Spolupráce s firmami

Tradiční návštěva EMUGE v Laufu

Stalo se již pravidlem, že se vybraní studenti strojních oborů naší školy podívají na jeden den do bavorského historického městečka Laufu (něm. Lauf an der Pegnitz). Důvodem není to, že má tato oblast vazbu na českou historii, ale protože tam sídlí úspěšná firma EMUGE – FRANKEN. Tato zajímavá exkurze je umožněna díky aktivní podpoře pobočky této společnosti sídlící v nedaleké Lomnici nad Popelkou a konkrétně paní Mařasové.

Cesta je daleká, proto vyjíždíme z deštivého Jičína 22. března 2017 již před půl šestou. Díky tomu je Praha ještě rozespalá a na plzeňskou dálnici vjíždíme bez komplikací. Kopírujeme „Norimberskou cestu“, historickou spojnici Prahy s Norimberkem známou též jako Karlovu cestu (lat. Via Carolina). Hraniční Rozvadov nás překvapil sněhovou vánicí, ale vyhlášené německé dálnice nás rychle a bezpečně dovedou k cíli. U hlavní budovy podniku nás čeká milé přijetí, nezbytné focení a následné krátké seznámení s historií firmy. Potom jsme rozděleni na tři patnáctičlenné skupiny a máme možnost projít nejzajímavější provozy výroby závitníků a zavinovacích fréz. Jde o přípravu materiálu, obrábění profilu a vybrušování drážek. Zajímavé je i tepelné zpracování, povlakování nástrojů tvrdými karbidy, kontrola, značení, skladování a expedice. Nejpůsobivější je praktická ukázka vlastního využití vyráběných nástrojů, které jsou vyváženy do automobilek, letecké, energetické a všeobecné strojírenské výroby v celém světě.

Pak již je očekávaný oběd, i když předpokládaný řízek a bramborový salát byl nahrazen gulášem s těstovinami. Ale účelem cesty nebylo stravování nýbrž získání a informací o zajímavých technologiích a progresivních výrobních postupech.

Rozloučení se zajímavým městečkem Laufem proběhlo hodinovou prohlídkovou procházkou v historickém centru. Zajímavostí bylo, že v domě „U divého muže“ přespal i mistr Jan Hus na své trudné cestě do Kostnice. My jsme však po krátké prohlídce Václavova hradu (něm. Wenzelsburg či Wenzelschloss), který založil Karel IV., zvolili návrat do vlasti. Cesta zpět byla bez komplikací a po dvacáté hodině jsme se v pořádku vrátili do Jičína.

27. března 2017
Ing. Miroslav Vavroušek

náhled  

Seznámili jsme se s výrobou závitníků

Exkurze tříd SM3/SC3, V1, V2, OB1 do firmy Emuge-Franken v německém Laufu se uskutečnila 7. 4. 2016.

Po dlouhé vyčerpávající cestě, která začala v 5:25 ráno, jsme po desáté hodině konečně dorazili na místo. Nejdříve jsme si poslechli některé základní informace o firmě a její historii, dostali něco k uhašení žízně a pár dalších reklamních darů, aby studenti měli z čeho trhat papíry na písemné práce. Následně jsme se rozdělili do 3 skupin a začali procházet celým AREÁLEM FIRMY. Navštívili jsme všechny úseky výroby, od konstrukce až po finální kontrolu. Viděli jsme spoustu „Dreh - und Schleifmaschinen“, (brousící CNC stroje) a byl nám ukázán a vysvětlen celý postup výroby závitníků. Firma Emuge-Franken vyrábí až přes 100 000 různých druhů závitníků a kromě toho také frézy a upínací nástroje, jejichž výrobu zajišťuje pobočka firmy v Lomnici nad Popelkou, díky které se tato exkurze konala.

Dále jsme pokračovali návštěvou firemní jídelny, kde jsme dostali „Schnitzel und Kartoffelsalat“. Naši výpravu jsme završili prohlídkou historického centra města Laufu a poté nás čekala už jen dlouhá cesta domů.

