Maturitní obory


Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou pro absolventy základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia. Vhodné jako příprava ke studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.


26-41-M/01 Elektrotechnika

ŠVP (zaměření): Automatizace a aplikovaná elektrotechnika


Naši žáci se umísťují na předních místech soutěží (SOČ, Matematická soutěž, KYBER ROBOT).

Absolventi oboru získají složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání. Studium těchto oborů umožňuje přímý přechod do praxe a zároveň poskytuje kvalitní základ pro studium na vysokých školách technického směru.


b_browse.png, 265B HODINOVÁ DOTACE


Obor: Automatizační technika

Obor se zaměřuje na oblast automatizační techniky a elektronických zařízení. Žáci získají oprávnění ke složení zkoušek dle vyhlášky č. 50/78 Sb. k získání elektrotechnické způsobilosti.
Při studiu si žáci osvojí především znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
  • programování prostředků automatizační techniky (PLC, jednočipy)
  • návrh, konstrukce a ověřovaní vlastností zařízení automatizační techniky
  • využití aplikačního softwaru pro návrh a realizaci zařízení, práci s daty
  • průmyslové sběrnice k přenosu dat (PROFIBUS, CAN)
Absolventi nalézají uplatnění v těchto profesích:
  • servisní a zkušební technik
  • opravář, konstruktér, diagnostik a projektant v oblasti automatizační techniky
  • řídicí funkce v oblasti výroby a projekce zařízení automatizační techniky