Seco GROUP

  • firma Seco Group je pravidelným sponzorem školy – podílí se na materiálním zajištění závěrečných zkoušek, zakoupením prvního robota pomohla se zařazením programování robotických mechanismů do výuky, poskytuje nástroje pro práci na konvenčních i CNC strojích
  • 2014 – ve spolupráci s firmami Seco Group Jičín jsme uskutečnili v sídle firmy setkání pedagogů středních a základních škol
  • 2011 – zaměstnanci firmy Seco GROUP spolupracovali s naší školou na projektu „Modulový vzdělávací program zámečník podle NSK“
  • od roku 2010 škola využívá zapůjčený traktůrek od firmy Seco GROUP pro úpravu travnatých ploch v areálu školy
  • od roku 2009 VOŠ a SPŠ, Jičín uskutečnila pro zaměstnance firmy Seco GROUP řadu kursů dalšího vzdělávání (např. základy strojírenské technologie, obsluha číslicově řízených strojů, programování CNC, svařování, řezání kyslíkem)
  • od roku 2009 žáci VOŠ a SPŠ, Jičín každoročně aktivně spolupracují s firmou Seco GROUP na zajištění festivalu „Jičín – město pohádky“
  • 2008 – firma Seco GROUP a.s. umožnila vyučujícím odborných předmětů a mistrům odborného výcviku podrobné seznámení pedagogů s technologiemi, které tento podnik používá (CAD/CAM systémy, CNC soustruhy a obráběcí centra)
SECO GROUP 2016 SECO GROUP 2016