Věříme, že exkurze byla užitečná, studenti se dozvěděli něco nového a tím získali širší rozhled v oboru strojírenství. „Auf Wiedersehen“!


Karolína Volná, Marek Hejduk SC3/SM3

náhled náhled
náhled náhled

Návštěva firmy Emuge ve městě Lauf

Dne 25. 9. 2014 se studenti strojírenských oborů zúčastnili exkurze do firmy Emuge

Firma Emuge, se sídlem v něměcké městě Lauf and der Pegnitz a pobočkami po celém světě včetně České republiky (Lomnice nad Popelkou), se specializuje na výrobu upínacích nástrojů a nástrojů na řezání závitů používaných hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu, kde je zapotřebí dosažení velmi vysoké přesnosti (řádově tisícin milimetru). Tato firma spolupracuje s naší školou.

Po krátkém uvítání majitelem, panem Knieniederem, zástupce pro Českou republiku provedla krátkou, ale výstižnou prezentaci firmy. Následovala vlastní prohlídka výrobních hal. Studenti si měli možnost prohlédnout všechny výrobní provozy a seznámit se s nejnovějšími výrobními technologiemi (např. vakuové pece, CNC brusky). Bez zajímavosti nebyla ani prohlídka účňovské školy, která je nedílnou součástí firmy. Po obědě si pak studenti prohlédli centrum města a mohli si uvědomit historické souvislosti mezi tímto regionem a oblastí, kde sídlí naše škola.

Bylo příjemné setkat se ve firmě s absolventy naší Vyšší odborné školy a ještě příjemnější dozvědět se přímo z úst majitele firmy, že čeští technicky vzdělaní lidé, na jejichž výchově se podílí i naše škola, jsou jedni z nejlepších na světě.

Studenti naší Vyšší odborné školy pravidelně vykonávají povinnou praxi v této firmě, a řada z nich zde po úspěšných absolventských zkouškách nachází i své uplatnění.


Exkurze do firmy EMUGE

Ve čtvrtek dne 3. 11. 2011 se uskutečnila exkurze do rodinné firmy EMUGE - FRANKEN.

Ta sídlí v bavorském Laufu, ale má svoji pobočku i v Lomnici nad Popelkou. Vzhledem k vzdálenosti do Bavorska exkurze pro nás začínala už v 5:30 ráno odjezdem z Jičína. Cesta autobusem ubíhala rychle, do Laufu jsme dorazili po desáté hodině.

Před vstupem do samotného zcela nového areálu se nás ujali tři pracovníci firmy. Tito průvodci nás usadili ve společenské místnosti, kde proběhlo přivítání a krátká prezentace o firmě. Dále následovala prohlídka samotného objektu, kterou jsme absolvovali ve třech skupinách. V každé z nich bylo patnáct žáků, jeden učitel, jeden zástupce místní firmy a jeden pracovník firmy z Lomnice. Ve skupině buď někdo z vyučujících, nebo z českých zástupců firmy plnil funkci překladatele. Prošli jsme celou firmu, výrobní haly a viděli mnoho nových a zajímavých věcí, ale i techniku a stroje, o kterých se ve škole učíme a zde jsme se s nimi poprvé setkali v praxi. Společnost EMUGE se zabývá výrobou vysoce kvalitních nástrojů v oblasti výroby a měření závitů, upínání nástrojů a obrobků a frézování. Program EMUGE-FRANKEN nabízí 110.000 položek. Kromě standardních katalogových nástrojů jsou ve spolupráci se zákazníky vyvíjeny speciální nástroje, optimalizované pro jejich strojový park a technologické požadavky.

