Aplikovaná elektrotechnika


Přednášky ve firmě MICRORISC, s.r.o.

V rámci probíhající spolupráce proběhla ve dnech 22. 4. - 23. 4. 2014 přednáška pro dvě třídy EA3, I3B (v celkovém počtu asi 40 žáků) přímo v sídle firmy MICRORISC v Jičíně. Věnoval se nám pan Jaromír Mastík z oddělení podpory, který nám přeložil základní informace o bezdrátové platformě IQRF, kterou tato jičínská firma vyvinula před deseti lety ve spolupráci s VUT Brno a dosahuje s ní úspěchů i na mezinárodním poli. Představil a předvedl nové produkty chystané na letošní rok a nabídl žákům zaměstnání. Zároveň popsal, jaké vlastnosti by měl mít přijímaný zaměstnanec a co by měl umět.

Jsme velice rádi, že tato progresivně se rozvíjející firma nám věnuje tolik času i prostředků a představuje pro naše žáky motivaci k jejich snažení.

Ing. Zdeněk Pokorný

Projekt AE Projekt AE
Projekt AE Projekt AE

For ELEKTRO - 21. 11. 2013

Dne 21. 11. 2013 studenti tříd ET2, EA3, SM2 navštívili výstavu For Elektro, která se konala v areálu PVA Letňany v Praze. Výstava byla tematicky zaměřena na energetiku, elektrotechniku, a průmyslovou elektroniku. Studenti tak měli možnost shlédnout aktuální nabídku výrobků pro tuto oblast. Poměrně silné zastoupení na výstavě měly firmy z oblasti automatizace, domácí automatizace a elektroinstalace. Tato oblast je velice progresivní a studenty zajímaly novinky v oblasti prvků pro snímání veličin i akční prvky v podobě zdrojů tepla, klimatizačních jednotek či ovládání techniky budov. Dalším výrazným tématem výstavy byly alternativní zdroje pohonů vozidel. Studenti měli možnost vyzkoušet jízdu na elektrických kolech a vidět ukázky vyspělých elektrických vozidel poháněných pouze elektrickou energií. Na výstavě nechyběly exponáty z oblasti průmyslové regulace, elektronických součástek či energetiky. Též bylo možno shlédnout navštívit stánky vydavatelů elektrotechnické literatury. Návštěva výstavy proběhla mezi 9:00 a 13:15. Doprava a vstupné bylo studentům hrazeno v rámci projektu Aplikovaná elektrotechnika.


Projekt AE Projekt AE
Projekt AE Projekt AE

Propagační seminář - 30. 1. 2013


Projekt AE Projekt AE
Projekt AE Projekt AE
Projekt AE Projekt AE

Věnujeme pozornost budoucím „elektrikářům“!

Nad tím, že na jičínské průmyslovce opět slavnostně zahájili další projekt („Aplikovaná elektrotechnika“), se už nikdo nepozastavuje. Těch projektů, díky kterým je naše škola dobře vybavena a má úroveň, je mnoho. Ten, kdo dlouhodobě sleduje strategii naší školy, brzy zjistí, že tento projekt si klade za cíl výrazně podpořit obor, který stojí stranou zájmu veřejnosti.


Elektronik a elektrikář je ve světě pan „Někdo“ a je hodnocen výrazně lépe než u nás. Ve Velké Británii si kupř. uvědomují nedostatek těchto odborníků a pohlížejí na ně stejně jako na vysokoškoláky. Nejenže se k nim podle toho chovají, ale také je podle toho hodnotí i finančně.


RF Touch


Jestliže chceme být schopni dát našim studentům tuto perspektivu a orientovat je tímto směrem, vybavujeme v rámci tohoto projektu naši školu vším potřebným vybavením a sami sebe chceme lépe připravit na to, abychom učili to, co je v praxi skutečně třeba. Projekt „Aplikovaná elektrotechnika“ tak přispěje nejen k lepšímu vybavení elektrolaboratoří, ale i ke školení učitelů a vypracování nových učebních textů. K většímu sepětí školy s okolními firmami.


Jestliže na rčení „zlaté české ručičky“ má ještě něco být, pak na jičínské průmyslovce k tomu chceme aktivně přispět.


Zdeněk Pokorný,
vyučující VOŠ a SPŠ Jičín

loga_op_vk_2.gif, 12kB