Soutěže


Soutěže považujeme za důležitý nástroj k vyhledávání talentovaných nebo nadaných žáků a studentů.


Pravidelně se naši žáci a studenti umísťují na čelních příčkách v soutěžích v CNC programování, Středoškolské odborné soutěži, KYBER robot, CISCO Netacad, Celostátní matematické soutěži aj.


Žákům a studentům:
  • dávají srovnání, jak se jim podařilo osvojit znalosti a dovednosti
  • přinášejí motivaci k vyhledávání nových informací, řešení problémů
  • umožňují rozvíjet komunikativní schopnosti (vyjádřit myšlenku a obhájit ji)

Soutěže Soutěže