Ve 13:00 na nás čekal oběd. Po jídle jsme se s námi zástupci firmy rozloučili. Poté jsme vyrazili na prohlídku starobylého města Laufu. Bylo možno prohlédnout si historické centrum i některé zajímavosti města – hrázděné domy, radnici, hrad, městské opevnění. Na 16:00 byl plánován odjezd. Zdařilá akce pro nás skončila před budovou naší školy kolem půl deváté večer.

J. Wagenknecht (S4), A.Chlumská


EMUGE - FRANKEN

26. března 2009 se naše škola zúčastnila, stejně jako loni, zájezdu do firmy EMUGE-FRANKEN sídlící v německém Laufu. Prohlédli jsme si celý závod. Od zámečnických dílen až po oddělení konstrukce a odbytu. Ve firmě bylo několik zajímavostí, kromě nejnovějších CNC strojů a výroby závitů, zde byla vidět např. 3D tiskárna vyrábějící opravdové modely. Prohlídka byla velice zajímavá a poučná. Po ní jsme měli připravený chutný oběd v krásné firemní kantýně.


Po společném vyfotografování jsme se přesunuli do starobylého centra města.

Kdo chtěl, mohl se jít podívat na místní starý hrad, který, jak jsme se dozvěděli, byl hodně spojen s Čechy a s Karlem IV. Po prohlídce hradu se skupina zájemců přesunula do zrekonstruované brusírny nožů ze 17. století a na náměstí. To je tvořeno hrázděnými domy a jeho dominantou je radnice. Po skončení prohlídky města jsme odjížděli do České republiky.


Velké poděkování patří firmě EMUGE, která nám zprostředkovala tento zájezd, a také naším učitelům v čele s Alenou Chlumskou.

Ondřej Janouch VS2

náhled náhled náhled
náhled náhled náhled


Zájezd VOŠ a SPŠ do závodu EMUGE v německém městě Lauf u Norimberka


Emuge Je středa 9.dubna 2008, 5:30 ráno a pan Vavroušek právě porovnává svůj obsáhlý seznam se skutečně přítomnými. Konečně doráží i poslední opozdilec a můžeme vyrazit. Karosa si pomalu razí cestu tmou na Boleslav a za svítání již po dálnici míří ku Praze. Cesta rychle ubíhá. Přejíždíme Barrandovský most, jedeme na Plzeň, objíždíme ji a konečně zastavujeme na Rozvadově u čerpací stanice Shell a fast foodu Mc Donald’s, kde se krátce občerstvíme, protáhneme a vyrážíme dál Schengenem za hranice, na Norimberk a Lauf, kterážto města jsou však poněkud záludná a tak se do laufského závodu Emuge dostáváme až po 11. hodině.

V továrně nás uvítal sám pan ředitel a jeho projev měl jedinou chybu, byl v němčině a ti z nás, kteří nejsou v tomto jazyce příliš zběhlí, se v jeho proslovu ztratili. Jako druhý se nám představil vedoucí obchodního oddělení, tomu už bylo rozumět lépe, mluvil sice německy, ale lepší porozumění bylo způsobeno současně promítanou dvojjazyčnou prezentací. Jako třetí před nás předstoupila zástupkyně pobočky firmy Emuge v Lomnici nad Popelkou, která mluvila česky. Rozuměli jí tudíž úplně všichni.

Poté co jsme se rozdělili na tři skupiny a vyrazili jsme na exkurzi přímo do provozu. Provázel nás inženýr, který nám přes paní překladatelku vysvětloval taje svého závodu. s ním jsme tedy postupně prošli dílny učňů, sklad materiálu, obrobnu, kalírnu, brusírnu s CNC bruskami, svařovnu, kde se třecím svařováním spojoval polotovar závitníku z kvalitní ocele pro řeznou část a z méně kvalitní pro stopku nástroje.

Nakonec jsme dorazili zpět do konferenční místnosti, kde se s námi pan ředitel rozloučil a spolu s ním jsme se odebrali na pozdní oběd v podobě obrovského řízku. Pánové z vedení nám každému věnovali katalog výrobků a dárkové předměty s logem firmy.

