Přijímací řízení na VOŠ pro šk. rok 2012/2013


Přijímací řízení na VOŠ Jičín pro školní rok 2012/2013 se řídí podle Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky 10/2005 Sb., v platném znění.

Schválený studijní obor: 23-41-N/02 Strojírenství s využitím CAD a CAM


Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu je možno podat do 15. 6. 2012 pro I. kolo, do 13. 7. 2012 pro II. kolo a do 24. 8. 2012 pro III. kolo přijímacího řízení.

Přihláška musí být odeslána do stanoveného termínu na adresu:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Pod Koželuhy 100
506 01 Jičín


Termíny přijímacího řízení:
  • I. kolo - 18. června 2012
  • II. kolo - 16. července 2012
  • III. kolo – 27. srpna 2012

Kritéria přijímacího řízení (budou upřesněna do 31. 1. 2012)
  • výsledky vzdělávání ve čtvrtém ročníku SŠ

Na základě těchto výsledků bude přijímací komise rozhodovat o přijetí uchazeče ke studiu na VOŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den ve škole a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Písemné rozhodnutí ředitele školy obdrží uchazeč do 7 dnů od přijímacího řízení.

Podmínky pro přijetí ke studiu na VOŠ

Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzováno jako nezájem o studium.

Rekapitulace

Školní rok: 2012/2013
Termín podání přihlášky: 15. 6. 2012, 13. 7. 2012, 24. 8. 2012
Termín přijímacího řízení: pondělí 18. 6. 2012 (I. kolo)
pondělí 16. 7. 2012 (II. kolo)
pondělí 27. 8. 2012 (III. kolo)
Plánovaný počet přijímaných uchazečů: 34 studentů v denním studiu
Doba trvání studia 3 roky
Titul po ukončení DiS. - diplomovaný specialista
Školné 3000,- Kč za ročník (ve 2 splátkách)