Akreditované obory VOŠ


23-41-N/02 Strojírenství s využitím CAD a CAM

Vyšší odborné studium je na naší škole nový typ studia, určený pro absolventy všech typů středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku.

Jeho cílem je, aby studenti během tří let studia získali v technickém oboru praktickou kvalifikaci s další gramotností v počítačích a informačních technologiích (CAD,CAM,CAE) pro budoucí uplatnění v řídících funkcích a na místech vyžadujících samostatnou odbornou kvalifikovanou práci.
Vyšší odborné studium je určeno především maturantům s praktickými ambicemi,kteří preferují praktické aplikace teoretických poznatků. Absolventi, díky dlouhodobé praktické studijní stáži, již v průběhu studia jsou schopni téměř okamžitého zapracování v zaměstnání.

Studium je podmíněno školným 1500,- Kč za semestr.
  • využití CAD, CAM, CAE technologií ve strojírenství
  • programování CNC strojů (řídící systémy Heidenhain a Siemens)
  • konstrukční práce v systému Creo, CATIA, SolidWorks
  • pevnostní analýzy součástí v systému Creo
  • kinematické a dynamické řešení mechanismů v systému Creo
  • simulace obráběcích procesů (CATIA, HSM Works)
b_browse.png, 265B HODINOVÁ DOTACE