Po rozloučení s továrnou jsme se vydali do centra města a ti kdo se nevěnovali místním památkám, mohli navštívit některou z mnoha kaváren, cukráren, hospůdek a zanícený knihomol i knihkupectví, kterých tu měli snad více než restaurací. Město Lauf bylo založeno ve 14. století císařem Karlem IV., historické náměstí s hrázděnými domy lze obdivovat dodnes. V jednom z nich nocoval Jan Hus při cestě do Kostnice.

Kolem 16. hodiny jsme vyrazili zpět k domovu. Cesta ubíhala vcelku monotónně a ve 21:20 jsme zastavili na místě, odkud jsme před necelými 16 hodinami odjeli a zjistili jsme, že se tu vlastně nic nezměnilo - tma vypadala úplně stejně jako ráno a byli jsme stejně ospalí.

Myslím, že i přes dlouhou cestu se nám návštěva města Laufu a firmy EMUGE vyplatila. Byli jsme spokojeni. Viděli jsme uplatnění mnoha našich teoretických znalostí v praxi a ověřili jsme si také svoji znalost němčiny. Někteří z nás byli motivováni k tomu hledat v této perspektivní firmě zaměstnání.

Jiří Riegr , žák třídy S 4

náhled náhled náhledSpolečná prezentace VOŠ a SPŠ, Jičín a EMUGE s.r.o. Lomnice nad Popelkou


V posledních letech se velice zlepšila spolupráce naší školy s firmou EMUGE s.r.o. Lomnice nad Popelkou. Významná je zejména pomoc této firmy při zajišťování odborného výcviku učňů třetího ročníku oboru Obráběč kovů na CNC obráběcích strojích, které naše škola nevlastní. Firma rovněž umožňuje našim studentům třetího ročníku oboru Strojírenství absolvovat povinnou praxi a to jak ve výrobě, tak i v přípravě výroby a kontrole. Významně se podílí i na zabezpečení praxe pro třetí ročník VOŠ.


Protože i tato firma pociťuje v současné době nedostatek kvalifikovaných pracovníků strojařských oborů, a to jak v dělnických, tak i technických profesích, uvědomili si její vedoucí pracovníci nutnost spolupodílet se na výchově těchto pracovníků. Abychom mohli tyto pracovníky vychovat, musíme je nejprve získat. Nejlepším agitací je pak ukázka konkrétní výroby a zejména pak uplatnění studentů na jednotlivých pozicích v této výrobě. Tuto skutečnost chápou i vedoucí pracovníci firmy EMUGE s.r.o a proto prokuristka firmy paní Mařasová přišla s nabídkou uspořádat prezentaci naší školy společně s dnem otevřených dveří ve firmě, aby tak rodiče i děti mohli vidět reálné uplatnění po absolvování některého strojírenského oboru, který naše škola nabízí. Společná prezentace se po vzájemné dohodě uskutečnila 31. 10. 2007 v areálu firmy EMUGE, za účasti odborníků obou organizací. Budoucí dělníci a technici si tak spolu se svými rodiči mohli prohlédnout všechna pracoviště podniku a vytvořit si obrázek o nabízeném povolání. Po absolvování prohlídky, kterou zajišťovali odborní pracovníci firmy EMUGE, byli všichni účastníci informováni pracovníky naší školy o tom jakým způsobem studia mohou získat potřebnou kvalifikaci. Výklad byl podpořen propagačními materiály obou organizací, zúčastněných na prezentaci.


Tato forma prezentace školy a náboru studentů je velice názorná a rozhodně má velký vliv na rozhodování mladých lidí při volbě povolání. Někteří ze zúčastněných se pak přišli podívat i v den otevřených dveří do prostor naší školy, aby se přesvědčili o tom jak je zabezpečena odborná příprava pro obor, který si chtějí zvolit.


Z praxe našich učňů a studentů ve firmě EMUGE

náhled náhled náhled
náhled náhled