Průběžná klasifikace

Vážení rodiče,

Kliknutím na odkaz "Přístup pro rodiče a žáky" se před Vámi objeví přístupové okno do databáze známek. Po zadání přiděleného uživatelské jména a hesla Vám bude umožněn přístup do databáze průběžné i pololetní klasifikace. Vedle názvů jednotlivých předmětů je v prvním sloupci vpravo uveden průměr známek z příslušného předmětu, vypočítaný pomocí tzv. váhy (malé číslo pod známkou). Váha je důležitost známky z hlediska příslušného pedagoga (např. čtvrtletní písemná práce má vyšší váhu než běžný test). Váha a průměr se nezobrazí po odstranění zatržítka v pravé zelené části okna.


Věřím, že tato služba zvýší Vaši informovanost o prospěchu Vašeho syna (dcery), zkvalitní komunikaci a spolupráci mezi rodiči a školou a přispěje ke zlepšení prospěchu studentů.


Jakékoliv připomínky prosím zasílejte na adresu reditelka@spsjc.cz.