Učební obory

kralovehradecky-kraj-logo, 2kB

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou pro žáky, kteří absolvovali devět let školní docházky a dají přednost prakticky zaměřenému učení před studiem. Součástí výuky je praxe v podnicích regionu, možnost získání stipendia23-51-H/01 Strojní mechanik

ŠVP (zaměření): Zámečník

Žáci:
  • vyrábějí strojní součásti ručně i na obráběcích strojích
  • provádějí montážní a údržbářské činnosti
  • uplatní se v montážních a údržbářských provozech
  • mohou získat svářečský průkaz

b_browse.png, 265B HODINOVÁ DOTACE