Učební obory

kralovehradecky-kraj-logo, 2kB

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou pro žáky, kteří absolvovali devět let školní docházky a dají přednost prakticky zaměřenému učení před studiem. Součástí výuky je praxe v podnicích regionu, možnost získání stipendiaNázev školního vzdělávacího programu: Zámečník
Kód a název oboru vzdělávání: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Délka studia:3 roky
Forma studia:denní
Stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětu
Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník
celk.cv. celk.cv. celk.cv. celk.cv.
Celkem hodin týdně 33 2 32 1 32,5 3 97,5 6
A. Povinné vyučovací předměty
1. Předměty povinného základu
Český jazyk a literatura 2- 2- 2- 60
Cizí jazyk 2- 2- 2- 60
Občanská nauka 1- 1- 1- 30
Základy přírodních věd 2- -- -- 20
Fyzika 2- 1- -- 30
Matematika 2- 2- 2- 60
Tělesná výchova 2- 2- 1- 50
2. Odborné předměty
Informatika 22 11 -- 33
Ekonomika -- -- 21 21
Technická dokumentace 2- 2- -- 40
Strojírenská technologie 2- 1- -- 30
Strojírenství -- 2- 2- 40
Technologie 2- 2- 32 72
Odborný výcvik 12- 14- 17,5- 43,50