Závodníkem, pilotem po vyučování


zavodnik 1


Název projektu: Závodníkem, pilotem po vyučování

Celkové náklady: 79 150,- Kč

Přidělená dotace: 17 000,- Kč

Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: září 2013 – červen 2014

Anotace projektu:

Projekt je určen žákům 1.-3. ročníku, kteří ještě nejsou vázáni povinnostmi maturitní zkoušky v závěru studia. Měl by oslovit žáky oborů Elektrotechnika, Strojírenství i Informační technologie. Mnozí z žáků SPŠ Jičín mají pozitivní vztah k automobilismu, případně k letectví. Bohužel pro aktivní zapojení ve jmenovaných odvětvích hrají velkou roli finance, a tak se tyto zájmové oblasti pro většinu z nich stává nedostupnou. Dnešní výkonná výpočetní technika, zobrazovací a simulační technologie však umožňují za již přijatelnější náklady pořídit velice kvalitní, realistické automobilové nebo letecké simulátory. Členové zájmového kroužku pod vedením vyučujícího sestaví, oživí a nakonfigurují software pro multimediální PC se speciální výbavou pro širokoúhlý obraz zobrazovaný na 3 LCD televizorech pro zvýšení realističnosti grafického vjemu. Propojí další periferie simulátoru, navrhnou a sestaví stojan na LCD televizory. Tím bude simulátor uveden do základního režimu provozu. Žáci si budou moci vyzkoušet své schopnosti ovládání závodních vozů nebo pilotování letadel na vyspělých simulačních softwarech a v těchto schopnostech se dále zdokonalovat. Získané pracoviště může být využito i pro soutěže. Ty mohou mít motivační charakter pro ostatní žáky nebo jej lze velmi úspěšně využít při propagaci školy potenciálním zájemcům o studium technických oborů. V základním režimu provozu budou žáci moci využívat simulátor pro ovládání zmiňovaných her a učit se, tak novým dovednostem. Kvalitní prožitek ze hry jim bude motivací pro práci v týmu, spolupráci na daném tématu a bude je učit zodpovědnosti za získané vybavení. Hraní simulačních her trénuje nenásilnou formou postřeh, schopnost rozhodování, smysl pro Fair-Play. Nejlepší žáci se mohou účastnit on-line závodů, které se vyznačují reálnými podmínkami soutěže. Mohou tak i reprezentovat naši školu mezi ostatními účastníky závodů. V budoucnu chceme simulátor technicky povýšit na profesionální úroveň. Jedná se o rozšíření simulace přetížení při jízdě vozem nebo letem v letadle. Taková funkcionalita bude žákům silnou motivací pro další práci na projektu simulátoru.

Dílčí cíle:
 • aktivizace zájmové skupiny žáků pro práci v projektu
 • pravidelná setkání týmu 1 x za 14 dní, jejichž cílem je zaujmout žáky v jejich volném čase zájmovou činností, která nabízí zužitkovat vědomosti nabyté odbornou činností a navíc je velmi atraktivní
 • vedení k týmové spolupráci a Fair-Play chování
 • podpora získání znalostí z dalších oblastí lidské činnosti (letectví, automobilismus)
 • využití znalostí ze studovaného oboru k aplikaci na reálném příkladu z praxe
 • motivace k účasti na soutěžích
 • prohloubení dovedností znalostí žáků v jednotlivých oborech vzdělávání realizací těchto činností:
 • sestavení hardware PC
 • instalace operačního systému
 • konfigurace PC pro provoz se 3 zobrazovacími jednotkami
 • instalace simulačních programů (her)
 • kalibrace a konfigurace herních ovládacích zařízení
 • návrh držáku LCD televizorů
 • tvorba seznamu součástek pro sestavení držáku televizorů
 • návrh upevnění herních ovládacích zařízení a klávesnice
 • návrh upevnění sedačky

Plakát ke stažení.
Bližší informace: p. uč. M. Kněz