Aplikovaná elektrotechnika

AMPER 2014

Díky projektu Aplikovaná elektrotechnika jsme s našimi studenty ze tříd ET1, SM2, ET2, EA3 a SM3 mohli navštívit vyhlášený veletrh AMPER 2014, který se konal na brněnském výstavišti. Veletrh AMPER je zaměřen na oblast elektrotechniky, a je zároveň tradičním a největším elektrotechnickým veletrhem v naší zemi.

Ve čtvrtek 20. března 2014 jsme v brzkých ranních hodinách vyrazili autobusem směr Brno, cesta nám trvala bezmála 3,5 hodiny a stejný čas jsme strávili na samotné výstavě. K vidění bylo ve třech výstavních pavilónech 630 vystavovatelů z oblasti měření, automatizace, regulace, řízení, elektroinstalace, osvětlení, energetiky atd. Naši studenti si mohli prohlédnout mnoho novinek a nových technologií ze světa elektrotechniky. Také se zúčastnili i interaktivních soutěží, jako byla například soutěž o nejrychlejší výměnu jističe od společnosti Schneider Electric.


Bližší informace o veletrhu: http://www.amper.cz/

Projekt AE Projekt AE
Projekt AE Projekt AE


For ELEKTRO - 21. 11. 2013

Dne 21. 11. 2013 studenti tříd ET2, EA3, SM2 navštívili výstavu For Elektro, která se konala v areálu PVA Letňany v Praze. Výstava byla tematicky zaměřena na energetiku, elektrotechniku, a průmyslovou elektroniku. Studenti tak měli možnost shlédnout aktuální nabídku výrobků pro tuto oblast. Poměrně silné zastoupení na výstavě měly firmy z oblasti automatizace, domácí automatizace a elektroinstalace. Tato oblast je velice progresivní a studenty zajímaly novinky v oblasti prvků pro snímání veličin i akční prvky v podobě zdrojů tepla, klimatizačních jednotek či ovládání techniky budov. Dalším výrazným tématem výstavy byly alternativní zdroje pohonů vozidel. Studenti měli možnost vyzkoušet jízdu na elektrických kolech a vidět ukázky vyspělých elektrických vozidel poháněných pouze elektrickou energií. Na výstavě nechyběly exponáty z oblasti průmyslové regulace, elektronických součástek či energetiky. Též bylo možno shlédnout navštívit stánky vydavatelů elektrotechnické literatury. Návštěva výstavy proběhla mezi 9:00 a 13:15. Doprava a vstupné bylo studentům hrazeno v rámci projektu Aplikovaná elektrotechnika.


Projekt AE Projekt AE
Projekt AE Projekt AE


Exkurze – ČVUT Praha, Česká televize Praha - 18. 11. 2013


První část exkurze probíhala v prostorách ČVUT v Praze na fakultě architektury a informačních technologii. Při prohlídce prostor fakult jsme si prohlédli jejich výpočetní techniku, přednáškové sály a techniku nahrávacích studií těchto sálů.


Druhá část exkurze byla v České televizi na Kavčích horách.

Projekt AE Projekt AE
Projekt AE Projekt AE
Projekt AE Projekt AE


Exkurze Praha - Národní technické muzeum, výstava ForARCH

Cíl exkurze: Město Praha, Národní technické muzeum, Výstaviště Letňany – výstava ForARCH

Datum: 19. 9. 13

Vyučující: M. Kněz, M. Bret

Průběh exkurze:
  1. Národní technické muzeum: Prvním z cílů exkurze bylo Národní technické muzeum v Praze. Zde měli studenti možnosti shlédnout expozice, které se rozprostírají ve třech patrech budovy. Nejprve byla shlédnuta expozice z oblasti chemie, kde bylo možné vidět průběh vývoje plastových materiálů, jejich výrobu a zpracování v průmyslu. Dále jsme navštívili výstavu hasící techniky. Zde byly zajímavé exponáty parních hasících stříkaček i novodobé robotické techniky určené pro boj s ohněm. Velice poučná byla výstava vyhořelého pokoje a předmětů, které často způsobují požáry (varné konvice, PC). Další kroky vedly do expozice moderní architektury a následně výstavy vývoje tisku. Velice zajímavá výstava byla dopravní, kde studenti obdivovali zejména mohutné parní lokomotivy a jejich důmyslnost. Neméně zajímavé byly vystavené exponáty motocyklů a letadel a jejich součástí. Taktéž velmi kladně studenti hodnotili navštívenou expozici televizní vysílací a přenosové techniky.

