Přehled verzí stránek a TODO

Autorský tým:

 • XHTML + CSS + AJAX: Jan Janeček
 • PHP+SQL: Jan Janeček, Mgr. Jaromír Vaníček
 • Design: Jan Janeček

Verze 4.7.2.x (ve výstavbě)

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Aplikován Lightbox
 • + Přidány flash videoklipy
 • * Aktualizován FCKeditor na poslední verzi
 • * Přijímací řízení 2008 - výsledky, přihláška .. ..
 • * Aktualizován článek o spolupraci s firmami - Emuge
 • * Mnoho oprav a aktualizací článků

Verze 4.7.1

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + CORNY pohár 2007
 • * Rozděleny sportovní a kulturní akce

Verze 4.7.0

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Nová sekce STUDIUM
 • + Přístup rodičů do průběžné klasifikace
 • + Pracuje se na modulu pro správu revizí
 • + Přidány informace o projektu SOCRATES
 • + Systém odkazovatelných článků
 • + Dotazník pro výběr nepovinného druhého jazyka budoucích prvních ročníků
 • + Informace o akreditacích DVPP
 • + Přidán článek o vybavení nove učebny fyziky
 • + Nová sekce Veřejné zakázky
 • + Přidány informace o rekonstrukci školní jídelny
 • * Návody přesunuty na stránky studium.vos-sps-jicin.cz
 • * FAQ přesunuty do sekce PRO STUDENTY
 • * Upraveny informace o přístupu do sítě pomocí VPN
 • * Aktualizace odkazů na stránky uživatelů
 • * Aktualizace Ukázky prací studentů
 • * Aktualizace přihlášek do školní jídelny
 • * Aktualizace informací o HW a SW vybavení školy
 • - Opravena nepřesnost v harmonogramu akcí školy

Verze 4.6.7

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Přidány stránky o CISCO Networking Academy
 • * Opravena funkce jídelníčku
 • * Aktualizovány informace o přijímacím řízení
 • * FAQ na žádost vedení školy odstraněno

Verze 4.6.6

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + přidán interface pro barevnou kopírku v budově Pod Koželuhy (elektro)
 • * plán akcí IC
 • * Aktualizován řád Domova mládeže
 • * Aktualizován řád a ceník školní jídelny
 • * Aktualizovány informace výchovného poradce
 • * Aktualizovány informace o studijních programech

Verze 4.6.5

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Přidány rozvrhy tříd, učitelů a místností na školní rok 2006/07
 • + Přidáno suplování
 • * Aktualizován harmonogram akcí školy
 • * Aktualizovány informace školní jídelny (řád, ceny stravného)
 • * Vylepšení administrace kurzů SIPVZ

Verze 4.6.2

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Systém pro firmy na zadávání nabídek zaměstnání pro studenty
 • + Možnost upozornění emailem na zaslání odpovědi na FAQ
 • + Informace o existenci účtu na školním MySQL serveru
 • + Generování a import účtů studentů do MySQL serverů školy
 • + Návod na instalaci Pro/Engineer Wildfire 3 CZ
 • * Aktualizovány informace v sekci KONTAKTY
 • * Vylepšen systém autentizace, možnost práv libovolné skupiny uživatelů
 • * Reorganizace kurzů SIPVZ
 • - Opraven přístup do pošty po přihlášení
 • - Opravena chyba v renderování tabulky jídelníčku

Verze 4.6.1

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Sekce PROJEKTY SIPVZ
 • + Sekce SRPŠ
 • + Stránka s programy dostupými přes VPN
 • + Do sekce KE STAŽENÍ přidány skripty na připojení disků
 • * Vylepšeny stránky s akcí Dobro a zlo
 • * Aktualizovány stránky s používaným programovým vybavením
 • * Aktualizován návod na instalaci VPN
 • * Připraveno rozvržení učeben LVT pro příští čkolní rok
 • - Opraveno zobrazení jídelníčku, pokud nejsou zadána data

Verze 4.6.0

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + SIPVZ - administrovatelné, napojení na IS
 • + Logovací a upozorňovací systém
 • + Rozvrhy tříd - offline propojení na systém Bakaláři
 • + Tělocvična
 • + Přihláška k ubytování na Domově mládeže
 • * Aktualizován návod na instalaci Apache 2 + PHP 5
 • * Aktualizován řád Domova mládeže

