér, diagnostik a projektant v oblasti automatizační techniky
 • řídicí funkce v oblasti výroby a projekce zařízení automatizační techniky

Specializace: Elektronické počítače

Specializace se zaměřuje na oblast elektrotechniky a informačních technologií.
Žáci získají oprávnění ke složení zkoušek dle vyhlášky č. 50/78 Sb. k získání elektrotechnické způsobilosti.

Studium je zaměřeno především k nabytí znalostí z těchto oblastí:
 • programování win a www aplikací
 • HW osobních počítačů a periferií (s certifikátem Cisco Academy programu)
 • základy počítačových sítí (s certifikátem Cisco Academy programu)
 • elektronika a elektronická měření

Absolventi nalézají uplatnění v těchto profesích:
 • servisní technici PC a jeho periferií
 • IT technici pro práci s aplikačním softwarem
 • opraváři a diagnostici elektronických zařízení

Vzdělávání v programu je zakončeno maturitní zkouškou.Specializace slaboproudá elektrotechnika: v profilové části maturitní zkoušky bude žák konat povinnou zkoušku z radioelektronických zařízení a telekomunikačních zařízení. Specializace automatizační technika: v profilové části maturitní zkoušky bude žák konat povinnou zkoušku z automatizační techniky a elektroniky. Specializace elektronické počítače: v profilové části maturitní zkoušky bude žák konat povinnou zkoušku z elektronických počítačů a programového vybavení.Třetí povinná zkouška bude být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou v tištěné podobě k nahlédnutí u paní ředitelky Ing. Aleny Žalské.