4. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO UČEBNÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení

se bude konat 20. 9. 2021

Nabídka učebních oborů - tříleté denní studium

23-56-H/01 Obráběč kovů (Obráběč kovů) 2 žáci
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 2 žáci

Kritéria přijímacího řízení
Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školy (nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020). Nutnou podmínkou pro přijetí je, že žák nesmí být z žádného profilového předmětu klasifikován známkou nedostatečný.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku (včetně potvrzení zdravotní způsobilosti) doručte ředitelství školy poštou nebo osobně (v čase 7:30 až 14:30) do 17. září 2021 na adresu:
VOŠ a SPŠ, Jičín
Pod Koželuhy 100
506 01 Jičín

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání bude zveřejněno ředitelkou školy dne 20. září 2021.

Přijatí žáci doručí zápisový lístek ředitelství školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení v čase 7:30 až 14:30 hod.

Preferujeme zaslání zápisových lístků poštou.


Stipendia pro žáky učebních oborů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje uvolňuje ze svého rozpočtu dotace na motivaci žáků vybraných tříletých oborů vzdělávání. Žákům je od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem vypláceno dle určitých kritérií stipendium. V naší škole se týká oborů


Obráběč kovů 23-56-H/01
Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

1. ročník: 300,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,- Kč

3. ročník: 500,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 4 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,- Kč


Mgr. Lea Vojtěchová
ředitelka školy