Vzdělávání v zahraničí


Název projektu:
Vzdělávání v zahraničí

Registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.00/56.1305

Poskytovatel dotace:
MŠMT

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Přidělená dotace:
434 664 Kč

Realizace projektu:
červenec – prosinec 2015

Klíčové aktivity projektu:
  • Zahraniční jazykový kurz pro učitele - krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty).
  • Stínování (shadowing) pro pedagogy - profesní rozvoj pedagogů v podobě stínování na partnerských školách v zahraničí.
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Harmonogram realizace:
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – 19. - 25. září 2015
Místo konání pobytu: Velká Británie – Brighton, Portsmouth, Hastings, London
Název instituce, ve které probíhal jazykový kurz: English Language Homestays, Brighton

Zahraniční stáž - stínování - 20. - 25. září 2015
Místo konání stáže: Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, Martin, Slovenská republika

Zahraniční jazykový kurz pro učitele - 11. 10. 24. 10. 2015, 1. 11. – 14. 11. 2015, 22. 11. -5. 12. 2015
Místo konání jazykového kurzu: Eastbourne, Velká Británie
Název instituce, ve které probíhal jazykový kurz: Eastbourne School of English, Eastbourne


BRIGHTON - 19. – 25. září 2015


Ve dnech 19. – 25. září 2015 se 10 vybraných žáků zúčastnilo jazykově-poznávacího zájezdu do Anglie v rámci projektu Investice do dalšího vzdělávání. Po jednodenní cestě autobusem byli žáci ubytováni v rodinách v Brightonu. Od pondělí do středy navštěvovali dopoledne 3hodinové kurzy angličtiny v jazykové škole. Výuka byla vedena profesionálně anglickým učitelem. Náplní hodin byly převážně aktivity ve dvojicích či větších skupinách, kdy žáci uplatňovali již získané znalosti z našich hodin, případně rozšiřovali svou slovní zásobu. Všichni žáci přistupovali k práci zodpovědně a s nadšením, což přispělo k vytvoření mimořádně příznivé atmosféry po celou dobu vyučování. Poslední den získali certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Součástí programu byly každodenní návštěvy významných míst jižní Anglie. Vedle samotného Brightonu jsme navštívili přístavní města Portsmouth a Hastings, dále pak hrad Hever a národní park Seven Sisters. Poslední den patřil návštěvě Londýna, kde žáci mohli z paluby lodi vidět nejvýznamnější památky britské metropole a kolem některých z nich se také v odpoledních hodinách prošli.


Exkurze Brighton Exkurze Brighton
Exkurze Brighton Exkurze Brighton
Exkurze Brighton Exkurze Brighton
Exkurze Brighton Exkurze Brighton


loga_op_vk_2.gif, 12kB