Užitečné informace o škole a studiu – pro žáky nastupující do 1. ročníku a jejich rodiče

Kontakty:   VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín
  tel.: 493 533 137, 736 441 706 (ředitelka školy), 493 532 686, 493 532 831, 493 592 535, 493 524 788 (jídelna), 493 524 789 (domov mládeže)
  e-mail: posta@vos-sps-jicin.cz nebo prijmeni ucitele@vos-sps-jicin.cz

Rozvrh hodin: 1. 7:50-8:35 5. 11:30-12:15 9. 14:55-15:40
  2. 8:40-9:25 6. 12:25-13:10 10. 15:45-16:30
  3. 9:35-10:20 7. 13:15-14:00  
  4. 10:40-11:25 8. 14:05-14:50  

Upozornění pro žáky nastupující do 1. ročníku střední školy: Do 31. srpna 2018 je žák povinen odevzdat kopii závěrečného vysvědčení ze ZŠ (kopii vysvědčení zašlete poštou, pro osobní předání využijte poslední týden měsíce srpna).
Všichni žáci maturitních oborů 1. ročníku absolvují adaptační kurz v září 2018. Poplatek za třídenní adaptační kurz 1300,- Kč uhraďte nejpozději do 31. 7. 2018 na účet 431550207/0100, variabilním symbolem je Vaše registrační číslo.
Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku se uskuteční 6. září 2018 od 15:30 hod.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne 3. září 2018 v 7:50 hod. (přezůvky nejsou v den zahájení nutné).
Výuka oborů elektrotechnika a informační technologie bude zahájena v budově Pod Koželuhy 100.
Výuka strojírenství bude zahájena v budově na Komenského náměstí 45.

Potvrzení o studiu vydají třídní učitelé 3. 9. 2018 nebo je možné si ho vyzvednout v kanceláři školy od 27. 8. 2018 v budově Pod Koželuhy 100.

Ubytování včetně celodenního stravování na domově mládeže (Denisova 212, 506 01 Jičín) poskytujeme žákům, kteří nemohou denně dojíždět. Přihlášku k ubytování získáte na webových stránkách školy, v kanceláři školy (Pod Koželuhy 100) nebo v kanceláři na domově mládeže. Současná cena za ubytování činí 850 Kč měsíčně. K ceně ubytování je nutné přičíst cenu celodenního stravného (současná cena je 90,- Kč za den).

Stravování: áci mají možnost stravování v naší školní jídelně, která se nachází v přízemí budovy domova mládeže – vchod z Denisovy ulice. Podrobnější informace včetně přihlášky ke stravování najdete na webových stránkách školy. Ke stravování se žáci mohou přihlašovat v kanceláři školní jídelny od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018 vždy od 8.00 do 14.00 hod. Současná cena oběda je 32 Kč.

Rodiče a SRPŠ: třídní schůzky se konají pravidelně dvakrát ročně, obvykle v polovině listopadu a v polovině dubna, vždy od 15.30 hod. Finanční příspěvek rodičů do SRPŠ se platí každý rok, výši příspěvku schvaluje rada rodičů (současná částka je 300 Kč/rok/žák).

Učební pomůcky, učebnice a sešity si žáci hradí sami (resp. jejich zákonní zástupci). Jejich nákup je vhodné učinit až na začátku školního roku podle instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů.

Vstup do školy a evidence obědů jsou realizovány čipem, který je pro žáka nezbytný a který si zakoupí ihned po nástupu do školy. Čip současně slouží pro kopírování.