Aplikovaná elektrotechnika

V rámci projektu Aplikovaná elektrotechnika pořádá naše škola workshopy pro žáky základních škol. Jejich cílem je seznámit je s učivem vybraných odborných předmětů populární formou a zvýšit tak zájem o studium na technických středních školách.

Workshopy jsou koncipovány tak, že menší skupinky žáků navštíví postupně několik specializovaných učeben, kde mají možnost se seznámit s vybranými technickými předměty, používanými učebními pomůckami a organizací výuky. Během návštěvy mohou aktivní žáci získat body za nabyté znalosti a zkušenosti, které jsou u těch nejlepších odměněny drobnými upomínkovými předměty.

Worskhopy pro ZŠ - stanoviště odborných učeben

Budova Pod Koželuhy:
  • Laboratoř elektrotechnických měření:
  • představení LED diod a prací studentů s těmito prvky
  • seznámení s vybavením učebny pomocí krátké aktivity zapojení LED do obvodu regulovatelný zdrojem a rezistorem na cvičném zapojovacím panelu
  • krátký znalostní test z nabytých vědomostí a zkušeností s možností zisku bodů
 • Učebna VT – U4:
  • ukázka učebny a systému výuky předmětu Operační systémy
  • prezentace novinek v operačním systému MS Windows 10
  • krátká aktivita práce s rozhraním Continuum ve Windows 10
  • znalostní kvíz z nabytých vědomostí s možností zisku bodů
 • Jazyková učebna
  • Kvízy a soutěže z angličtiny na interaktivní tabuli

Budova Komenského náměstí:
 • Laboratoř mechatroniky – pneumatické systémy:
  • představení výukových stolů s pneumatickými prvky
  • ukázka funkcionality různých úloh z prostředí průmyslu s pneumatickými prvky
  • předvedení automatické pracovní stanice řízené pomocí PC
  • krátká aktivita zapojení jednoduchého pneumatického obvodu s pneumotorem a tlačítkem s možností zisku bodů
 • Laboratoř mechatroniky 2 – robotika:
  • představení stavebnic robotických mechanismů
  • ukázka robotických vozítek
  • prezentace základů programování řízení robotů stavebnice Lego Mindstorm
  • aktivita pro žáky - programování povelů robotických vozítek v rozhraní Lego Mindstrom - s možností zisku bodů
 • Dílna CNC
  • seznámení s CNC frézkou a soustruhem
  • krátký test ze získaných vědomostí s možností zisku bodů
  • ukázka práce CNC frézky – vygravírování jména vítěze testu na plastovou destičku

Workshop AE Workshop AE
Workshop AE Workshop AE
Workshop AE Workshop AE
Workshop AE Workshop AE
Workshop AE Workshop AE
Workshop AE Workshop AE
Workshop AE Workshop AE

loga_op_vk_2.gif, 12kB