Swell

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Napsali o nás


Firma má dlouholeté zkušenosti s vykonáváním praxe našich žáků a studentů, proto je dobře seznámena s úrovní jejich znalostí a dovedností. Žáci střední průmyslové školy vykonávají ve firmě čtrnáctidenní praxi, studenti vyšší odborné školy půlroční souvislou praxi. Firma jim poskytuje témata z praxe pro absolventské práce, zaměstnanci firmy jsou konzultanty prací. Zaměstnanci firmy poskytují odborné konzultace i našim pedagogickým pracovníkům v oblasti CAD/CAM.


Prezentace firmy Swell na VOŠ a SPŠ, Jičín

Jak se stalo již tradicí, navštívili poslední březnový den roku 2016 zástupci úspěšné firmy Swell se sídlem v Hořicích regionu studenty Vyšší odborné školy v Jičíně. Studenti byli informováni o obsahu činností, které tato společnost provádí. Jedná se konstrukci automobilových komponent, počítačem řešené pevnostní analýzy, široká oblast praktických zkoušek a v neposlední řadě i návrh a výrobu tvářecích nástrojů. Součástí prezentace byla i nabídka možného zaměstnání úspěšných absolventů.


Setkání v Hořické firmě Swell s.r.o.

Ve čtvrtek, 23. ledna 2013 se uskutečnilo další setkání zástupců škol v centru vývojových služeb firmy SWELL, spol. s r. o. v Hořicích. Firma SWELL, spol. s r. o. je již několik let partnerem školy VOŠ a SPŠ Jičín, která setkání v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ iniciovala. Cílem akce bylo představení činností firmy poskytující technologické služby, přednesení požadavků na uchazeče o zaměstnání a předání zkušeností s jejich uplatněním.

Setkání zahájil pan Ing. Petr Havlík stručným průřezem historie firmy, z kterého bylo zcela patrné, že celý úspěch ryze české firmy z Hořic je postaven zcela na schopnostech jejího vedení a zaměstnanců. Do budoucna firma plánuje další postupný růst, který bude vyžadovat odborníky. Firma si je vědoma jejich nedostatku a již nyní podporuje studenty umožněním absolvování odborných praxí, pomocí s vedením a konzultacemi závěrečných prací.

Po představení firmy, následovala pro pedagogy nejzajímavější část. Zde si opět vzal slovo pan Ing. Havlík, který shrnul nejdůležitější požadavky na uchazeče o zaměstnání. Zmínil se o tom, že samozřejmostí je základ technického vzdělání a velká chuť pro různorodou práci, která skýtá řešení rozličných problémů. Zmínil značnou potřebu ve vzdělání jazykovém, kde anglický jazyk je v jejich společnosti podmínkou, německý pak výhodou. Dále hovořil o potřebě uchazečů s dobrými „měkkými“ kompetencemi, jako např. samostatnost, efektivní komunikace, kooperace, kreativita…

Další část dopoledního setkání vyplnily prezentace pedagogů z VOŠ a SPŠ Jičín, kteří ukázali, jak své žáky připravují pro uplatnění v technické praxi. Po úvodních prezentacích se konala exkurze do testovacích laboratoří a výrobních provozů podniku, kde byly popsány přístroje pro provádění testů a zátěžových zkoušek a dále metody jejich vyhodnocení. Exkurze byla velice zajímavá a prokázala, že firma SWELL používá špičkové moderní technologie.

2012 – 2015 byla firma Swell partnerem projektu naší školy „Praktické dovednosti – klíč ke konkurenceschopnosti“

2008 – firma Swell spol.s r.o. zajistila vyškolení tří pedagogů v práci se SW CATIA

Firma Swell spol. s r.o. je sponzorem čtrnácti licencí CATIA V5R18

Firma Swell, spol. s r.o. Hořice navázala spolupráci s naší školou na základě partnerské smlouvy podepsané v červenci 2008 ředitelkou VOŠ a SPŠ, Jičín Ing. Alenou Žalskou a jednatelem firmy Swell, spol. s r.o. Ing. Lubomírem Drašarem. Partnerství, jehož cílem je příprava kvalifikovaných pracovníků pro automobilový průmysl, vytváří podmínky pro zkvalitnění kvalifikační struktury na trhu práce.

Vedení firmy Swell, spol. s r.o. počítá s podporou studentů vyšší odborné školy i žáků střední průmyslové školy, kteří studují strojírenství. Konkrétně firma umožňuje exkurze do svých provozů, pro tento školní rok připravila odborné semináře pro studenty VOŠ z oblasti CAD konstrukcí i numerických simulací.

Studenti naší školy díky podpoře firmy Swell mohou od 24. září 2008 pracovat s nejnovější verzí programu Catia V5R18. Firma Swell sponzoruje nákup 14 licencí tohoto programu a odborné zaškolení pedagogických pracovníků. Catia slouží pro tvorbu virtuálních součástí a sestav s výkresovou dokumentací, zároveň nabízí širokou škálu analýz a následných aplikací pro hmotnostní charakteristiky, technologie výroby, pevnostní namáhání, kinematické studie atd.Ukázky studentských prací v programu Catia, které vznikly na základě spolupráce VOŠ a SPŠ, Jičín s Firmou Swell v Hořicích.

http://swell.cz/ukazky-studentskych-praci-v-programu-catia.html

SWELL 2016 SWELL 2016