ORANŽOVÁ UČEBNA


Název projektu: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE


V rámci projektu oranžová učebna žádáme o dotaci na vybavení učebny, která bude využívána pro výuku odborných elektrotechnických a ekologických předmětů se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. Vzhledem k tomu, že v dnešní době je téma obnovitelé zdroje energie moderním pojmem a často diskutovaným v širokých vrstvách naší společnosti, tak jsme se rozhodli jít s dobou a začlenit tato témata do výukového plánu a výuky samotné.


Již nyní s některými žáky stavíme fotovoltaická vozítka a pohony s palivovými vodíkovými články a ve volném čase vymýšlíme různá zajímavá řešení týkající se oblasti obnovitelných zdrojů energie. Nedostatečné technické vybavení je však překážkou přístupnosti této problematiky všem žákům našich technických oborů. Rádi bychom nejen diskutovali, ale i prakticky si ověřili funkci a principy jednotlivých obnovitelných zdrojů energie. Mohli bychom tak, provádět laboratorní měření a z nich tvořit tabulkové, grafické a informační výstupy, které by byly založeny na našem praktickém měření a pozorování. Pro tato měření chceme učebnu nejen zmodernizovat, ale také vybavit potřebnými technickými pomůckami pro potřeby výuky.


V prvé řadě bude potřeba vybavit učebnu běžným školním nábytkem, jako jsou židle, lavice, skříně, počítač a samozřejmě tabule s data projektorem. Za druhé se bude jednat o výukové pomůcky.
Naší představou je si pořídit:

  1. malou fotovoltaickou elektrárnu (200 až 500Wp), která by byla umístěna na střeše školní budovy a buď v této třídě, nebo někde na chodbách budovy školy by byla informační zobrazovací tabule. Tato fotovoltaická elektrárna by měla dodávat energii do elektrické sítě a na panelu se budou zobrazovat např. údaje o aktuálním výkonu a celkové vyrobené energii,
  2. různé typy fotovoltaických panelů o rozměrech do velikosti 0,5 x 0,5 m pro laboratorní měření jejich parametrů a charakteristik. Studenti si tak prověří a porovnají teoretické znalosti např. o účinnosti jednotlivých typů fotovoltaických (monokrystalických, polykrystalických a amorfních) článků,
  3. několik vodíkových palivových článků,
  4. laboratorní zdroje a měřící přístroje jako jsou multimetry a luxmetry pro samotné měření na fotovoltaických panelech a vodíkových palivových článcích,
  5. elektro součástky, materiál a konstrukční materiál na výrobu měřících přípravků, které budeme tvořit společně se studenty dobrovolníky, kteří již teď se podílejí na tvorbě výukových přípravků,
  6. speciální výukové stavebnice, se kterými lze sestavovat technická zařízení napájená z elementárních obnovitelných zdrojů, jako jsou např. fotovoltaické články, palivové články atd.