Učební obory

kralovehradecky-kraj-logo, 2kB

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou pro žáky, kteří absolvovali devět let školní docházky a dají přednost prakticky zaměřenému učení před studiem. Součástí výuky je praxe v podnicích regionu, možnost získání stipendia23-56-H/01 Obráběč kovů

ŠVP (zaměření): Obráběč kovů

Žáci:
  • obsluhují klasické obráběcí stroje (soustruhy, frézky, brusky apod.)
  • ovládají základy programování, seřizování, obsluhy a údržby NC a CNC strojů
  • absolventi se uplatní v obrobnách, nástrojárnách a údržbářských dílnách strojírenských podniků

b_browse.png, 265B HODINOVÁ DOTACE