Přípravný kurz ke studiu pro žáky 9. tříd ZŠ


Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Obsah kurzu:

Obsah kurzu: 20 vyučovacích hodin (10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka)

Termíny konání:

1. cyklus – 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3. a 8. 4. 2021– vždy čtvrtek – 14.20 -17.30 hod.
2. cyklus – 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3. a 10. 4. 2021 – vždy sobota – 8.50 – 12.00 hod.

Místo konání - budova VOŠ a SPŠ, Jičín na Komenského náměstí 45.

Cena kompletního kurzu (20 hodin) je 1100,- Kč.
Platbu proveďte na náš bankovní účet č. 431550207/0100 nejpozději do 24. 2. 2021.
Jako variabilní symbol uveďte při platbě kód, který obdržíte e-mailem po vyplnění přihlášky.

Kurzy se budou konat, pokud bude přihlášeno minimálně 15 žáků.
V případě méně příznivé epidemiologické situace je pak možné, že přípravné kurzy se budou konat online formou.

přihláška
Přihláška na kurz