  2. Výstava ForARCH: Výstava ForARCH je zaměřena na prezentaci výrobků a služeb z oblasti bydlení a je tematicky rozdělena na několik částí. Od vybavení interiérů, přes stavební hmoty, až po zdroje vytápění a domácí regulaci. Právě poslední jmenovaná část výstavy byla pro obor naší školy nejzajímavější. Studenti mohli shlédnout různé možnosti vytápění domů a jejich konkrétní ukázky. Od tepelných čerpadel, peletových kotlů na biomasu, až po solární vytápění. Dále zde měli možnost shlédnout prezentace domácí automatizační techniky. Například i systému INELS, jehož řídícím prvkem jsou PLC Tecomat Foxtrot, které škola vlastní.

Michal Kněz a Miloslav Bret, učitelé odborných předmětů

Exkurze v ABB Jablonec n. N.

23. 4. 2013

V dubnu letošního roku navštívili žáci naší školy továrnu a výrobu společnosti ABB nacházející se na severu Čech v Jablonci nad Nisou. Tato společnost, bývalá Elektro - Praga, se zabývá vývojem a konstrukcí produktů nízkého napětí. S jejich výrobky se setkáváme každý den, aniž bychom si to třeba uvědomili. Přesto zde výroba vypínačů a zásuvek velkého množství rozdílných variací má již 145 letou tradici.

Účastníci Hlavičkiády měli jedinečnou možnost tuto výjimečnou a moderní společnost navštívit. ABB je známa tím, že pro vývoj i výrobu používá ty nejmodernější systémy a postupy. Účastníci byli uvedeni do problematiky přednáškou o historii a přítomnosti společnosti a představením portfolia výrobků. Následovalo velmi odborné seznámení s vývojem, s postupem a konstrukcí vypínačů, kterým nás provedl pan Kozák. Studentům byla představena moderní podoba postupu při navrhování výrobků a byli do detailu seznámeni se všemi jednotlivými kroky konstrukce i nejmodernějšími 3D technologiemi, které firma pro vývoj používá.

Po obědě jsme zavítali do výroby. Zde jsme navštívili nástrojárnu, lisovnu plastů i kovů a finální montážovnu. Náš průvodce nám představil každý důležitý stroj ve výrobě a jeho účel. Názorně představil postup při montáži i úskalí a problémy s ní spojené. Velkou zvláštností výroby v ABB je, že zde vedle sebe pracují jak moderní stroje, tak linky fungující již od padesátých let.

V poslední části prohlídky jsme s panem Kozákem navštívili budovu vývoje. V návaznosti na svou předchozí přednášku, nám byly představeny kroky vedoucí od návrhu k finálnímu produktu odesílaného do výroby. Představil nám výrobu forem, testování modelů a vědecké centrum. Zde nám byla předvedena praxe tvorby výkresů, návrhů a účastníci si mohli zblízka prohlédnout 3D scanner, 3D mikroskop a 3D tiskárnu.

Domnívám se, že Hlavičkiáda v ABB byla velmi poučná a zajímavá pro všechny účastníky. Dozvěděli se mnoho zajímavých poznatků a poznali v praxi fungování velké nadnárodní společnosti. Zároveň byli seznámeni se systémy vývoje, konstrukce a výroby. Exkurze v ABB Jablonec n. N. všechny účastníky velmi zaujala, obohatila a jistě odjížděli plni nových poznatků.loga_op_vk_2.gif, 12kB