Maturitní obory


Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou pro absolventy základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia. Vhodné jako příprava ke studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.


Název školního vzdělávacího programu: Informační technologie
Kód a název oboru vzdělávání: 18-20-M/01 Informační technologie
Délka studia:4 roky
Forma studia:denní
Stupeň vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětu
Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
celk.cv. celk.cv. celk.cv. celk.cv. celk.cv.
Celkem hodin týdně 32 6 33 13 32 15 32 9 129 43
A. Povinné vyučovací předměty
1. Předměty povinného základu
Český jazyk a literatura 3- 3- 3- 3- 120
Cizí jazyk I 3- 3- 3- 3- 120
Občanská nauka 1- 1- 1- -- 30
Dějepis 2- -- -- -- 20
Fyzika 2- 2- -- -- 40
Chemie 2- -- -- -- 20
Biologie a ekologie 1- -- -- -- 10
Matematika 5- 4- 3- 3- 150
Tělesná výchova 2- 2- 2- 2- 80
2. Odborné předměty
Informatika 22 22 -- -- 44
Ekonomika -- -- -- 3- 3-
Elektrotechnika 2- 2- -- -- 4-
Číslicová technika -- 31 -- -- 31
Technické vybavení 32 -- -- -- 32
Elektronické počítače -- -- 42 53 95
Operační systémy 1- 22 22 11 65
Databázové systémy -- 22 22 -- 44
Počítačová grafika 22 22 -- -- 44
Video a multimédia -- -- 22 -- 22
Počítačové sítě -- 32 32 32 96
Programování a tvorba aplikací -- -- 33 43 76
Programování mobilních aplikací -- -- 22 -- 22
Programové vybavení 1- 22 -- -- 32
Automatizované systémy řízení -- -- 2- 2- 4-
Jazykový a literární seminář -- -- -- 1- 1-
3. Výběrové předměty - volitelné 1
Seminář z matematiky 2 2
Jazyková konverzace -- -- -- 2- 2-
B. Nepovinné předměty
Cizí jazyk - druhý 2- 2- 2- 2- 8-


1 Ve 4. ročníku si žáci volí jeden volitelný předmět.