Maturitní obory


Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou pro absolventy základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia. Vhodné jako příprava ke studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.


26-41-M/01 Elektrotechnika

ŠVP (zaměření): Automatizace a aplikovaná elektrotechnika

Specializaci si žáci volí na konci 2. ročníku.

Naši žáci se umísťují na předních místech soutěží (SOČ, Napájeni Sluncem, Matematická soutěž, KYBER ROBOT). Podstatná část výuky je realizovaná e-learningovou formou.

Absolventi oboru získají složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání. Studium těchto oborů umožňuje přímý přechod do praxe a zároveň poskytuje kvalitní základ pro studium na vysokých školách technického směru.


b_browse.png, 265B HODINOVÁ DOTACE


Specializace: Slaboproudá elektrotechnika

Specializace se zaměřuje na oblast radioelektronických a telekomunikačních zařízení. Žáci získají oprávnění ke složení zkoušek dle vyhlášky č. 50/78 Sb. k získání elektrotechnické způsobilosti.

Při studiu si žáci osvojí především znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
 • návrh a měření elektronických obvodů
 • simulace chování elektronických obvodů
 • přenos informací v moderních datových a hlasových sítích

Žáci jsou připravováni pro činnost v následujících oblastech:
 • montáž, konstrukce a oživování elektronických zařízení
 • diagnostika elektronických zařízení a jejich servis
 • práce s aplikačním softwarem pro návrh zařízení a zpracování výsledků měření

Specializace: Automatizační technika

Specializace se zaměřuje na oblast automatizační techniky a elektronických zařízení. Žáci získají oprávnění ke složení zkoušek dle vyhlášky č. 50/78 Sb. k získání elektrotechnické způsobilosti.
Při studiu si žáci osvojí především znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
 • programování prostředků automatizační techniky (PLC, jednočipy)
 • návrh, konstrukce a ověřovaní vlastností zařízení automatizační techniky
 • využití aplikačního softwaru pro návrh a realizaci zařízení, práci s daty
 • průmyslové sběrnice k přenosu dat (PROFIBUS, CAN)
Absolventi nalézají uplatnění v těchto profesích:
 • servisní a zkušební technik
 • opravář, konstruktér, diagnostik a projektant v oblasti automatizační techniky
 • řídicí funkce v oblasti výroby a projekce zařízení automatizační techniky

Specializace: Elektronické počítače

Specializace se zaměřuje na oblast elektrotechniky a informačních technologií.
Žáci získají oprávnění ke složení zkoušek dle vyhlášky č. 50/78 Sb. k získání elektrotechnické způsobilosti.

Studium je zaměřeno především k nabytí znalostí z těchto oblastí:
 • programování win a www aplikací
 • HW osobních počítačů a periferií (s certifikátem Cisco Academy programu)
 • základy počítačových sítí (s certifikátem Cisco Academy programu)
 • elektronika a elektronická měření

Absolventi nalézají uplatnění v těchto profesích:
 • servisní technici PC a jeho periferií
 • IT technici pro práci s aplikačním softwarem
 • opraváři a diagnostici elektronických zařízení

Vzdělávání v programu je zakončeno maturitní zkouškou.Specializace slaboproudá elektrotechnika: v profilové části maturitní zkoušky bude žák konat povinnou zkoušku z radioelektronických zařízení a telekomunikačních zařízení. Specializace automatizační technika: v profilové části maturitní zkoušky bude žák konat povinnou zkoušku z automatizační techniky a elektroniky. Specializace elektronické počítače: v profilové části maturitní zkoušky bude žák konat povinnou zkoušku z elektronických počítačů a programového vybavení.Třetí povinná zkouška bude být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou v tištěné podobě k nahlédnutí u paní ředitelky Ing. Aleny Žalské.