Verze 4.5.5

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Rekvalifikační kurzy - Výuka řízení obráběcích strojů
 • + Kritéria přijímacího řízení na SPŠ
 • + Administrovatelné oznámení - sportovní a kulturní akce školy
 • + Administrovatelná fotogalerie
 • + Stránka IPS - stav sítě a stanic
 • + Stránka IPS - řád sítě
 • + Stránka IPS - topologie sítě
 • + Administrace přehledu stanic IPS
 • + Stránka Memoriál Petra Letošníka
 • * Aktualizován požívaný FCKeditor na verzi 2.2
 • * Aktualizován řád LVT k aktuálnímu pololetí
 • * Vylepšení práce s FAQ
 • * Vylepšení systému oznámení
 • * Úprava jídelníčku
 • * Úprava úvodní stránky INFORMACE O STUDIU
 • * Aktualizace stránky PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ UČEBEN
 • * Aktualizace stránky HARDWAROVÉ VYBAVENÍ UČEBEN
 • * ICT plán školy předělán do PDF a přesunut do sekce SOUBORY KE STAŽENÍ
 • - Opravena chyba v odkazech úvodní stránky INFORMACE O STUDIU
 • - Opraveny různé gramatické chyby - Za korekce děkuji pí. Šikýřové

Verze 4.5.0

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + FAQ (administrovatelná, napojeno na IS)
 • + DHTML editor pro psaní příspěvků
 • + DHTML kalendář (zatím jen pro popup funkce)
 • + přihlašování a autentifikace vůči serveru HOMER
 • + základní verze administrace
 • + nová funkce - interní zprávy
 • + aktuality jsou dynamické a administrovatelné(DHTML editor) + mají historii
 • + Jídelníček, plně administrovatelný
 • + Francouzská mutace stránek
 • + zvýraznění pozice v levém a horním menu - Za doporučení děkuji p. Bienovi
 • + stanovy Studentské rady
 • + Domov mládeže - Internátní počítačová síť
 • + napojení na databázi IS školy
 • + Přehled tříd a studentů
 • + Pedagogický sbor
 • + Odkazy na stránky studentů
 • + Výchovný poradce - Šikana
 • + Školní řád
 • + Klasifikační řád
 • + Obory SOU, hodinová dotace
 • * Úvodní stránka studentské sekce
 • * Aktualizován řád školní jídelny
 • * změny kódu týkající se přechodu z MySQL 4.0.x na 4.1.x
 • * změny kódu zohledňující novou verzi poštovního serveru
 • * změny v PHP kódu a CSS, zapracování systému oprávnění
 • * Přijímací řízení
 • * Harmonogram školního roku
 • * Hardwarové vybavení učeben.
 • * Práce studentů.
 • * Obsazení učeben EO a SO.
 • * Kontakty

Verze 4.0.12

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + návod na instalaci Apache a PHP
 • + tiskový CSS
 • - drobné opravy chyb v kódu

Verze 4.0.11

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + ICT plán školy
 • + Kalendář - (za základní kód děkuji panu Čermákovi z P4A)
 • + Mapy
 • + Topologie sítě
 • + Informace o akci Budování Domu Šance.

Verze 4.0.10

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Návod k připojení na FTP server - (děkuji panu Čermákovi z P4A)
 • + Německá verze prezentace.
 • + Tiskové verze vybraných stránek
 • + Odkazy na VŠ
 • * Hardwarové vybavení učeben.
 • * Informace o akci DOBRO a ZLO.

Verze 4.0.9

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Informace o akci DOBRO a ZLO + fotky (úvodní stránka).
 • * Drobečková navigace v cizojazyčných verzích.
 • * Aktualizace obsazení učeben.
 • * Optimalizace CSS

Verze 4.0.9 beta 1 (neveřejné)

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Anglická verze prezentace.
 • + Messenger sleduje E-maily zaměstnancům
 • * Přihlašovací rozhranní
 • - Opraveny některé drobné chyby a nesrovnalosti v textech

Verze 4.0.8 RC2

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Řád domova mládeže
 • + Cookie based Alternate CSS
 • + Stručná historie v datech
 • + Personální zajištění školy
 • + Historie školy v datech
 • + 1. verze úvodní stránky
 • * Kontakty
 • * Informace o oborech
 • * Hodinové dotace oborů SPŠ strojní
 • * Obsazení učeben - popisky (děkuji panu Čermákovi z P4A)

Verze 4.0.8 RC1

(+ přidáno, * vylepšeno, - opravena chyba)
 • + Informace dostupných discích
 • * aktuality
 • * Hardwarové vybavení učeben
 • * Kontakty
 • * Úvodní stránka Domova mládeže
 • * Úvodní stránka informací o oborech a popisy oborů
 • * Kontaktní informace na úvodní stránce
 • - Webmail rozhranní