Studentský projekt STORY LINE APPROACH

Tým naší školy reprezentoval Českou republiku na mezinárodní konferenci

Naši studenti se zúčastnili mezinárodní konference k projektu Story line approach v polském městě Legnica ve dnech 4. – 6. května 2015, které se nachází v oblasti Dolního Slezska. Před odjezdem do Polska jsme se studenty navštívili město Trutnov, kde jsme byli na exkurzi ve firmě Continental vyrábějící komponenty pro automobilový průmysl.

Konference probíhala v reprezentativních prostorách nového luxusního hotelu v Legnici. Podle časového harmonogramu jsme si s pomocí překladatelů vyslechli prezentace vítězných týmů z jednotlivých zemí zapojených do projektu. Česká republika byla zastoupena naší školou VOŠ a SPŠ, Jičín a VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela z Náchoda. Ze Slovenské republiky se konference účastnily tři školy a z Polské republiky dvě školy.

Po prezentacích jsme navštívili malou vodní elektrárnu v Kaczawě v Prochowcích, bioplynovou stanici ve výstavbě v Szczedrzykowicích a nakonec větrnou farmu s 22 turbínami o výkonech 2 MW. Večerním programem byla prohlídka historického jádra města Legnica a ve středu dopoledne před odjezdem domů jsme navštívili místní park, kde jsme interaktivní formou poznávali stromy.

Studenti si zájezd velmi pochvalovali a získali mnoho nových zkušeností a poznatků z oblasti obnovitelných zdrojů energie, komunikačních, kulturních a navázali mezi sebou mezinárodní přátelství.

Story Line Story Line
Story Line Story Line


Nejlepší návrh na konferenci Story Line Approach podal tým naší školy. V květnu se bude účastnit mezinárodní konference v polské Legnici.

Ve středu 15. 4. 2015 se v Horním Maršově sešli zástupci žáků středních odborných škol z Trutnova, Jičína a Hradce Králové, aby představili a obhájili výsledky své téměř roční práce v rámci projektu Story line approach.

Tým naší školy založil na základě zadání fiktivní firmu - Ecomade, která provedla energetické poradenství pro soukromé kadeřnictví v Trutnově. Tým doporučil konkrétní kroky k úspoře nákladů zavedením ekologického vytápění a energetickými úpravami budovy. Na konferenci v Horním Maršově, na které odborná porota rozhodovala o nejlepším návrhu, zastupoval firmu Ecomade její ředitel Filip Bělík a techničtí odborníci ve složení: Jakub Stránský, Ondřej Kolář, Marek Štampoch, Jiří Štěpánek a Martin Tejchman.

Právě tým naší školy VOŠ a SPŠ, Jičín se stal vítězem.

Komise hodnotitelů, ve které seděli i uznávaní odborníci z praxe, ocenila především preciznost připraveného návrhu. Studenti nejen že dokázali spočítat finanční náročnost celého projektu, ale zároveň vcelku přesně určili i dobu návratnosti této investice.

Navíc předložené řešení velmi přesvědčivě prezentovali. Celou rekonstrukci rozfázovali do jednotlivých kroků, což ocenila především „zadavatelka“ projektu, samotná majitelka kadeřnictví. Díky tomu si dnes může vybrat a potažmo realizovat jen ty kroky, které jí vyhovují.

Naši žáci se v rámci programu ještě v květnu setkají na závěrečné konferenci v polské Legnici s vítězi z dalších zemí, z Polska a Slovenska, aby společně probrali výsledky svého snažení.

Konference Story Line Approach. [online]. Horní Maršov. 2015. [cit. 21. 4. 2015] Dostupné na internetu:
http://sever.ekologickavychova.cz/konference-story-line-approach/


StoryLine StoryLine
StoryLine StoryLine

cooperation between vocational schools students and the world of work
Školy pomocí metody dějové linie budou prakticky řešit a posuzovat palčivé energetické problémy skutečných klientů.

Projekt reaguje na vysokou poptávku středních odborných škol po možnosti propojit školní teorii s praktickou zkušeností studentů ve studovaném oboru. V českém, slovenském i polském školství jsou možnosti škol v tomto směru zatím poměrně omezené, třebaže právě praktická zkušenost studentů je nejvíce poptávána na trhu práce a zvyšuje úspěšnost studentů při hledání zaměstnání. Cílem projektu je, aby se studenti co nejlépe naučili řešit problémy bezprostředně se týkající studovaného oboru a získali zkušenosti, které se jim mohou hodit při profesním uplatnění.

Samotná realizace bude probíhat tak, že oslovený klient zadá konkrétní požadavek týkající se úspor energie v jeho provozovně. Studenti si založí vlastní energetickou agenturu a budou řešit aktuální a skutečný problém klienta. Řešitelské týmy studentů budou spolupracovat s odborníky a pod jejich vedením pracovat na energetických úsporách podle zadání. Vyvrcholením projektu je konference, na které budou pracovní skupiny prezentovat klientovi svoje závěry a doporučení vedoucí k úsporám. Ze závěrečné celostátní konference vzejde vítěz národního kola a tato škola se zúčastní mezinárodního setkání (SLOVENSKO, POSKO A ČESKO). Tato mezinárodní konference proběhne v květnu 2015 v polské Legnici.

Nyní je skutečným klientem a problémem k řešení: Kadeřnictví MAXIM paní Vrabcové v Trutnově. Soutěžící studenti jsou z následujících škol: VOŠ a SPŠ Jičín; SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové; Česká lesnická akademie Trutnov, SŠ a VOŠ.


Další informace k projektu na: http://sever.ekologickavychova.cz/projekty/

Školní vedoucí: M. Libánská, M. Bret a F. Mejsnara

Zpráva našeho školního týmu, který pracuje na projektu energetických úspor

Dovolujeme si Vás informovat, že se naše škola zapojila do projektu STORY LINE APPROACH, který se zabývá úsporami energie a obnovitelnými zdroji energie. V rámci projektu jsme si založili fiktivní firmu jménem EcoMade. Projekt je mezinárodní a v případě úspěchu nás čeká prezentace našeho návrhu na úspory energií na mezinárodním setkání v Polsku. Naše fiktivní firma se zabývá energetickou úsporou pro kadeřnictví v obytném domě v Trutnově. Majitelka kadeřnictví (klientka) si na závěr projektu vybere nejvhodnější řešení z předložených a odprezentovaných nabídek fiktivních firem, které může být i realizovatelné.


Za tým EcoMade ředitel Filip Bělík a oddělení PR.